Ἡ γυναικεία «Ἱερωσύνη» εἶναι γεγονὸς εἰς τὸν παπισμόν!

Share:

Η «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ἱερωσύνη» εἰσῆλθε στὴν παπικὴ «ἐκκλησία»! Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα, τελέστηκε ἤδη «λειτουργία» μὲ «λειτουργοὺς» γυναῖκες, σὲ παπικὸ ναὸ στὴ Γαλλία! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Σκάνδαλο! Λειτούργησαν γυναῖκες σὲ καθολικὴ ἐκκλησία στὸ Παρίσι! Ἡ νέα ὑπόθεση ποὺ ταράζει τὰ λιμνάζοντα ὕδατα τῆς Ρ/Καθολικῆς ἐκκλησίας ἀναφέρεται στὸ La Croix. Ἀφορᾶ στὴν ὀργάνωση, τὴν Κυριακὴ 3 Ἀπριλίου, μίας ‘περιεκτικῆς λειτουργίας’ στὴν ἐνορία τοῦ Saint-Pierre de Montrouge. Ἦταν ἀρχικὰ στὰ κοινωνικὰ δίκτυα ποὺ ξέσπασαν οἱ συζητήσεις, λίγες μέρες μετὰ τὸ συμβάν. Ἡ ἀφίσα ποὺ τὸ προώθησε, ποὺ ἀνακαλύφθηκε ἀπὸ ἀρκετοὺς χρῆστες τοῦ Διαδικτύου, συγκέντρωσε γρήγορα τὰ πυρὰ τῆς κριτικῆς. Ἡ χρήση τοῦ ὅρου ‘God.e’ συζητήθηκε ἰδιαίτερα, ὅπως καὶ ἡ ἀνακοίνωση γιὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὸν σχολιασμό του ἀπὸ μία γυναίκα. Σύμφωνα μὲ τὸ La Croix, ἐπιπλέον ὅλα τὰ ἀναγνώσματα, οἱ ψαλμοὶ καὶ ἡ καθολικὴ προσευχή, διαβάστηκαν ἐπίσης ἀπὸ λαϊκὴ γυναίκα. Ὡστόσο, ὑπενθυμίζει ἡ Καθολικὴ ἐφημερίδα, πὼς ὁ κανονικὸς νόμος ἐπιφυλάσσει αὐτὴ τὴ λειτουργία μόνο γιὰ χειροτονημένους ρωμαιοκαθολικοὺς λειτουργούς. Ἐπιπλέον, καὶ ἀκόμη σύμφωνα μὲ τὸν La Croix, εἶχαν προσκληθεῖ προτεστάντες θεολόγοι καὶ μία γυναίκα ραββῖνος. Σύμφωνα μὲ τὸ La Croix, στὴν σκανδαλώδη αὐτὴ λειτουργία συγκεντρώθηκαν γύρω στὰ σαράντα ἄτομα» (pentapostagma.gr)! Ἄλλη μία ἀναμενόμενη ἔκπληξη ἀπὸ τὴν «Ἁγία Ἕδρα»! Φυσικὰ «σιγὴ ἰχθύος» ἀπὸ ὀρθοδόξου πλευρᾶς!

Previous Article

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας ψήφισε ομόφωνα υπέρ της άμεσης επιστροφής των υγειονομικών υπαλλήλων σε αναστολή

Next Article

Τα εμβόλια covid -19 ενεργοποίησαν την ανεμοβλογιά και έρπη ζωστήρα