Ἑτοιμάζεται διὰ ἐπενδύσεις ὁ Σεβ. Αὐστραλίας

Share:

Πολλὰ ἔξοδα, ὀλίγα ἔσοδα, συμφώνως πρός ὅσα ἐδήλωσεν εἰς συνέντευξίν του ὁ Σεβ. Αὐστραλίας εἰς τὸν «Ἐθνικὸν Κήρυκα» τῆς 5ης Ἰουνίου 2020:

«Οἰκονομικὰ ἡ Θεολογική μας Σχολὴ πορεύεται πάρα πολὺ καλά. Ὑπάρχει μάλιστα καὶ ἕνα ἀποθεματικό… Ὅσον ἀφορᾶ τὴν Ἀρχιεπισκοπή, βρῆκα ἕνα ποσὸ στὸν τρέχοντα λογαριασμό, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὑπῆρχε καὶ ἕνα ἄνοιγμα στὸ σχολεῖο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου στὴ Μελβούρνη… Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ ξεχρέωσε, λοιπόν, τὸ χρέος τοῦ σχολείου… Αὐτὸ μᾶς πίεσε πάρα πολύ…

…ἑτοιμαζόμαστε γιὰ τοὺς ἑορτασμοὺς τῶν 100 χρόνων ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Ἑτοιμάζουμε, λοιπόν, μεγάλες ἐκδηλώσεις γιὰ τὸ 2024… Μέχρι τότε θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε τελειώσει τὴν ἀνακαίνιση τῶν Κεντρικῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας. Πρόκειται γιὰ ἕνα μεγαλόπνοο ἔργο, τὸ ὁποῖο θὰ μᾶς δώσει ἐπιπλέον περίπου 2.500 τετραγωνικὰ μέτρα…

Παράλληλα, προχωροῦμε στὴν ἀνέγερση ἢ ἀγορὰ νέων κτιρίων γιὰ τὴ Θεολογική μας Σχολή… καὶ μάλιστα ἔχουν βρεθεῖ τὰ χρήματα γιὰ ὅλη τὴ δαπάνη, δίχως νὰ ἀγγίξουμε τὸ ἀποθεματικό τῆς Σχολῆς… Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μου φτιάχτηκε ἕνα ἀκόμη κέντρο Βασιλειάδας (γηροκομεῖο) στὴν Πέρθη γιὰ ἡμερήσια ὑποστήριξη καὶ ἀπασχόληση τῶν ἡλικιωμένων… Στὸ Σίδνεϋ ἤδη ἀποκτήσαμε 55 κλίνες ἐπιπλέον. Παράλληλα, ἀποκτήσαμε ἕνα κτίριο σὲ κεντρικὴ περιοχὴ τοῦ Σίδνεϋ, ἀξίας 15.000.000 περίπου, τὸ ὁποῖο μᾶς δώρισε ὁ Σύλλογος Καστελοριζίων… Μέσα στὸ ἴδιο πνεῦμα προχωροῦμε καὶ στὴν ἀνέγερση τῶν δύο κέντρων ἀπεξάρτησης στὴ Μελβούρνη καὶ στὸ Σίδνεϋ… Πιστεύω ὅτι σὲ πέντε χρόνια θὰ μπορῶ νὰ καταθέσω μία ὁλοκληρωμένη πρόταση (γιὰ τὴν μισθοδοσία τοῦ κλήρου), ἂν βεβαίως γίνουν σωστὲς ἐπενδύσεις καὶ συνετὴ ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας…

Ἀπὸ τὸ Μάρτιο μέχρι καὶ σήμερα δὲν ὑπάρχουν ἔσοδα στὶς Ἐκκλησίες μας… Ἐν τῷ μεταξύ, ὅλα τὰ προγράμματα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς «τρέχουν»… Στὸ Σίδνεϋ καὶ στὴ Μελβούρνη παρέχουμε καθημερινὰ φαγητό… ὁ Ὀργανισμὸς Προνοίας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἔχει πολλαπλασιάσει τὶς ὑπηρεσίες του σὲ ὅλες τὶς μεγάλες πόλεις τῆς Αὐστραλίας. Πέραν τούτων, πολλοὶ ὁμογενεῖς ποὺ εἶχαν βρεθεῖ στὴν Αὐστραλία ἔπρεπε νὰ ἐπαναπατριστοῦν… τοὺς βοηθήσαμε καὶ οἰκονομικὰ ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ διοικητικὰ ἔγγραφα… ἀποφασίσαμε νὰ ἀπαλλάξουμε τὶς ἐνορίες γιὰ τὸ 2020 ἀπὸ ὁποιαδήποτε οἰκονομικὴ ὑποχρέωσή τους ἀπέναντί μας».

Previous Article

Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΤΖΑΜΙ: ΣΗΜΕΙΟ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ;

Next Article

Ἐρωτηματικά διά τόν «διάκοσμον» τοῦ γραφείου τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας

Διαβάστε ακόμα