Ἡ δημοκρατία στὴν ψηφιακή μας κοινωνία

Share:

Ὅπως εἶναι γνωστό, καλοί μου φίλοι, ἡ διατύπωση διαφορετικῆς γνώμης ἀπ’ αὐτὴν ποὺ εἶχε τὸ ἑκάστοτε καθεστώς, ἦταν κάποτε πολύ… κακὸ πρᾶγμα! Ἁμαρτία καὶ ἔγκλημα! Γι’ αὐτὸ καὶ διωκόταν ἀνηλεῶς! Μὲ κάψιμο τῶν βιβλίων καὶ τῶν συγγραφέων, μὲ φυλακίσεις, μὲ γκιλοτίνες, μέ… γκουλάγκ! Βλέπετε ἔπρεπε ὅλοι νὰ σκέπτονται ὁμοίως! Ὄχι πιὰ σήμερα. Ποὺ ἔχουμε δημοκρατία παντοῦ ἐκτὸς ἀπ’ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα, στὰ ὁποῖα κάτι ἀρχίζει νὰ μὴ πηγαίνει καλὰ ἐκεῖ!

Μάλιστα ὅταν ξεκίνησε τὸ διαδίκτυο καὶ τί δὲν λεγόταν τότε γιὰ τὴν ἄπλετη ἐλευθερία του. Ὅτι εἶναι τὸ πλέον ἐλεύθερο μέσο ἔκφρασης, ὅτι ἀποτελεῖ τὸ ἀπαύγασμα τῆς πολυφωνίας καὶ τῆς δημοκρατίας, ὅτι δίνει βῆμα καὶ στὸν πλέον ἄσημο πολίτη τοῦ κόσμου στὸ νὰ διατυπώσει τὴ γνώμη του, ὅτι ἕνεκα τούτου μπορεῖ ὁ καθένας νὰ βλέπει ὅλες τὶς ἀπόψεις ποὺ ὑπάρχουν σ’ κάποιο θέμα, ὅτι μὲ αὐτὸ θὰ γινόταν ὑπέρβαση σὲ ὅλα τὰ τυραννικὰ καθεστῶτα καὶ τὶς λογοκρισίες κ.λπ. κ.λπ. Ἆραγε πόσο ἰσχύουν αὐτὰ σήμερα, λίγες μόλις δεκαετίας μετὰ τὸ ξεκίνημά του;

Τὸ ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀκούγονται ὅλες οἱ ἀπόψεις δὲν τὸ συζητᾶμε. Αὐτὸ προάγει τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν κοινωνία. Ὅπως μία πέτρα ποὺ παρασύρθηκε ἀπ’ τὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ γίνεται λεία, ὥσπου νὰ φθάσει στὴ θάλασσα, ἔτσι γίνεται καὶ μία ἄποψη σ’ ἕνα θέμα. Λειαίνεται καὶ σαφῶς βελτιώνεται μέσα ἀπὸ τὰ διάφορα ρεύματα, στὰ ὁποῖα πορεύεται.

Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ ὀρθόδοξο πνεῦμα, ξέρετε. Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, διέσωσαν αὐτοὶ οἱ ἴδιοι τὶς ἀπόψεις τόσων αἱρεσιαρχῶν ποὺ συντάραξαν γιὰ αἰῶνες κάθε φορά τὴν Ἐκκλησία μὲ τὶς ἀπόψεις τους, ὅμως τὶς ἀντιμετώπισαν μὲ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα καὶ στὸ τέλος διαμορφώθηκε καλύτερα καὶ ξεκάθαρα ἡ ὀρθὴ πίστη.

Λένε, γιὰ νὰ ἀναφέρουμε κι ἕνα ἄλλο παράδει-γμα, ὅτι πρὶν ἀναλάβει τὴν πρωθυπουργία τῆς Βρετανίας ὁ τότε βουλευτὴς Οὐίνστον Τσώρτσιλ, ὁ ἀρχιτέκτονας τῆς νίκης τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ἦταν ἀποκλεισμένος ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο, ἐπειδὴ οἱ ἀπόψεις του γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ναζιστικοῦ κινδύνου ἦταν ἀμφιλεγόμενες. Αὐτὴ δὲ ἡ στάση τῆς Βρετανίας, στὸ νὰ μὴ ἀκούγονται καὶ οἱ ἄλλες ἀπόψεις, κινδύνευσε νὰ ὁδηγήσει ἀλλοῦ τὰ πράγματα, καθόσον ἀκολουθοῦσε μία τακτικὴ ὑποχωρητικότητας ἀπέναντι στὸν Χίτλερ.

