Ἡ «αὐτοκέφαλος» Ἐκκλησία τῆς Κρήτης

Share:

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἐκλέγει Ἐπισκόπους καὶ χειρίζεται τὰ ζητήματα μόνη της καὶ δὲν περιμένει ἀπὸ τὸ Φανάρι. Σημαδιακὸν διὰ τὸ Οὐκρανικὸν εἶναι ὅτι ὁ νέος Ἐπίσκοπος Κνωσσοῦ ἐδήλωσε ὅτι ἡ «ἀποστολικὴ διαδοχὴ εἶναι ὅ,τι πιὸ ἱερὸ ἔχουμε ὡς Ἐκκλησία»… Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα cretalive.gr τῆς 17ης Ὀκτωβρίου 2019:

«Λίγες ὧρες μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Πρόδρομου Ξενάκη στὴν θέση τοῦ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου Κνωσσοῦ, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Κρητικῆς Ἐκκλησίας συζήτησε μὲ τὸν κ. Γ.Γ. Θρησκευμάτων κ. Καλαντζῆ ζητήματα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὶς ὀργανικὲς θέσεις τῶν κληρικῶν, τὴν μισθοδοσία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν κι ἄλλα θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος…

Ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ νέος Ἐπίσκοπος ἀνέφερε: «Ἡ ἐκλογή μου ἦταν αἰφνίδια. Θέλω νὰ ἐκφράσω δημοσίως τὴν εὐγνωμοσύνη μου πρὸς τὸν Θεὸ ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καὶ στὸν Σεβασμιώτατο Ἅγιο Πρόεδρό της κ. Εἰρηναῖο, μὲ τὸν ὁποῖο συμπορεύομαι διακονώντας δίπλα του ἀπὸ διάκονος, ἀπὸ τὸ ἔτος 2007. Κι ἔτσι συγκινοῦμαι ἰδιαίτερα, διότι ἐκεῖνος μὲ εἰσαγάγει τώρα διὰ τῶν χειρῶν του καὶ διὰ τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων στὸ Ἱερὸ τῆς Ἀρχιερωσύνης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, σὲ αὐτὴ τὴν ἀποστολικὴ διαδοχὴ ποὺ εἶναι ὅ,τι πιὸ ἱερὸ ἔχουμε ὡς Ἐκκλησία…

Θέλω νὰ παρακαλέσω καὶ γιὰ τὴν προσευχὴ καὶ γιὰ τὴν εὐχὴ ὅλων μας. Τὴν ἔχουμε ἀνάγκη. Ὅλοι πρέπει νὰ στηρίζουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον μὲ μία σκέψη, μὲ μία προσευχὴ καὶ μὲ μία ἔννοια καμία φορά».

Previous Article

Η Εκκλησία της Πολωνίας δεν αναγνωρίζει την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας

Next Article

Καθολικός Επίσκοπος μοιράζει αρτοκλασία σε Ορθόδοξο Ναό!