Ἔχει τέλος ὁ κατήφορος;

Share:

Γράφει ὁ κ. Θεόφιλος Παπαδόπουλος, Δάσκαλος

Πονάει ἡ ψυχή μας, ἡ ψυχὴ τοῦ κάθε Ἕλληνα. Γιατί ἀκούει ἀπανωτὲς εἰδήσεις γιὰ σκάνδαλα. Γιὰ τὸν παράνομο χρηματισμό. Γιὰ τὴ διαφθορὰ τοῦ πολιτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ μας βίου. Μία βαθιὰ ἀπογοήτευση ἁπλώνεται γύρω μας. Ἡ ἀνησυχία γιὰ τὸ αὔριο κυριαρχεῖ. Τὰ πολιτικὰ κόμματα σπαράσσονται ἀπὸ ἐσωτερικὲς ἀντιθέσεις καὶ ἀπὸ τὶς ἀποκαλύψεις παράνομων κινήσεων τοῦ λεγόμενου μαύρου χρήματος, ποὺ ἐγγίζουν πρόσωπα τοῦ ἄμεσου περιβάλλοντος ὑπουργῶν, πρώην καὶ νῦν, καὶ βουλευτῶν καὶ ὄχι μόνο.

Ἡ διαφθορὰ ἐπεκτείνεται σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τοῦ δημόσιου βίου καὶ ἔχει γίνει πεποίθηση ὅλων ὅτι ἔτσι γινόταν, ἔτσι γίνεται καὶ ἔτσι θὰ γίνεται. Περνᾶ ἡ ἀντίληψη ὅτι τίποτε δὲ διορθώνεται. Ἄρα τὰ πάντα ἐπιτρέπονται. Ὅλα. Καὶ ἡ διάλυση τῆς οἰκογένειας καὶ τὰ συμβόλαια ἐλεύθερης συμβίωσης καὶ ἡ χυδαιότητα καὶ ὁ ἠθικὸς ξεπεσμὸς καὶ  ἡ ἐκμετάλλευση τῶν ἀδύνατων καὶ ὁ ἐκμαυλισμὸς τῶν νέων. Καὶ ὄχι μόνο ἐπιτρέπονται ἀλλὰ καὶ ὑποστηρίζονται ἀκόμα καὶ νομοθετικά. Καὶ ἂν κάποιος διαφωνεῖ ἢ ἔχει ἀντίθετη γνώμη θεωρεῖται «γραφικός», ἐκτὸς πραγματικότητας, ζεῖ σὲ ἄλλες ἐποχές.

Ὅμως, παρ’ ὅλ’ αὐτά, ὑπάρχουν συνειδήσεις ποὺ ἀγρυπνοῦν, ποὺ δὲν καταβάλλονται. Ποὺ ἐλπίζουν καὶ ἀγωνίζονται. Πιστεύουν ὅτι ἡ διαφθορὰ αὐτοδιαλύεται. Ὁ ἄνθρωπος φθάνει στὸν κορεσμὸ καὶ ἀρχίζει νὰ προβληματίζεται. Καὶ ὁ προβληματισμὸς ὁδηγεῖ στὴν ἀναζήτηση λύσεων. Στὴν ἀναζήτηση διεξόδου. Φθάνει μόνο νὰ μὴ συμβιβασθοῦμε. Νὰ μὴ πιστεύουμε ὅτι ἔτσι γίνεται πάντοτε.

Ὅλοι μας, ὅσοι πονᾶμε, καὶ εἴμαστε πολλοὶ αὐτοί, νὰ ἀντισταθοῦμε, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, στὸν κατήφορο τῆς διαφθορᾶς. Κι ἂν ὁ πολιτικός μας κόσμος, ὅπως ἔχει ἐξελιχθεῖ, κυβερνᾶται ἀπὸ τὰ διάφορα οἰκονομικὰ συμφέροντα, ξένα ἢ ἑλληνικά, καὶ ἀδυνατεῖ νὰ ἀπαλλαγεῖ ἢ εἶναι δέσμιος ἀπὸ ἐξαρτήσεις, ἂς ἀναζητήσουμε ἀνθρώπους ἄξιους νὰ ἀντισταθοῦν καὶ νὰ ἐκφράσουν τὸν πόνο τῆς ψυχῆς μας, καὶ νὰ δημιουργήσουν συνθῆκες μιᾶς οὐσιαστικῆς ἀλλαγῆς.

Ὅσο κι ἂν μᾶς φαίνεται αὐτὸ δύσκολο καὶ δυσκατόρθωτο, ἐλπίζουμε ὅτι μπορεῖ νὰ γίνει ὄχι μόνο μὲ εὐχές, ἀλλὰ μὲ τὴν προσπάθεια καὶ τὴ συνεργασία ὅλων!  Μὲ ἀγῶνες, μὲ συνέπεια, μὲ πίστη στὴ δύναμη καὶ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ.

Τὴν ἱστορία δὲν τὴ διαμορφώνουν ἐκεῖνοι ποὺ δουλικὰ ἀκολουθοῦν τὸ ρεῦμα, ἀλλὰ οἱ λίγοι ποὺ ἔχουν γνώση καὶ τόλμη, αὐτοὶ ποὺ ἔχουν πύρινη καρδιά!

Θέλει ἀρετὴ καὶ τόλμη ἡ ἐλευθερία!!!

Previous Article

Νέο ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης: Παραβίαση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων ο υποχρεωτικός εμβολιασμός!

Next Article

Το ενδεχόμενο απολύσεων λόγω μη εμβολιασμού είναι εναντίον του συντάγματος