* * *

Ἀλλὰ γιατί τὰ λέμε αὐτά; Ἀφορμὴ μᾶς ἔδωσε τὸ ἑξῆς γεγονὸς …

Στὴ στήλη μας αὐτή, ὅπως θὰ ἐνθυμεῖστε, εἴχαμε δημοσιεύσει τελευταῖα (βλ. τὸ φύλλο τῆς 27.11.2020) ἕνα κείμενο μὲ τίτλο “ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ”. Τὸ κείμενο αὐτὸ τὸ ἀνέβασε ὁ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ καὶ στὴν ἱστοσελίδα του στὶς 5.1.2021 (κατηγορία «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ»), ὅπου καὶ τώρα μπορεῖ πολὺ εὔκολα νὰ τὸ δεῖ καὶ νὰ τὸ μελετήσει κανείς.

Στὴ συνέχεια, μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, τὸ κείμενο αὐτὸ ἀναδημοσιεύτηκε καὶ ἀπὸ ἄλλες ἱστοσελίδες, μία δὲ ἀπ’ αὐτὲς θέλησε νὰ τὸ ἀνεβάσει καὶ στὸ facebook. Ὅμως ἀμέσως ἀποκλείστηκε ὡς “προσβλητικὸ πρὸς τοὺς ἄλλους χρῆστες τοῦ Facebook”!!! Τὸ σχόλιο τῆς ἱστοσελίδας αὐτῆς ποὺ δέχθηκε τὸν ἀποκλεισμό, ἦταν τοῦτο: «Ἄρχισε νὰ ἐνοχλεῖ ὁ Χριστός…».

Θυμίζουμε ὅτι στὸ κείμενό μας αὐτὸ σχολιάζαμε τὸ συμπέρασμα «ἐπιστημονικῆς» ἔρευνας γιὰ τὴν δῆθεν κατάργηση τῆς θρησκείας καὶ ὅτι, μὲ ἀκαταμάχητα στοιχεῖα, ἄθεοι οὐσιαστικὰ δὲν ὑπάρχουν. Ἡ ἄποψή μας ἦταν σαφῶς καὶ μὲ εὐπρέπεια διατυπωμένη, ἐνυπόγραφη καὶ μὲ ὅ,τι ἐπιβάλλει ὁ πολιτισμὸς καὶ τὸ ὀρθόδοξο ἦθος, ὅπως κάνουμε πάντοτε ἄλλωστε. Καὶ ὅμως τὸ facebook δὲν θέλησε νὰ ἀκουστεῖ ἡ ἄποψη αὐτή, μὲ τὸ πρόσχημα ποὺ βρῆκε!!!

Τὸ θέμα αὐτό, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, εἶναι πολὺ μεγάλο. Δείχνει καθαρὰ ὅτι ἡ ἄλλη ἄποψη, δὲν εἶναι καὶ τόσο ἀποδεκτὴ ἐκεῖ. Καὶ ὅτι σαφῶς ἐνοχλεῖ! Κι ἂς εἶναι ὅπως πρέπει διατυπωμένη. Ἀποκαλύπτεται δέ, ὅτι τελικὰ δὲν ἐνοχλεῖ ὁ τρόπος, ἐνοχλεῖ αὐτὸ ποὺ λές!

* * *

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο. Πρόσφατα τὸ εἴδαμε καὶ στὴν περίπτωση τοῦ πρώην Προέδρου τῶν ΗΠΑ Ντ. Τράμπ, ὅπου τόσο τὸ Facebook ὅσο καὶ τὸ Twitter, ἀνέστειλαν ἐπ’ ἀόριστον τὴ λειτουργία τοῦ λογαριασμοῦ του ποὺ εἶχε ἐκεῖ, λίγες ἡμέρες πρὶν λήξει ἡ θητεία του μὲ ἀφορμὴ τὰ ὅσα συνέβησαν στὸ Καπιτώλιο. Δηλαδὴ ἔδρασαν ὡς εἰσαγγελεῖς καὶ χωρὶς νὰ τηρηθεῖ καμμία νόμιμη διαδικασία!

