Ἔκκλησις δι’ ἀποπεράτωσιν Ἱ. Ναοῦ εἰς Ἀφρικήν

Share:

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ

Ἀριθμ. 115,

Μπουκόμπα 26 Ἀπριλίου 2023

Πρός Τήν Πανελλήνια Ὀρθόδοξη Ἕνωση

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἦταν εὐχάριστη ἔκπληξη ἡ πρόσκληση ἀπό τόν κ. Ἀλιμπράντη καί πνευματικῶν παιδιῶν τοῦ μακαριστοῦ π. Μάρκου, νά παραβρεθῶ στίς 6 Φεβρουαρίου σέ Θεία Λειτουργία στό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στήν Ν. Ἐρυθραία καί νά μιλήσω γιά τό  Ἱεραποστολικό ἔργο στήν Ἐπισκοπή Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας. Εἶχα ἑτοιμασθεῖ, πῆρα καί τήν κανονική ἄδεια ἀπό τόν Ἅγιο Κηφισίας, στόν ὁποῖο ὑπάγεσθε, ὅμως ματαιώθηκε λόγῳ τοῦ χιονιᾶ πού ἐνέσκυψε.

Στή συνέχεια θέλω νά θέσω στήν ἀγάπη σας ἕνα θέμα τῆς Ἐπισκοπῆς μας.

Σέ μιά μεγάλη ἐνορία τοῦ Kimuli Κυέρουας Τανζανίας ἔχουμε μισοτελειωμένο Ναό τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.

Ἀπευθύνομαι σέ σᾶς, διότι γνωρίζω τήν διπλή ἀγάπη σας καί στὀν Ἅγιο Μάρκο τόν Εὐγενικό καί στήν Ἱεραποστολή.

Θέλουμε νά μᾶς βοηθήσετε μέσῳ τῶν φίλων καί μελῶν σας, ἀλλά καί μέσῳ τῶν ἀναγνωστῶν τῆς ἐφημερίδος. Μιά ἔκκληση πρός αὐτούς πιστεύω ὅτι θά ἔχει ἀνταπόκριση. Ἔχουν γίνει τά τούβλα καί οἱ κάσες ἀπό τά παράθυρα.

Ἡ ἐπέκταση εἶναι ἀπαραίτητη νά γίνει:

α. Διότι δέν χωρᾶνε οἱ πολυπληθεῖς χριστιανοί καί παρουσιάζει αὔξηση ἡ ἐνορία λόγῳ τῆς Ἱεραποστολῆς πού γίνεται.

 β. Λόγῳ τοῦ πειρασμοῦ  τοῦ Ρωσικοῦ Σχίσματος, πού ἔχει μπεῖ στήν Ἐνορία καί προσπαθοῦμε νά ἀντισταθοῦμε. Ὁ προηγούμενος Ἱερέας ἀποσχίσθηκε καί πῆρε 20 οἰκογένειες. Ἔχουν ἐπιστρέψει οἱ περισσότερες. Ἡ κατασκευή τοῦ Ναοῦ θά εἶναι θέμα γοήτρου γιά τούς ἀγωνιζόμενους χριστιανούς.

γ. Λόγῳ τοῦ νέου κληρικοῦ πού ἀνέδειξε ἡ Ἐνορία αὐτή. Ὁ π. Πορφύριος εἶναι τώρα διάκονος πρός μεγάλη ἱκανοποίηση τῶν πιστῶν. Σέ λίγο διάστημα τελειώνει τήν Σχολή καί θά χειροτονηθεῖ πρεσβύτερος γιά τήν διαποίμανση τῆς ἐνορίας αὐτῆς. Θέλω, ὅταν θά ἀναλάβει τήν Ἐνορία, νά βρεῖ Ναό.

Οἱ οἰκοδομικές ἐργασίες γιά τήν ἐπέκταση τοῦ Ναοῦ, πιστεύω, ὅτι θά κοστίσουν γύρω στίς 30.000€.

Θά σᾶς στείλω προϋπολογισμό ἐργασιῶν καί ἐξόδων. Χρειάζεται ἐπέκταση ὁ Ναός τουλάχιστον 5 μέτρα μπροστά καί 2 μέτρα πρός τό Ἱερό μέ τήν κόγχη, σοβάντισμα, βάψιμο, παράθυρα, τέμπλο, ἐπίπλωση. Θά προστεθεῖ περιστύλιο γύρω ἀπό τό Ναό γιά προστασία ἀπό βροχή καί ἥλιο καί διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Μαζί μέ τόν προϋπολογισμό, θά σᾶς στείλω καί φωτογραφίες ἀπό τήν ἤδη ὑπάρχουσα κατάσταση.

Προβλέπεται ἐπίσκεψη μου στήν Ἑλλάδα τέλος Αὐγούστου, ὁπότε ἀρχές Σεπτεμβρίου, θά μποροῦσα νά σᾶς ἐπισκεφθῶ, νά σᾶς δῶ, νά λειτουργήσω καί νά μιλήσω στό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.

Ἐλπίζω στήν ἀγάπη καί τήν συμπαράσταση σας, γιά νά στηθεῖ ἕνας Ναός τοῦ ὁμολογητοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ στήν Ἀνατολική Ἀφρική. Θά ἀποτελεῖ μιά ὀρθόδοξη ὁμολογία, ἀλλά καί πρόσκληση στούς πολυπληθεῖς Μουσουλμάνους, Καθολικούς καί Προτεστάντες, πού μᾶς περιβάλλουν.

Ἐλπίζω ὅτι ἔχετε τήν δυνατότητα μέσα ἀπό τούς συνεργάτες σας καί μέσα ἀπό τούς ἀναγνῶστες τοῦ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ νά κάνετε ἔκκληση γιά προσφορά.

Παρακαλῶ δῶστε τήν χαρά τῆς ἀγάπης σας στούς ἰθαγενεῖς πτωχούς ἀδελφούς μας νά ἔχουν ἕνα καθώς πρέπει Ὀρθόδοξο Ναό.

Βοηθεῖστε νά γίνει γνωστός ὁ ἀγωνιστής τῆς Ὀρθοδοξίας Μάρκος ὁ Εὐγενικός,   Ἀναψύξτε τήν ἀγωνία τοῦ ποιμένα «τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ».

Σύν Θεῷ, ὅταν θά ἔλθω τόν Σεπτέμβριο στήν Ἑλλάδα, νά ἔλθω νά σᾶς δῶ καί νά σᾶς εὐχαριστήσω.

Μέ εὐχές καί ἐκτίμηση

Ὁ Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας

Χρυσόστομος

Ὁ λογαριασμός ὑπέρ ἀνεγέρσεως  τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ στό Κιμούλι εἶναι:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, IBAN: GR1701103260000032660421630 στό ὄνομα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΙΔΩΝΗΣ.

Previous Article

Ελληνορθόδοξοι στις ΗΠΑ τέλεσαν λειτουργία σε ναό υπό την ΛΟΑΤΚΙ σημαία

Next Article

Ὁ Ἀρχ. Ἐλπιδοφόρος κινεῖται σέ “δανεισμένο χρόνο”. Ἀμερικῆς: «Αὐτὰ ποὺ πρότεινα στὸν Πατριάρχη τὰ ἀπέρριψε, ἀλλὰ ἐγὼ τὰ θέλω»!