Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία… κατόπιν ἑορτῆς

Share:

Τὸν κώδωνα πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν ὅτι ἡ κοινωνία ἔχει ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τὴν διδαχὴν τῆς πίστεως κρούει νέα ἔρευνα τοῦ μὴ-κερδοσκοπικοῦ ἐρευνητικοῦ ὀργανισμοῦ «διαΝΕΟσις». Αὐτὸ βεβαίως διευκολύνει τὸ ἔργον τῶν ἀθέων, μασόνων ἢ ἀμοραλιστῶν πολιτικῶν, ὥστε νὰ ἱκανοποιήσουν π.χ. ὅλα τὰ αἰτήματα τῆς κοινότητος τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἔπειτα ἡ ΔΙΣ θὰ τρέχη ἀσθμαίνουσα νὰ στείλη… παρακλητικὴν ἐπιστολὴν πρὸς τὴν Κυβέρνησιν κατὰ τοῦ νόμου, ὥστε νὰ εἶναι δικαιολογημένη ὅτι ἔπραξε τὸ χρέος της… Παραθέτομεν ἀπόσπασμα, ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινή» τῆς 10ης Ἀπριλίου 2022:

«Τὸ 51,7% θεωρεῖ ὅτι πρέπει νὰ ἐπιτρέπεται ὁ γάμος μεταξὺ ὁμόφυλων ζευγαριῶν. Ἡ ἀπάντηση στὸ περὶ δικαιωμάτων ἐρώτημα δείχνει καὶ τὸ αὐξανόμενο εὖρος τῆς ψυχολογικῆς ἀποδοχῆς τῶν ὁμόφυλων σχέσεων ὡς ἐκφράσεων κανονικότητας. Ἡ τεκνοθεσία ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια γίνεται ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὸ 38,9% (ἀπὸ 23,2% τὸ 2019) καὶ ἡ νομικὴ ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου ἀπὸ τὸ 60,2% (ἀπὸ 48,1% τὸ 2019). Ἡ φιλελεύθερη στάση ὡς πρὸς τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων συνοδεύεται ἀπὸ κάποια σκλήρυνση σὲ ἕνα βασικὸ δείκτη ἀνθρωπιστικῶν ἀξιῶν, ποὺ εἶναι ἡ θανατικὴ ποινή. Τὸ αἴτημα ἐπαναφορᾶς τῆς θανατικῆς ποινῆς διαρκῶς αὐξάνεται τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ γιὰ πρώτη φορά ἐμφανίζεται πλειοψηφικὸ (51%). Φυσικά, τὸ μέτρο ἀπαγορεύεται ἐντός τῆς Ε.Ε. Ἡ πίστη στὸν Θεὸ ὑποχωρεῖ ἐλαφρῶς (78,7% ἀπὸ 82,8% τὸ 2019), ἐνῷ τὸ περίπου 17,2% τῆς ἀθεΐας δὲν εἶναι ἀσήμαντο. Παράλληλα, οἱ περισσότεροι πιστοὶ περιλαμβάνονται στοὺς ἑπτὰ στοὺς δέκα (68%) ποὺ θέλουν οἱ ἱερεῖς νὰ ἀμείβονται ἀπὸ τοὺς πόρους τῆς Ἐκκλησίας».

Previous Article

Ὑφυπουργός: «ἐκκλησιαστικὲς δομὲς ἔχουν τὰ παιδιὰ ὡς δέλεαρ δωρεῶν»!

Next Article

Ἡ ΔΙΣ φιμώνει τὸν ἱ. κλῆρον;