Ἔγκυροι ξένοι ἀναλυτὲς ἔγραψαν γιὰ τὸ φαινόμενο αὐτό:

• «Ὁ ἀποκλεισμὸς τοῦ Τρὰμπ φανέρωσε σὲ πολὺ κόσμο πόση ἰσχὺ ἔχουν τὸ Twitter, τὸ Facebook, τὸ YouTube καὶ οἱ ἄλλες πλατφόρμες …»!

• «Γιατί ἀποκλείστηκε ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ καὶ ὄχι ἄλλοι διεθνεῖς ἡγέτες ποὺ ἀναρτοῦν ἰδιαιτέρως ἐπίμαχο ἢ ἐπιβλαβὲς περιεχόμενο;»!

• «Δίχως νὰ ὑπερασπίζομαι τὸν Τρὰμπ ὑπάρχει κάτι πολὺ προβληματικὸ στὸ γεγονὸς πὼς ὁ Μὰρκ Ζούκερμπεργκ ἀποφασίζει, ἐὰν ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ μπορεῖ νὰ συμμετέχει σὲ μία πλατφόρμα. Στὴ θέση τοῦ Τράμπ, στὸ μέλλον, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὁποιοσδήποτε»!

• «Οἱ προοδευτικοὶ Ἀμερικανοί, παρ’ ὅτι ἐπαίνεσαν τὴν ἀπόφαση τοῦ Tweeter, ὡστόσο διαπίστωσαν μὲ ἀνησυχία πόση ἰσχὺ διαθέτουν οἱ ἐπικεφαλῆς τῶν κοινωνικῶν δικτύων. Ἡ φίμωση τοῦ Τρὰμπ προσέφερε χρήσιμο μάθημα γιὰ τὸ ποῦ ἑδρεύει ἡ ἰσχὺς στὴ σύγχρονη ψηφιακὴ κοινωνία»!

• «Ἡ τεράστια ἰσχὺς τῶν μεγιστάνων ἰδιοκτητῶν Μέσων τοῦ Διαδικτύου ἔχει φθάσει στὰ μὴ περαιτέρω»!

Κι εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ ἐπικεφαλῆς τῶν δικτύων αὐτῶν διαθέτουν τόσο μεγάλη ἐξουσία, τὴν ὁποία οὐδείς ἐκλεγμένος ἀπὸ τὸν λαὸ κυβερνήτης διαθέτει σήμερα. Κι ἂν μποροῦν καὶ φιμώνουν τὸν ἰσχυρότερο ἄνθρωπο τοῦ κόσμου, πόσα δὲν μποροῦν νὰ κάνουν σὲ μᾶς τοὺς ἁπλοῦς πολίτες αὐτοῦ τοῦ κόσμου;

* * *

Ἀλλ’ ἂς ἐπανέλθουμε στὸν ἀποκλεισμὸ τοῦ ταπεινοῦ μας κειμένου. Ἆραγε πῶς μπόρεσαν καὶ τὸ ἔκαναν αὐτό, σὲ μηδενικὸ χρόνο, καὶ σ’ ἕνα κείμενο γραμμένο στὰ Ἑλληνικά;

Τὰ κοινωνικὰ δίκτυα, ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ εἰδήμονες, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνα προϊὸν μηχανικῶν λογισμικοῦ. Ἔτσι λειτουργοῦν σὰν μία αὐτοματοποιημένη ἐφημερίδα. Ἐπικεφαλῆς καὶ ἀκοίμητο μάτι εἶναι ὁ …ἀλγόριθμος! Ὁ ἀλγόριθμος κάνει ὅλες τὶς «δουλειές».

Καὶ τὸν ἀλγόριθμο, τὸ μάτι τοῦ Μεγάλου Ἀδελφοῦ, ὅπως θὰ τὸν λέγαμε, κάποιος βέβαια τὸν ρυθμίζει καὶ τοῦ δίνει τὶς σχετικὲς ἐντολὲς σχετικὰ μὲ τὸ πῶς θὰ κάνει τὴ «δουλειά». Εἶναι ἕνα ἄλλο μεγάλο θέμα αὐτό, γιὰ τὸ ὁποῖο, Θεοῦ θέλοντος, θὰ ἀναφερθοῦμε σὲ ἑπόμενα κείμενα.

