Ἡ Δύναμις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Share:

 

Τήν Δευτέρα 20.3.2023 πραγματοποιήθηκε ὁμιλία ἀπό τον  κ. Ἰωάννη Ἀγγελόπουλο, Δρ. Θεολογίας, μέ θέμα: “Ἡ Δύναμις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ”

 

 

=======================================================================

Ἐγγραφεῖτε στό κανάλι τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου στό Youtube πιέζοντας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.youtube.com/channel/UCn4UA2uTJ0d72RyGC_nxOAA, γιά νά λαμβάνετε ἐνημερώσεις σχετικά μέ τίς Ὁμιλίες τῆς Π.Ο.Ε. Πιέστε τό πλήκτρο Ἐγγραφῆς (Subscribe) καί πατῆστε στήν καμπάνα γιά νά λαμβάνετε εἰδοποιήσεις μόλις δημοσιεύονται νέα βίντεο.

=======================================================================

 

Previous Article

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: Γιά τήν νοητή ἀνάβασή μας στόν οὐρανό

Next Article

Σύγχρονη εἰδωλολατρεία