Ἡγούμενος Νέας Ἐσφιγμένου περὶ ἄλλων Ἱ. Μονῶν

Share:

Δηλώσεις τοῦ Ἡγουμένου Βαρθολομαίου εἰς τὴν ἐφημερίδα «Bild» ἀναπαράγονται πλέον τοῦ μηνὸς ἀπὸ ἄλλους διαύλους ἐνημερώσεως. Μήπως θὰ ἔπρεπε ἡ Ἱ. Κοινότης νὰ τοποθετηθῆ; Διότι, ἂν ὅσα ἰσχυρίζεται εὐσταθοῦν, τότε παρουσιάζεται ὡς ἡ Ἱ. Κοινότης νὰ εἶναι ἀμέριμνος ἐνώπιον ἐπελάσεως! Ἂν πάλιν εἶναι εἰκασίαι, τότε δὲν ἀφήνει ὑπονοούμενα διὰ «μερικὰ μοναστήρια»; Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «skai.gr»:

«Τὸ ὅτι ἡ Μόσχα χρησιμοποιεῖ τὸ Ἅγιο Ὄρος ὡς δούρειο ἵππο, γιὰ νὰ βάλει πόδι στὴν Εὐρώπη καὶ νὰ ὑπονομεύσει τὴν ΕΕ, ἀποτελοῦσε πάντοτε κοινὸ μυστικό. Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ὑπονόμευση ἔχει λάβει τρομακτικὲς διαστάσεις. Ρῶσοι καὶ φιλορῶσοι ἔχουν καταλάβει τὸ μοναστήρι μας ἐδῶ καὶ χρόνια καὶ καμία κυβέρνηση ἢ ἀρχὴ δὲν τολμᾶ νὰ κάνει κάτι», λέει στὴν BILD ὁ Βαρθολομαῖος, νόμιμος ἡγούμενος τῆς μονῆς Ἐσφιγμένου».

Στὴ συνέχεια ὁ Βαρθολομαῖος διηγεῖται ὅτι «πλούσιοι Ρῶσοι καὶ οἱ ἀποκαλούμενοι ὀλιγάρχες πάντα ἔρχονταν στὸ Ἅγιο Ὄρος. Ὅλοι τὸ ξέρουν αὐτό, ὄχι μόνο ἐγώ. Ἔχουν χαρίσει πολλὰ χρήματα σὲ μερικὰ μοναστήρια, ἰδιαίτερα στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα. Δὲν ἦταν τυχαία ἡ παρουσία τους, οὔτε οἱ δωρεές τους ἦταν τυχαῖες. Αὐτὲς οἱ ἐπισκέψεις ἔχουν ἰδιαίτερη συμβολικὴ σημασία καὶ ἐντάσσονται στὰ ἐπεκτατικὰ σχέδια ποὺ πάντα εἶχε ἡ Ρωσία γιὰ τὸν Ἄθω».

Previous Article

Οἱ Ἰβηρῖται Νεοσιομάρτυρες τῆς Μικρασιατικῆς Μαύρης Βίβλου τοῦ 1922

Next Article

Πόλεμος κατὰ ἀντιοικουμενιστικῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγ. Ὄρους