«Ἔτσι πωλεῖται ἡ πίστη»: Ἀντιδράσεις πιστῶν κατὰ τῶν χειραγωγουμένων Προκαθημένων

Share:

Ἀπὸ ἡμέρα εἰς ἡμέραν ἐκδηλώνονται ἀντιδράσεις εὐσεβῶν ὀρθοδόξων κατὰ τῶν ἐξοφθάλμως ἀνυποστάτων ἀποφάσεων καὶ ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν τῶν Προκαθημένων τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς Ἀλεξανδρείας. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα vimaorthodoxias.gr τῆς 11ης Νοεμβρίου 2019:

«Ἰδιαίτερα σοβαρὸ θεωρεῖται τὸ ἐπεισόδιο ποὺ ἐκτυλίχθηκε – προχτὲς στὴν Αἴγινα στὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πολιούχου Ἁγίου Νεκταρίου – ἀπὸ τὴν ἡγουμένη τῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδας ὅπου βρίσκονται τὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, μοναχὴ Τιμοθέη, ἡ ὁποία μάλιστα φέρεται νὰ δήλωσε ὅτι «ὄχι μόνο δὲν θὰ συλλειτουργήσουμε μὲ ἀνθρώπους ποὺ προσποιοῦνται ὅτι εἶναι ἱερεῖς, ἀλλὰ δὲν θὰ τοὺς ἐπιτρέψει κανεὶς νὰ εἰσέλθουν κἄν στὸ μοναστήρι», τουλάχιστον μὲ βάση ὅσα γράφει ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ ρωσικοῦ Συνοδικοῦ τμήματος γιὰ τὴ σχέση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν κοινωνία καὶ τὰ ΜΜΕ Βλαντιμὶρ Λεγκούντα».

Εἰς Πάτρας ὁ Μητροπολίτης, ποὺ ἐξελέγη ἐπὶ κυροῦ Ἀθηνῶν Χριστοδούλου μὲ τὸν γνωστὸν τρόπον, ἀσκεῖ συνεχῶς πιέσεις διὰ νὰ μὴ ὑπάρχουν ἀντιδράσεις. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα dete.gr τῆς 14ης Νοεμβρίου 2019:

«Μὲ βολὲς κατὰ τοῦ Μητροπολίτη Πατρῶν Χρυσοστόμου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου ἀλλὰ καὶ εὐθεῖα ἐπίθεση στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ἔγινε σήμερα τὸ πρωὶ συγκέντρωση διαμαρτυρίας 30 περίπου φανατικῶν ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι τάσσονται κατὰ τῆς ἀπόφασης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τοῦ Πατριαρχείου γιὰ ἀναγνώριση τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας… Στὴν συγκέντρωση ποὺ ἔγινε τὸ πρωὶ μίλησε ὁ Σπῦρος Ζορμπαλᾶς, πρώην μέλος τῆς ἀντιαιρετικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Μητρόπολης. Τὸν ὁποῖον πρὸ ἡμερῶν καθαίρεσε ὁ Μητροπολίτης…».

Ρῶσοι πιστοὶ εἰς Μόσχαν διεδήλωσαν ἐπίσης κατὰ τῶν δύο Προκαθημένων. Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα glyfadaweb.gr τῆς 19ης Νοεμβρίου 2019:

«Μία σειρὰ κινητοποιήσεων ἐναντίον τῶν ἐνεργειῶν τῶν Ἑλλήνων Ἱεραρχῶν ποὺ ἀναγνώρισαν τὴν μὴ κανονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας (OCU) καὶ κατὰ τῆς «ἑλληνικῆς κυβέρνησης ποὺ τοὺς χειραγωγοῦσε» ἔλαβε χώρα μπροστὰ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πρεσβεία στὴ Μόσχα τὴ Δευτέρα.

Μία ἀπὸ τὶς ἀφίσες ἀπεικόνιζε τὸν πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νά στέκεται σὲ ἕνα σκαμνὶ μὲ τὴν ἐπιγραφὴ «Δημοκρατικὸ Κόμμα τῶν ΗΠΑ» καὶ οἱ ἀρχηγοὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἑλληνορθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας ἀπεικονίζονταν ὡς μαριονέττες.

