Ἡ ΔΙΣ παραβαίνει τὸν Καταστατικὸν Χάρτην

Share:

Ἡ ἀπόφασις τῆς ΔΙΣ διὰ τὴν μετάθεσιν τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως παραβαίνει κατάφωρα τὸν Καταστατικὸν Χάρτην τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Διὰ τὴν ἀπόφασιν αὐτὴν ἡ ΔΙΣ ἐπικαλεῖται «λόγους οἰκονομίας». Σύμφωνα πρὸς τὸν Κ.Χ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἄρθρον 4 παρ. δ1  καί ἄρθρον 6 παρ. 32 ἡ ἀπόφασις διὰ «λόγους οἰκονομίας» ἀπαιτεῖ σύγκλησιν τῆς Ἱεραρχίας καὶ ηὐξημένην πλειοψηφίαν. Διατὶ ἡ ΔΙΣ προέβη εἰς λῆψιν παρανόμου ἀποφάσεως;

Σημειώσεις: 1. «Ἡ Ι.Σ.Ι. ἀποφασίζει περὶ τῆς ἀσκήσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἱκονομίας, συγκαταβάσεως καὶ ἐπιεικείας τῆς Ἐκκλησίας». 2. «Ἐπὶ ζητημάτων ἀσκήσεως κατ’ ἐκκλησιαστικὴν οἰκονομίαν, συγκαταβάσεως καὶ ἐπιεικείας τῆς Ἐκκλησίας, αἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται διὰ πλειονοψηφίας τῶν 2/3 τοὐλάχιστον τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν μελῶν τῆς Ἱεραρχίας».

Previous Article

Η Πολιτεία να σταματήσει να μας περιπαίζει προκλητικά

Next Article

Θεολογικό σφάλμα η αλλαγή της ώρας για την Ακολουθία της Αναστάσεως

Διαβάστε ακόμα