Ἡ ΕΚΥΟ, ὁ Δήμαρχος καὶ ὁ… «Πράσινος Πατριάρχης»

Share:

Σύγκρουσις ὑπάρχει μεταξὺ τοῦ Δήμου Βάρης καὶ τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας διὰ τὰ οἰκόπεδα τῆς Βουλια­γμένης. Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ ἐπικριτικὸν ἀνακοινωθὲν τοῦ Δήμου τῆς 13ης Μαρτίου 2021:

«Τὶς ἀνησυχίες τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς τοῦ Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης γιὰ τὶς κυνικὲς προθέσεις τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σχετικὰ μὲ τὴν τσιμεντοποίηση τῶν ἐλεύθερων πράσινων ἐκτάσεων τῆς Βουλιαγμένης, ἐπιβεβαιώνουν οἱ 2167/2021 καὶ 2168/ 2021 προσκλήσεις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν (ΕΚΥΟ), μέσῳ τῶν ὁποίων κοινοποιεῖται πρόσ­κληση ἐνδιαφέροντος «ἀξιοποίησης» ἢ ἀγορᾶς ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων. Σημειώνουμε, πὼς ἰδιαίτερη αἴσθηση, προκαλεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ περιεχόμενο τῶν προσκλήσεων χαρακτηρίζεται ἀπὸ σειρὰ λαθῶν καὶ ἀνακριβειῶν, ἀφήνοντας νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι συντάχθηκαν τουλάχιστον πρόχειρα καὶ ἐπιπόλαια…

Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς πὼς ἡ Ἐκκλησία, ἀφοῦ ἀπέτυχε μετὰ ἀπὸ προσπάθειες χρόνων νὰ ρυθμίσει τὶς συγκεκριμένες ἐκτάσεις πολεοδομικά, προσπαθεῖ μέσῳ τῆς προκήρυξης νὰ μεταθέσει τὴ δύσκολη αὐτὴ διαδικασία ὡς ὑποχρέωση στοὺς μελλοντικοὺς ἐπενδυτές… ἀκόμα καὶ τὸ γεγονὸς πὼς ἡ Ἐκκλησία παρουσιάζει ὡς ἰδιοκτησία της, περισσότερες ἐκτάσεις ἀπ’ ὅσες νομικὰ προβλέπονται ἤ μᾶλλον ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει πάρει ἀπὸ τὴ Βουλιαγμένη περισσότερα ἀπ’ ὅ,τι δικαιοῦται…

Ὁ Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, προέβη στὴν ἀκόλουθη δήλωση γιὰ τὴν ἀπόπειρα τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐκποιήσει τὶς ἐκτάσεις τῆς Βουλιαγμένης:

«…θὰ ἤθελα ἔστω καὶ τὴν ὕστατη ὥρα νὰ κάνω ἔκκληση στὴν Ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας μας, μία Ἐκκλησία ποὺ σεβόμαστε καὶ ἀγαπᾶμε ὅλοι. Τὴν καλοῦμε, νὰ ἐγκαταλείψει τὶς βλέψεις της γιὰ κερδοφορία μέσα ἀπὸ διαδικασίες ἐκποίησης γῆς, ὅπως τὸ μοναδικὸ δασωμένο τμῆμα τῆς Βουλιαγμένης, τὴ Φασκομηλιὰ ἀλλὰ ἀκόμα καὶ τὸ Ἀσκληπιεῖο Βούλας καὶ νὰ προσ­αρμοστεῖ στὶς πραγματικὲς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ εἶναι ἡ διατήρηση καὶ προστασία τοῦ φυσικοῦ κάλλους καὶ τοῦ πράσινου. Ἡ ἀνάδειξη καὶ προστασία τοῦ περιβάλλοντος, ἄλλωστε εἶναι τὸ κυρίαρχο θέμα ποὺ ἔχει ἀναδείξει τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο μὲ τὴν παγκόσμια πρωτοβουλία τοῦ Οἰ­κουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου».

Previous Article

Συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για την λειτουργία όλων των Ιερών Ναών το Πάσχα

Next Article

Διατὶ ἡ Δ.Ι.Σ. εὐχαριστεῖ τὴν κυβέρνησιν;