Ὁ Μητσοτάκης ὡς θλιβερὸς ἀρλεκίνος τῆς πολιτικῆς μὲ ἡμίψηλο καπέλο μὲ ἀστέρια τῆς ΕΕ νά στέφεται ἀπὸ τ’ ἀρχικά Ε.U. και οἱ μαριονέττες τῆς μυστικῆς ἑλληνικῆς διπλωματίας Θεόδωρος καὶ Ἱερώνυμος τὸν περιστοιχίζουν σὲ ἀφίσα Ρώσων διαδηλωτῶν ἔξω ἀπὸ τήν Ἑλληνικὴ Πρεσβεία Μόσχας…

Οἱ συμμετέχοντες στὴ σημερινὴ διαδήλωση στό Leontiyevsky Lane στή Μόσχα παρουσίασαν ἀφίσα ποὺ ἔγραφε «Ἔτσι πωλεῖται ἡ πίστη» στὰ ἑλληνικὰ καὶ στὰ ρωσικά…

«…Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ Ἀθήνα βρίσκεται ὑπὸ τίς Βρυξέλλες καὶ ὑπὸ «αὐστηρὸ οἰκονομικὸ ἔλεγχο καὶ στηρίζεται στούς Ἀμερικανοὺς Δημοκρατικούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὸ ἑλληνικὸ λόμπι εἶναι ἰσχυρὸ» ἀνέφερε, ὁ π. Vsevolod Chaplin ἱερέας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Στουδίτη, πού βρίσκεται δίπλα στὴν ἑλληνικὴ πρεσβεία…

«Μπορεῖ κανεὶς νὰ μιλήσει μὲ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ πάνω ἀπὸ τὶς ἐλίτ του, νὰ μιλήσει μὲ τὴν πλειοψηφία τοῦ λαοῦ, ἐκείνους ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν στούς Οὐκρανούς σχισματικούς νὰ εἰσέλθουν στὶς ἑλληνικὲς ἐκκλησίες τώρα, παρὰ τὴ στάση τοῦ ἱεραρχικοῦ συστήματος, νὰ μιλήσει μὲ ἐκείνους τοὺς ἱερεῖς, τοὺς μοναχοὺς καὶ τοὺς ἐπισκόπους, ποὺ δὲν ἀκολουθοῦν τὸν δρόμο τοῦ ἀνακατασκευάσματος, γιὰ νὰ εὐχαριστήσουν τὶς μαχητικά ἀθεϊκές ἐλίτ τῶν Βρυξελλῶν καὶ τῆς Οὐάσινγκτον.

Πρέπει νὰ διατηροῦμε δεσμοὺς ὄχι μὲ ὅσους μᾶς ἐξαπατοῦν, ἀλλὰ μὲ ἐκείνους ποὺ θέτουν τὶς ἐλπίδες τους στή Ρωσία καὶ στὴν ἀληθινή Ὀρθοδοξία», δήλωσε ὁ πατέρας Vsevolod προαναγγέλλοντας κινήσεις τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐντός τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας…

Ἡ ὑπαγορευμένη κίνηση ἀναγνώρισης κι ἀπὸ τόν Ἀλεξανδρείας δημιούργησε μεγαλύτερη δυσαρέσκεια, ἀφοῦ ὁ τελευταῖος δὲν παρέλειψε νὰ πάει στήν Κύπρο καὶ νὰ προκαλέσει καὶ στὴ συνέχεια νὰ ἔρθει στό Μαξίμου γιά γῦρο θριάμβου, ὅπου δέχθηκε τὰ συγχαρητήρια τοῦ ἐντολέα του Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ γιὰ τὴν ἐξόχως ἀντὶ-ἐκκλησιαστικὴ διχαστικὴ φιλο-ἀμερικάνικη ἐνέργειά του».

Previous Article

Ἡ διάσπασις μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς «φαναρολογίας»

Next Article

«Εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ἡ Ἁγία καὶ Ἄμωμος, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, εἰσοικίζεται»

Διαβάστε ακόμα