Ἔγγαμος κλῆρος προσεχῶς εἰς τὸν παπισμόν!

Share:

Ὁ «Ο.Τ.» ἤδη πρό μηνῶν εἶχεν ἐνημερώσει τοὺς ἀναγνώστας ὅτι ὁ νέος Πάπας προχωρεῖ πρὸς μίαν ἐπανάστασιν. Ἡ χρεωκοπία τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀγαμίας ἐφάνη μὲ τὰ σκάνδαλα ποὺ συγκλονίζουν τὴν τελευταίαν τριετίαν τὴν ὑφήλιον. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινή» τῆς 14ης Ἰανουαρίου 2020:
«Ὁ πρώην Πάπας Βενέδικτος συνέγραψε βιβλίο μὲ τίτλο: «Ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας: Ὁ κλῆρος, ἡ ἀγαμία καὶ ἡ κρίση στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία», τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἐξετάζει τὴ χειροτονία ἔγγαμων ἀνδρῶν, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἔλλειψη στελεχῶν τοῦ κλήρου… Ὁ χρόνος ἔκδοσης τοῦ πονήματος δὲν εἶναι τυχαῖος, καθὼς ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἀναμένεται νὰ ἀνακοινώσει τὴν ἀπόφασή του γιὰ τὴ χειροτονία ἔγγαμων κληρικῶν»
Ἀντιδράσεις διὰ τοὺς χειρισμοὺς τοῦ Πάπα ὑπάρχουν καὶ ἐντὸς τῶν κόλπων τοῦ παπισμοῦ. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα pentapostagma.gr τῆς 10ης Ἰανουαρίου 2020:
«Τρεῖς ἐρημίτες ποὺ ζοῦσαν σὲ ἕνα μικρὸ σκωτσέζικο νησὶ ἐκδιώχθηκαν, ἀφοῦ κατηγόρησαν γιὰ αἵρεση τὸν Πάπα Φραγκίσκο. Οἱ ἐπισκοπικὲς ἀρχὲς ἔλαβαν αὐτὴν τὴν ἀπόφαση τὸν περασμένο Δεκέμβριο.
Σύμφωνα μὲ τὸ βρετανικὸ The Tablet, ἡ μητρόπολη Argyll καὶ νήσων ἀντέδρασε σὲ μία δήλωση ποὺ δημοσίευσαν οἱ μοναχοὶ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2019. Οἱ ὑπογράφοντες ἰσχυρίστηκαν ὅτι σήμερα ὁ καθολικισμὸς «βρίσκεται στὴ διαδικασία νὰ γίνει ψεύτικη ἐκκλησία» καὶ ὅτι ὁ Πάπας Φραγκίσκος «μὲ τὶς δηλώσεις του, τὴ συμπεριφορά του, τὶς διδασκαλίες καὶ τὶς ἐνέργειές του … ἀπέδειξε ὅτι εἶναι ἕνας μεγάλος αἱρετικός».
«Ἀπὸ δῶ καὶ στὸ ἑξῆς, οἱ μοναχοὶ δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα νὰ συμμετέχουν στὰ μυστήρια μέχρι νὰ μετανοήσουν γιὰ τὶς πράξεις τους καὶ νὰ συμφιλιωθοῦν μὲ τὴν Ἐκκλησία. Ἡ μητρόπολη ἐξήγησε ὅτι δημοσιεύοντας μία τέτοια δήλωση, οἱ ἐρημίτες παραβίασαν τὸν ὅρκο τῆς ὑπακοῆς στὸν Πάπα καὶ διέκοψαν τοὺς δεσμοὺς μὲ τὴν Ἁγία Ἕδρα».

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

6.500.000$ τὸ «παλάτι» τοῦ Αὐστραλίας!

Διαβάστε ακόμα