Ἑτοιμάζεται δι’ ἐπενδύσεις τὸ Φανάρι;

Share:

Διευθυνταὶ οἰκονομικῶν κολοσσῶν τῆς Τουρκίας συνηντήθησαν μὲ τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον. Εὐτυχῶς αὐτοὶ δὲν εἰσβάλλουν, ὅπως οἱ τρεῖς ποὺ εἶχαν διαρρήξει τὴν οἰκίαν τοῦ Πατριάρχου τὸν Νοέμβριον τοῦ 2019, ἀλλὰ διαπερνοῦν τὸ κατώφλι τοῦ Πατριαρχείου μὲ τὴν εὐλογίαν Του. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxianewsagency.gr» τῆς 16ης Φεβρουαρίου 2021:

«Δύο πολὺ σημαντικὲς συν­αντήσεις οἰκονομικοῦ ἐνδιαφέροντος, εἶχε χθὲς μεταξὺ ἄλλων ἡ Α.Θ.Π ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος. Ὁ Παναγιώτατος δέχθηκε σὲ ἀκρόαση τὸν Zafer Sonmez , Διευθύνοντα Σύμβουλο τοῦ κρατικοῦ ὀργανισμοῦ “Turkey Wealth Fund”, καὶ τὸν Gokay Otyam, Σύμβουλο τῆς Κεντρικῆς Τράπεζας τῆς Τουρκίας, τοὺς ὁποίους συνόδευε ὁ Στράτος Δολτσινιάδης, ἐπιχειρηματίας, ἀπὸ τὴν Πόλη.

Τὸ Ταμεῖο πλούτου τῆς Τουρκίας (TWF) εἶναι ἕνας κρατικὸς ὀργανισμὸς ποὺ διαχειρίζεται κεφάλαια ὕψους 33 δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Ἱδρύθηκε τὸν Αὔγουστο τοῦ 2016 καὶ τὰ μέλη του διορίζονται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση.

Ἂν καὶ διευθύνων σύμβουλος εἶναι ὁ Τσαφὲρ Σονμέζ, τὸ TWF «λογοδοτεῖ» ἀπευθείας στὸν πρόεδρο Ρ.Τ. Ἐρντογάν. Ἀποτελεῖ τὸ κυρίαρχο ἐπενδυτικὸ ὄργανο τῆς Τουρκίας, ἑστιάζοντας σὲ στρατηγικὲς βιομηχανίες, ὅπου ὁ ἰδιωτικὸς τομέας δὲν μπορεῖ νὰ πάρει τὰ ἡνία. Κάποια ἀπὸ τὰ ἐπενδυτικὰ σχέδια τοῦ Ταμείου γιὰ τὸ 2021 εἶναι τὰ ἑξῆς:

Τὸ TWF θὰ προκηρύξει διαγωνισμοὺς γιὰ ἕνα ἐργοστάσιο παραγωγῆς ἐνέργειας μὲ καύση ἄνθρακα στὸ Ἀφσὶν τῆς Νοτιοανατολικῆς Τουρκίας. Ἤδη, ἑπτὰ κινεζικὲς ἑταιρεῖες φέρονται νὰ ἔχουν ἐνδιαφερθεῖ γιὰ τὸ ἔργο.

Θὰ ἐπιλεγεῖ ξένος στρατηγικὸς ἑταῖρος γιὰ τὸ πετροχημικὸ πρότζεκτ στὸ Ἰσκεντερούμ, ὅπου ἤδη βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη πρώιμες ἐργασίες. Τὸ ἐργοστάσιο σκοπεύει νὰ παράγει προϊόντα ποὺ σήμερα ἡ Τουρκία εἰσάγει.

Τὸ Ταμεῖο θὰ αὐξήσει τὴν ἐξόρυξη χρυσοῦ σὲ 20 περιοχὲς ποὺ ἔχουν λάβει ἄδεια ἀπὸ τὴν κυβέρνηση. Ὁ μακροπρόθεσμος στόχος του εἶναι νὰ αὐξήσει τὴν ἐγχώρια παραγωγὴ χρυσοῦ σὲ 150 τόνους ἐτησίως, ἀπὸ 42 τόνους σήμερα».

Previous Article

«ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΚΙΩΝ» Η «ΔΙΚΗ» ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Next Article

Ουκρανοί βουλευτές σε Φανάρι: Όχι στο ύπουλο «σχέδιο Μπαρμπαρόσα»