Ἕως καὶ τὸ Π.Σ.Ε. ἀναγνωρίζει τὴν κανονικὴν Ἐκκλησίαν εἰς τὴν Οὐκρανίαν!

Share:

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ καὶ ὅμως ἀληθινό: οὔτε τὸ παναιρετικὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν ἀναγνωρίζει τὴ «νέα ἐκκλησία» τῶν σχισματικῶν καὶ καθηρημένων τοῦ Κιέβου, ἀλλὰ τὴν κανονικὴ ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Συνάντηση μὲ τὸν Γενικὸ Γραμματέα τοῦ Παγκόσμιου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Δρ. Ὄλαβ Φίξε Τβέϊτ, εἶχε ὁ Πρόεδρος τῶν Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ κ. Ἱλαρίωνας στὴ Γενεύη. […] Ὅπως ἀναφέρει τὸ Τμῆμα Ἐξωτερικῶν Σχέσεων σὲ ἀνακοίνωσή του, ὁ Γενικὸς Γραμματέας, διαβεβαίωσε τὸν Μητροπολίτη Ἱλαρίωνα ὅτι τὸ ΠΣΕ, ἐξακολουθεῖ νὰ θεωρεῖ τὴν Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπὸ τόν Μητροπολίτη Ὀνούφριο, τὴν μόνη ἀναγνωρισμένη Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία. […] Ἐπίσης ὁ Γ.Γ. τοῦ ΠΣΕ μοιράστηκε μὲ τὸ Μητροπολίτη Ἱλαρίωνα τὴν ἀνησυχία του, γιὰ τὴν κατάσταση στὸν ὀρθόδοξο κόσμο, μετὰ τὶς ἐνέργειες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στὴν Οὐκρανία καὶ τὴν διακοπὴ κοινωνίας μεταξὺ Ρωσίας καὶ Φαναρίου» (Ἱστ. Ρομφαία)! Δυσ­τυχῶς ἐκεῖ μᾶς ἔφτασαν οἱ φαναριῶτες, νὰ μᾶς διορθώνουν οἱ αἱρετικοί! Βέβαια, νὰ διευκρινίσουμε, πὼς αὐτὸ δὲ σημαίνει ὅτι ἐγκρίνουμε τὴν ἐνέργεια τοῦ «ἁγίου» Βολοκολάμσκ, νὰ τρέχει στοὺς διάφορους αἱρεσιάρχες, νὰ συζητᾶ τὸ οὐκρανικὸ πρόβλημα. Θυμίζουμε πὼς πρῶτον ἐπισκέφτηκε τὸν Πάπα Φραγκίσκο, στὸν ὁποῖο ἔθεσε τὸ πρόβλημα. Ἀλλὰ ἐπίσης, μὲ τὴν κριτική μας γιὰ τὸ οὐκρανικό, οὐδόλως συντασσόμαστε μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας, διότι τὸ βαρύνουν πολλὰ ἀρνητικά!

Previous Article

Α ΄. Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ὑποστηρίζει τὴν ὁμοφυλοφιλίαν;

Next Article

Για ‘’εκχριστιανισμό’’ στην Ελλάδα, ομιλεί η αιρετική ‘’Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση’’

Διαβάστε ακόμα