* * *

Ὁ κίνδυνος γιὰ τὴ δημοκρατία καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης εἶναι πλέον παραπάνω ἀπὸ ἐμφανής. Κάθε κοινωνικὸ δίκτυο, καὶ γενικότερα κάθε ψηφιακὸ μέσο, δὲν θὰ εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ ὁ … ἀλγόριθμός του! Ἐκεῖ­νος ποὺ θὰ ἐλέγχει τὰ πάντα, ποὺ θὰ ἐγκρίνει καὶ θὰ ἀπορρίπτει αὐτὸ ποὺ θὰ τοῦ ἔχουν πεῖ νὰ κάνει, ποὺ θὰ διαμορφώνει μία ἄλλη κατάσταση. Καὶ ταυτόχρονα μία ἄλλη κοινωνία.

Εἶναι γνωστὴ ἡ ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ διαδικτύου «Βικιπαίδεια». Ἐκεῖ πολὺ εὔκολα καὶ γρήγορα καταφεύγει κανεὶς γιὰ κάτι ποὺ θέλει νὰ μάθει. Κάλλιστα καὶ τὰ λήμματα αὐτῆς, γιὰ νὰ μὴ ἐνοχλοῦν κάποιους, καὶ νὰ μὴ «ἀποκλείονται» ἀπ’ τὶς ψηφιακὲς πλατφόρμες, θὰ πρέπει νὰ διαμορφώνονται ὅπως τὰ θέλουν αὐτές! Τὸ ἴδιο καὶ τὰ χιλιάδες ἀποφθέγματα ποὺ εἶναι στὸ «Βικιλεξικό». Γιατί ὄχι;

Μὲ τὴν ἴδια λογικὴ θὰ πρέπει νὰ ἀποκλειστεῖ καὶ κάθε λόγος τοῦ Εὐαγγελίου γιατί, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, ὅλο καὶ κάποιους θὰ ἐνοχλεῖ. Καὶ ὄχι μόνο γιὰ τὴν πίστη, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀφοσίωσή μας στὸν ἕνα καὶ μοναδικὸ Θεό, στὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, στὴν ἀνάστασή Του κ.λπ., οὔτε μόνο γιὰ τὰ πάθη μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἔννοιες ὅπως εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ εἰρήνη, ἡ ἐλευθερία, ἡ ἐλεημοσύνη κ.λπ. ἀφοῦ ἀκόμη καὶ αὐτὲς θὰ βρεθεῖ κάποιους νὰ τοὺς ἐνοχλοῦν! Γιατί ὄχι;

Καὶ ποῦ ὁδηγούμαστε τότε, ὅσο ἀναφέρουμε τέτοια παραδείγματα; Στὸ νὰ ἀκοῦμε καὶ νὰ κάνουμε «like», μόνο σὲ ὅ,τι θέλει ὁ ἀλγόριθμος τοῦ ἰδιοκτήτη τοῦ μέσου κοινωνικῆς δικτύωσης; Τότε δὲν θὰ ἔχουμε στὸ τέλος, παρὰ τὴν ἀποκαλούμενη «σαχλαμάρα» τῆς τηλεόρασης μὲ ἐκείνη τὴ «lifestyle» ἐνημέρωση, τὴ διασκέδαση καὶ τὸ κουτσομπολιό, συνδυαζόμενα μὲ μαγειρική, ζῴδια καὶ τραγούδια, ὅλα τους φθηνῆς παραγωγῆς καὶ ἀκόμη πιὸ φθηνῆς αἰσθητικῆς!

* * *

Δόξα τῷ Θεῷ, παιδιά, εἶναι πλῆθος οἱ ὀρθόδοξες ἱστοσελίδες, ποὺ σπέρνουν τὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Λόγο στὴν ψηφιακό τους ἀγρό. Εἶναι ἀξιέπαινες κατὰ πάντα. Ὅμως ἦρθε ἡ ὥρα καὶ γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς Πανορθοδόξου Κοινωνικοῦ Δικτύου. Ποὺ θὰ στεγάζει καὶ θὰ προβάλλει τὴν Ὀρθοδοξία τῆς οἰκουμένης. Ὅπως καὶ τὶς ἀντίθετες ἀπόψεις, ἀκόμη καὶ τὶς αἱρετικές! Ποὺ ὅμως θὰ τὶς ἀντικρούει ὅπως οἱ Πατέρες…

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Previous Article

Ὅλοι οἱ πιστοί νά δώσουμε ἕνα ἠχηρό μήνυμα τό Πάσχα!

Next Article

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσβάλλει κάθε χριστιανό στον πλανήτη