Ἡ ΔΙΣ, ἀντὶ διὰ μεταμέλειαν, ὑπεραίρεται!

Share:

Ο ΛΑΟΣ τοῦ Θεοῦ, ὁ προδομένος καὶ καταφρονημένος ἀπὸ τὴν πνευματική του ἡγεσία, ἡ ὁποία τὸν ἔκλεισε, σὰν ἀποπαίδι ἔξω ἀπὸ τοὺς ναούς, κατὰ τὴν ἱερότερη ἑορτολογικὴ περίοδο, περίμενε ὑπομονετικὰ νὰ ἀκούσει ἀπὸ τὴ ΔΙΣ (στὴν συνεδρίασή της 30 Ἀπριλίου) ἕνα λόγο αὐτοκριτικῆς καὶ συγγνώμης γιὰ τὶς πρωτόγνωρες ἀποφάσεις της, γιὰ τὴ δουλικὴ ὑποταγή της στὸν «καίσαρα» καὶ τὶς ἐπιδεικτικὲς παραλήψεις της. Κάθε ἄλλο, στὴν μακρόσυρτη ἀνακοίνωσή της, ἔβγαλε τὴν πλευρὰ της «λάδι» καὶ τὸ χειρότερο: ζητᾶ μετάνοια ἀπὸ ὅσους ἀντιταχτήκαμε στὶς ἀποφάσεις της! Στὸ ἱστολόγιο «Βῆμα Ὀρθοδοξίας» διαβάσαμε: «Ἀντὶ νὰ ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ τὸν λαὸ ποὺ πίκρανε καὶ ἀπογοήτευσε μὲ τὴ στάση της ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος στὴ σημερινὴ συνεδρίασή της ζήτησε καὶ τὸν λόγο ἀπὸ ὅσους ἀντιδράσαμε στὴν ἀνοχὴ ποὺ ἔδειξε μὲ τὶς κλειστὲς ἐκκλησίες ἀκόμα καὶ τὴν Μ. Παρασκευὴ καὶ τὶς καταδιώξεις Ἀρχιερέων καὶ Ἱερέων, ἐπειδὴ κοινώνησαν κάποιους πιστούς»! Καὶ δὲ στάθηκε ἐκεῖ, ἀλλὰ συνέχισε νὰ δηλώνει δουλικότητα στὸ ἀντίχριστο κράτος, τὸ ὁποῖο ἔδειξε μὲ τὸν πλέον φανερὸ τρόπο τὴν ἐχθρότητά του πρὸς τὴν Ἐκκλησία μας, ἐπαινώντας προκλητικὰ τὶς ἐπιλογές του νὰ σφραγίζει τοὺς ναοὺς καὶ νὰ ποινικοποιεῖ τὴ Θεία Κοινωνία! Τὸ μόνο ποὺ δὲν ἔκαμε (τουλάχιστον ἀκόμη), νὰ στήσει ἀνδριάντες τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας στὴν εἴσοδο τῶν συνοδικῶν γραφείων! Ἀπόλυτη ἀπογοήτευση!

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

Τὰ θλιβερὰ καὶ ἀνησυχητικὰ παρεπόμενα τοῦ «ἀνοίγματος» τῶν Ἐκκλησιῶν

Διαβάστε ακόμα