Ἕτοιμον πρὸς χρῆσιν τὸ πρῶτον ἀποτεφρωτήριον εἰς τὴν Πατρίδα μας!

Share:

ΝΑ ΠΟΥ ἡ διακαὴς ἐπιθυμία ὅσων θέλουν νὰ καρβουνιαστοῦν μετὰ θάνατον, πραγματοποιήθηκε καὶ στὴν χώρα μας. Τὸ πρῶτο ἀποτεφρωτήριο ἄ­νοιξε τὶς πόρτες του καὶ δέχεται ὅσους θέλουν νὰ ἐξαφανίσουν καὶ τὸ τελευταῖο ἴχνος τῆς ὕπαρξής τους, κατ’ αὐτούς, τὸ σῶμα τους, ποὺ ἄφησε πίσω του ὁ θάνατος. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ξεκινᾶ σὲ λίγες μέρες ἡ λειτουργία τοῦ πρώτου ἀποτεφρωτηρίου στὴν Ριτσώνα, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Ἡ ἐγκατάσταση δημιουργήθηκε μὲ ἰδιωτικὰ κεφάλαια, καὶ συνολικὰ ὑπάρχουν ἑπτὰ ἰδιοκτῆτες. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Ἀποτέφρωσης, ποὺ προώθησε ἐπὶ πολλὰ χρόνια τὴ δημιουργία ἀποτεφρωτηρίου στὴν Ἑλλάδα, εἶναι ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς καὶ κατέχει τὸ 30% τῆς ἐπιχείρησης». Ὁ πρόεδρος τῆς μακάβριας αὐτῆς ἑταιρείας δήλωσε πώς: «Ἡ ἵδρυση καὶ ἡ λειτουργία τοῦ πρώτου Κέντρου Ἀποτέφρωσης Νε­κρῶν στὴ Ριτσώνα ἀποτελεῖ ἕνα ἱστορικὸ γεγονός, ἀποτελεῖ ἱστορικὴ ἀλλαγὴ γιὰ τὰ ταφικὰ ἔθιμα τῆς Ἑλλάδας» (Ἱστ. Tribune. gr)!  «Ἱστορικὸ γεγονὸς» ἡ ἵδρυση κρεματορίου! «Ἱ­στο­ρικὸ γεγονὸς» τὸ καρβούνιασμα τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος πλάστηκε γιὰ νὰ γίνει ἀθάνατος, μέτοχος τῆς θείας μακαριότητας! «Ἱστορικὸ γεγονὸς» νὰ καίει ἡ μάνα τὸ παιδί, ὁ γιὸς τὴ μάνα, ὁ σύζυγος τὴ σύζυγο, ὁ ἀδελφὸς τὸν ἀδελφό! Μόνο ἐτοῦτο μποροῦμε νὰ ποῦμε γι’ αὐτὸ τὸ «ἱστορικὸ γεγονός», ὅτι αὐτὸς ποὺ χαίρεται ὅταν καταστρέφεται ὁ ἄνθρωπος, ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὁ διάβολος καὶ ὡς ἐκ τούτου, ὅσοι ἱκανοποιοῦνται  μὲ τὴν, διὰ τῆς πυρᾶς, καταστροφή του, ἐμπνέονται ἀναμφίβολα ἀπὸ ἐκεῖ­νον! Κάνουμε μήπως λάθος;

Previous Article

Ἐπίσημος συνάντησις τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου μὲ τὴν «ἀρχιεπίσκοπον τῆς ἐκκλησίας τῆς Σουηδίας»!

Next Article

Αποκρυφισμός : Η γοητεία της πλάνης

Διαβάστε ακόμα