Ἡ ΔΙΣ ζητοῦσε τὸ χειρότερο σενάριο…

Share:

Σεβ. Ἰωαννίνων: «Ἡ ΔΙΣ ζητοῦσε τὸ χειρότερο σενάριο… Ἡ πίκρα μας εἶναι μεγάλη γι’ αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔκανε ἡ Σύνοδος. Δὲν περνᾶ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἔτσι»

Γράφει ὁ κ. Ἀπόστολος Τζελέτας

Μεγαλόπνοα σχέδια, ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν ἵδρυση Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ φτάνουν μέχρι τὴ λειτουργία Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας σὲ συνεργασία μὲ πανεπιστημιακὰ ἱδρύματα τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἔχει ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων Μάξιμος γιὰ τὴ Βελλᾶ.

Ὅπως ἀποκάλυψε, σὲ δηλώσεις του στὸ περιθώριο τοῦ καθιερωμένου Ἀνταμώματος τῶν Βελλαϊτῶν, στόχος του εἶναι νὰ παραμείνει ἡ Βελλᾶ ἕνα κέντρο ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαίδευσης, μὲ τὴ λειτουργία τῆς Σχολῆς Μαθητείας Ὑποψηφίων Κληρικῶν ἀπὸ τὸ ἑπόμενο ἔτος νὰ μὴ καλύπτει τὶς προσδοκίες. «Ἴσως ὁ Θεὸς θέλει ἀπὸ μᾶς κάτι ἄλλο. Ἴσως νὰ μὴ θέλει νὰ εἴμαστε συνεχῶς ἐξαρτημένοι ἀπὸ τὸ ἅρμα τοῦ κράτους, ἀλλὰ νὰ δημιουργήσουμε ἕνα καινούργιο μοντέλο ἐκκλησιαστικῆς παιδείας, ὅπως ἔκανε πρὶν ἀπὸ 110 χρόνια ὁ Σπυρίδων. Θὰ πρέπει νὰ τὸ ξαναδοῦμε καὶ ἤδη ἔχουμε ξεκινήσει συζητήσεις καὶ μὲ Ἀμερικὴ καὶ μὲ Γερμανία, νὰ κάνουμε μία Ἀκαδημία, ποὺ νὰ εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὸ κράτος καὶ νὰ εἶναι συνδεδεμένη μὲ ἄλλα πανεπιστήμια. Δὲ λέω ὅτι θὰ γίνει, γιατί θέλει πολλὴ δουλειά, οὔτε γίνεται μὲ τὸ κουμπὶ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, ἀλλὰ ἤδη ἔχει ἀρχίσει αὐτὴ ἡ συζήτηση καί, ἂν τὸ κράτος δὲ δεχθεῖ τὴν πρόταση ποὺ κάναμε καὶ θὰ κάνουμε καὶ πιὸ ἐμπεριστατωμένα, μὲ τὴ βοήθεια καὶ ἐπιστημόνων, γιὰ Θεολογικὴ Σχολή, θὰ ἐπιχειρήσουμε νὰ κάνουμε ἕνα τέτοιο μοντέλο ἐκκλησιαστικῆς παιδείας», τόνισε.

Νέαι βολαὶ κατὰτῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Τὴν ἴδια στιγμή, ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων δὲ δείχνει διατεθειμένος νὰ ρίξει νερὸ στὸ κρασί του σὲ σχέση μὲ τὴ στάση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου στὰ ζητήματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαίδευσης καὶ κατὰ βάση μὲ τὴν ἐπιλογή της νὰ ζητήσει ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας τὴ μεταφορὰ τῆς Σχολῆς Μαθητείας Ὑποψηφίων Κληρικῶν ἀπὸ τὴ Βελλᾶ στὴ Θεσσαλονίκη.

Ὁ κ. Μάξιμος χαρακτήρισε θετικὴ τὴ λειτουργία τῆς Σχολῆς ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι θὰ τὴν ἐπιλέγουν ἄνθρωποι ποὺ θέλουν νὰ γίνουν κληρικοὶ καὶ θὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα συνέχισης τῶν σπουδῶν σὲ Θεολογικὴ Σχολὴ μετὰ ἀπὸ κατατακτήριες ἐξετάσεις, ἀλλὰ κυρίως γιατί δὲ θὰ κλείσει ἐντελῶς ἡ Βελλᾶ.

