Ἡγούμενοι πιέζουν διὰ τὸν ἐμβολιασμόν;

Share:

Αὐτὰ ποὺ δηλώνει ὁ Καθηγούμενος τῆς Νέας Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου, Βαρθολομαῖος, διατί ἰσχύουν μονομερῶς διὰ τοὺς μὴ δεχομένους τὸ ἐμβόλιον καὶ ὄχι δι’ ἐκείνους τοὺς Ἡγουμένους ποὺ προωθοῦν τὸ ἐμβόλιον; Ὅσοι δὲν τὸ δέχονται καὶ εἶναι σοβαρῶς σκεπτόμενοι, δὲν τὸ δέχονται διὰ θεολογικοὺς λόγους (π.χ. χρῆσις κυτταρικῶν σειρῶν ἀπὸ ἐκτρώσεις). Ἔχει ἄγνοιαν περὶ αὐτοῦ ἢ σκοπίμως τὸ ἀποφεύγει; Τελικῶς, ποῖον ἐκπροσωπεῖ ὁ Πανοσιολογιώτατος καὶ δίδει συνεντεύξεις, τὸ Ἅγιον Ὄρος ἢ τὰ τρία ἄτομα τῆς συνοδείας του; Παραθέτομεν μέρος ἀπ’ ὅσα ἐδήλωσεν εἰς τὴν ἐφημερίδα «Realnews» τῆς 23ης Ἰανουαρίου 2022:

«Ὁ μοναχὸς δὲν πρέπει νὰ ἐπιβάλλεται, ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ παίρνει τὴν εὐθύνη. Δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖ ὁ μοναχὸς τὴν ἰδιότητα τοῦ πνευματικοῦ, γιὰ νὰ ἐπιβληθεῖ γιὰ ἕνα θέμα ἰατρικό. Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο λάθος ποὺ ὁδηγεῖ στὸν θάνατο. Δὲν μπορῶ ἐγὼ ὡς ἱερέας νὰ μετατρέπομαι σὲ γιατρό. Ἀπαγορεύεται ἀκόμα καὶ ντεπὸν νὰ πῶ σὲ κάποιον νὰ πάρει ἂν πονάει τὸ κεφάλι του. Γιατί δὲν γνωρίζω τὸ ἰατρικὸ ἱστορικό του. Καὶ ξαφνικὰ γίναμε ὅλοι γιατροί, εἰδικοί, ἐπιστήμονες χωρὶς νὰ ἔχουμε γνώσεις. Προσπαθοῦν μὲ τὰ δικά τους μυθεύματα νὰ πείσουν τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς θέτουν αὐτομάτως σὲ κίνδυνο. Τώρα ὁ καθένας ἔχει καὶ τὴν εὐθύνη τῶν πράξεών του. Ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε καὶ λογική. Νὰ ἀποφασίζω ἐγώ, ἂν θὰ κάνω τελικὰ ἢ ὄχι τὸ ἐμβόλιο. Μπορεῖ ὁ γέροντας νὰ κάνει τὸ λάθος καὶ νὰ μὲ παρασύρει, λέγοντάς μου νὰ μὴ κάνω τὸ ἐμβόλιο, ἀλλὰ ἔχω καὶ ἐγὼ μερίδιο εὐθύνης».

Previous Article

Κέντρον ἀντιστάσεως ἡ Ἱ. Μ. Φιλοθέου

Next Article

Ἕν ὁλοκληρωτικὸν καθεστὼς πλανᾶται ἐπάνω ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ὄχι μόνον…