Ἕνωσις μὲ μονοφυσίτας εἰς Βέλγιον;

Share:

Πῶς ἡ Ἱ. Μ. Βελγίου «ἐκ­προσωπεῖ ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς τοῦ Βελγίου συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Συροϊακωβιτῶν»; Θεωρεῖ ὅτι ἔχομεν τὴν ἰδίαν πίστιν ἢ ἁπλῶς ἡ Ἱ. Μητρόπολις ἀποτελεῖ νομικὸν πρόσωπον καὶ ὄχι Ἐκκλησίαν, ὥστε νὰ ἐκπροσωπῆ οἱονδήποτε; Παραθέτομεν ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Βελγίου:

«Τὴν Κυριακὴ 20 Φεβρουαρίου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, ἀνταποκρινόμενος σὲ πρόσκληση τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Γεωργίου Kourieh, Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκ­κλησίας στὸ Βέλγιο, τὴ Γαλλία καὶ τὸ Λουξεμβοῦργο, καὶ συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Ἀρχιδιάκονο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Αἰμιλιανὸ Χατζηβασιλείου, παρέστη στὴν χειροτονία ἑνὸς νέου ἱερέως, τοῦ κ. Habib Gecer, τῆς Ἐκκλησίας του, καὶ συγκεκριμένα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Βρυξελλῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας διατηρεῖ στενὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Γεώργιο Kourieh. Ἡ καλὴ συνεργασία ξεκίνησε ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Βελγικὸ Κράτος καὶ μὲ τὴν ὑπογραφὴ δήλωσης ὅτι ὁ Μητροπολίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκπροσωπεῖ ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς τοῦ Βελγίου ἔναντι τῶν Ἀρχῶν τοῦ Βελγίου, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Συροϊακωβιτῶν Χριστιανῶν».

Previous Article

Ἡ στροφή 180ο τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Next Article

Ὁ Ἀρχιραββῖνος τῆς Πόλεως μὲ τὸν «Ἀρχηγὸν τῆς Ὀρθοδοξίας»!