«Δόξα τῷ Θεῷ ποὺ δὲν ἔγινε τὸ χειρότερο σενάριο ποὺ ζητοῦσε ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δηλαδὴ νὰ κλείσει ἐντελῶς ἡ Βελλᾶ. Καὶ στὶς 22 Ἰουνίου καὶ στὶς 14 Ἰουλίου ἐπέμεναν ὄχι μόνο νὰ κλείσει ἡ ΑΕΑ καὶ τὸ Λύκειο, ἀλλὰ νὰ μὴ ἔρθει οὔτε ἡ ΣΜΥΚ. Αὐτὸ δὲν τὸ πέτυχαν. Ἡ πίκρα μας εἶναι μεγάλη, γι’ αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔκανε ἡ Σύνοδος. Δὲν περνᾶ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἔτσι. Θὰ πρέπει νὰ πῶ ὅτι γιὰ τὴν ἀντίδρασή μου ἡ Σύν­οδος μοῦ ἔστειλε γράμμα, μὲ τὸ ὁποῖο μὲ ἐπιπλήττει καὶ μοῦ ζητᾶ νὰ ζητήσω συγγνώμη γιὰ τὸν τρόπο ποὺ μίλησα. Ἐγὼ ὅ,τι εἶπα, τὸ πίστευα καὶ τὸ ἐννοοῦσα. Δὲν εἶπα τίποτα λιγότερο καὶ τίποτα περισσότερο ἀπ’ αὐτὰ ποὺ πίστευα καὶ πιστεύω. Εἶμαι μοναχὸς καὶ πρέπει νὰ ταπεινώνομαι, δὲν ἔχω πρόβλημα. Ἂν θέλουν νὰ μὲ ταπεινώσουν, ζητῶ συγγνώμη, δὲν ἔχω κανένα πρόβλημα», ὑπογράμμισε.

Ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων θέλησε, ἐπίσης, νὰ εὐχαριστήσει τὴν ὑπουργὸ καὶ τὸν γενικὸ γραμματέα Παιδείας γιὰ τὴ λειτουργία θεματικοῦ ΔΙΕΚ στὴ Βελλᾶ, τὸ ὁποῖο θὰ ἔχει ἑπτὰ τμήματα γεωργικῆς κατεύθυνσης.

Παράλληλα, εὐχαρίστησε τὴν περιφέρεια Ἠπείρου καὶ τὸν δῆμο Πωγωνίου γιὰ τὴ συνεργασία στὸ ἐγχείρημα ἀναστήλωσης τῶν παραδοσιακῶν μύλων καὶ στὴ δημιουργία μίας πολιτιστικῆς διαδρομῆς, ποὺ θὰ καταστήσει τὴ Βελλᾶ καὶ τὴ γύρω περιοχὴ πόλο ἕλξης γιὰ ἐπισκέπτες.

Εἰς βαρὺ κλῖμα

Παρὰ τὴν αἰσιοδοξία τοῦ Μητροπολίτη, τὸ κλῖμα στὸ Ἀντάμωμα τῶν Βελλαϊτῶν ἦταν βαρὺ καὶ πένθιμο. Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι μοιράστηκαν μάσκες σὲ μαῦρο χρῶμα.

Τὴν ἀνάγκη νὰ βρεθεῖ τρόπος λειτουργίας μίας σχολῆς ὑψηλοῦ ἐπιπέδου στὴ Βελλᾶ, ἐπισήμανε ὁ περιφερειάρχης Ἠπείρου Ἀλέξανδρος Καχριμάνης, τονίζοντας πὼς ὑπάρχει ἡ βούληση ἀπὸ τοὺς φορεῖς τῆς περιοχῆς. «Θεωρῶ ὅτι ἡ φωνὴ μας εἶναι τόσο δυνατή, ποὺ αὐτοὶ ποὺ σήμερα δημιούργησαν τὸ θέμα χωρὶς πολὺ νὰ σκεφτοῦν, ἔκαναν λάθος. Ἡ ἱεραρχία ἔκανε τὰ λάθη της, μέχρι ἐκεῖ φτάνει. Τώρα ἐμεῖς ἐδῶ στὴν περιοχὴ ὅλοι μαζὶ νὰ ἀγωνιστοῦμε νὰ δώσουμε αὐτὸ ποὺ πρέπει καὶ ποὺ ξεκίνησε ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθη­νῶν Σπυρίδων.

Γιὰ ἄδοξο τέλος καὶ ἔλλειψη σεβασμοῦ σὲ μία πετυχημένη πορεία 110 χρόνων ἔκανε λόγο, ἀπὸ τὴν πλευρά του, ὁ δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης, χωρὶς ὡστόσο νὰ παραγνωρίζει ὅτι ὑπῆρχαν προβλήματα στὴ λειτουργία τὰ τελευταῖα χρόνια. «Αὐτὸ δὲ σημαίνει ὅμως ὅτι σταματᾶς μία λειτουργία. Ἡ πολιτεία ἔπρεπε νὰ θεραπεύσει αὐτὴ τὴ δυσλειτουργία καὶ νὰ δώσει μία ἀκόμη εὐκαιρία νὰ λειτουργήσει μὲ καλύτερο τρόπο ἡ Βελλᾶ. Δὲν τὸ ἔκανε. Καὶ προτίμησαν νὰ κλείσουν μία ἱστορία 110 χρόνων… Εἴμαστε ἰδιαίτερα λυπημένοι…».

Πηγή: Ἱστοσελὶς «agon.gr», 16.8.2021

Previous Article

Μήνυμα του Μ. Αιτωλίας κ. Κοσμά προς τους μαθητές και τις μαθήτριες

Next Article

Σεβ. Δημητριάδος: Ὑποχρεωτικὸς ὁ ἐμβολιασμός!