Ἡ δύναμις τοῦ μοναχισμοῦ δὲν εἶναι μόνον πνευματική…

Share:

Πρόσφατος δικαίωσις Ἱ. Μονῆς δεικνύει ὅτι τὰ μοναστήρια μας δύνανται πολλὰ περισσότερα νὰ ἐπιτύχουν ἀπ’ ὅσα θεωροῦν ἐφικτά… Ἂς φαντασθῶμεν δεκάδες Ἱ. Μοναὶ νὰ ἐκινητοποιοῦντο δι’ ἕν ζήτημα… Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα «efsyn.gr» τῆς 29ης Μαΐου 2021:

«Σύννεφα μαζεύονται πάνω ἀπὸ τὸν «ἐπενδυτικὸ παράδεισο» ποὺ ὑπόσχεται ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη γιὰ τὴν ἐγκατάσταση ἀνεμογεννητριῶν καὶ φωτοβολταϊκῶν ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ ἐμπλεκόμενοι φορεῖς ξεκίνησαν πλέον ἀνοιχτὸ πόλεμο… Ὁ ΑΔΜΗΕ κατασκεύαζε ἐδῶ καὶ χρόνια ἕνα δίκτυο πυλώνων καὶ καλωδίων, προϋπολογισμοῦ 110 ἑκατ. εὐρώ, ποὺ θὰ ἕνωνε τὴν Πελοπόννησο στὴ δυτική της πλευρὰ (Μεγαλόπολη-Πάτρα) μὲ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. Τὸ ἔργο ὅμως κόλλησε ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2019 καθὼς λείπουν οἱ δύο πυλῶνες ποὺ θὰ τοποθετοῦνταν δίπλα στὴ Μονὴ Ἁγίων Θεοδώρων στὰ Καλάβρυτα, ἀφοῦ οἱ μοναχὲς κινήθηκαν δικαστικὰ καὶ δικαιώθηκαν.

Πρὶν ἀπὸ μία ἑβδομάδα ἔγινε γνωστὸ ἀπὸ δημοσιεύματα καὶ χωρὶς νὰ ἀνακοινωθεῖ ἐπίσημα ὅτι ἡ ΡΑΕ ἐπιβάλλει πρόστιμο 5 ἑκατομμυρίων εὐρὼ στὸν ΑΔΜΗΕ γιὰ τὴν καθυστέρηση στὴν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου. Ἔγινε γνωστό, πάλι μέσω δημοσιευμάτων, πὼς ἡ ΡΑΕ κατηγορεῖ τὸν ΑΔΜΗΕ ὅτι εὐθύνεται, διότι δὲν σχεδίασε σωστὰ τὸ ἔργο καὶ ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει λάβει ὑπόψη του «τὴ γνωστὴ σχέση τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὸ περιβάλλον». Ἐπικαλεῖται, δηλαδή, ἡ ἀνεξάρτητη ἀρχὴ ΡΑΕ τὸν «μοναχισμὸ ποὺ ἐπιδιώκει τὸν ἐντοπισμὸ χώρων ποὺ δημιουργοῦνται ἰδανικὲς συνθῆκες γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ μοναστικοῦ βίου, χαρακτηριστικὰ ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ ὑποτιμηθοῦν ἀπὸ τὸν ΑΔΜΗΕ».

Previous Article

Η εργαλειοποίηση των μειονοτήτων και η τουρκική στρατηγική

Next Article

Ἑόρτιον κλῖμα καὶ ἀλλότριαι ἐνέργειαι

Διαβάστε ακόμα