Ἠχηρὴ ἀπάντησις εἰς τὴν ἀπαίτησιν τῶν σοδομιστῶν διὰ υἱοθεσίαν παίδων

Share:

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ἕνα ἐπιτυχημένο σχόλιο στὴν ἀπαίτηση τῶν σοδομιστῶν νὰ υἱοθετοῦν παιδιά, τοῦ γνωστοῦ πολιτευτῆ κ. Θ. Τζήμερου: «Εἶναι ἀντιφατικό, καλέ μου (ὁμοφυλὸ)φίλε, ἀπὸ τὴ μία νὰ ἀποδίδεις τὴν ἐρωτική σου προτίμηση σὲ φυσικὸ προσ­ανατολισμό, θέση μὲ τὴν ὁποία συμφωνῶ (διότι καὶ αὐτὸ ποὺ λέμε “ἐπιλογὴ” ἀπὸ κάποιες φυσικὲς καταβολὲς προκύπτει), καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ διαφωνεῖς μαζί μου, ὅταν σοῦ ἐπισημαίνω ὅτι ἡ φυσικὴ ἐρωτική σου προτίμηση δὲν παράγει μὲ φυσικὸ τρόπο παιδιά. Καὶ τὸ χειρότερο, νὰ μὲ κατηγορεῖς γιὰ ὁμοφοβία. Ἡ υἱοθεσία δὲν εἶναι δικαίωμα. Εἶναι δυνατότητα. Ἔχεις δικαίωμα νὰ ζεῖς, ὅπως θὲς καὶ νὰ κάνεις σὲξ ὅπως θές. Ἡ υἱοθεσία ὅμως βασίζεται στὸ δικαίωμα ἑνὸς παιδιοῦ νὰ μεγαλώσει ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ κοντὰ στὸ ἀπόλυτο φυσιολογικὸ μοντέλο. Οὔτε ἕνα ἑτεροφυλόφιλο ζευγάρι ἔχει δικαίωμα στὴν υἱοθεσία. Δυνατότητα ἔχει. Ἂν πληροῖ τοὺς ὅρους. Λυπᾶμαι, ἀλλὰ ἐσὺ δὲν πληροῖς τὸν οὐσιαστικότερο: τὸ παιδὶ νὰ ἔχει μπαμπὰ καὶ μαμά. Μήπως εἶσαι, τελικά, ἑτεροφοβικός;» (Ἱστ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Παρὰ τὶς κατὰ καιροὺς διαφωνίες μας γιὰ τὶς πολιτικὲς θέσεις τοῦ κ. Θ. Τζήμερου, συμφωνοῦμε μὲ τὸ παρὸν σχόλιό του. Κινδυνεύουμε ὅσοι ἐπιμένουμε νὰ ζοῦμε κατὰ φύσιν, νὰ χαρακτηρισθοῦμε ὡς μὴ φυσιολογικοί! Δυστυχῶς ἡ ἁμαρτία δὲν εἶναι πιὰ ἀτομικὴ ἐπιλογή, ἀλλὰ κοινωνικὴ ἐπιβολή!

Previous Article

Ἡ σύγχρονος βλάσφημος πλάνη τῆς «Οἰκονομίας τοῦ Πνεύματος»

Next Article

21 Ἰουνίου

Διαβάστε ακόμα