Ἡ ΕΡΤ εἶναι δημοσία ἢ κυβερνητική;

Share:

Ὅλοι οἱ πολῖται πληρώνουν φόρον, διὰ νὰ συντηρῆται ἡ ΕΡΤ. Ὁ φόρος αὐτὸς ὀφείλει νὰ εἶναι πνευματικὰ ἀνταποδοτικὸς μὲ τὸ νὰ ὑπάρχη ἀντικειμενικὴ πληροφόρησις καὶ ἐν γένει νὰ ὑπηρετοῦνται τὰ συμφέροντα τοῦ ἐργοδότου, δηλ. τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Δυσ­τυχῶς παρετηρήσαμεν ὅτι ὑποψήφιοι μεγάλων περιφερειῶν καὶ δήμων ποὺ δὲν ὑποστηρίζονται ἀπὸ κοινοβουλευτικὰ κόμματα δὲν ἐκλήθησαν. Ὀργὴ ὅμως μᾶς προεκάλεσε καὶ ἡ ὑπερπροβολὴ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ διαγωνισμοῦ μουσικῆς (Eurovision), ποὺ ἔχει καταντήσει μία προώθησις τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ ἐσχάτως τῆς νέας ὀνομασίας τῶν Σκοπίων! Εἰδικὸς ἀπεσταλμένος τῆς ΕΡΤ, ποὺ πληρώνει ὁ Ἕλλην πολίτης, ἔλαβε συνέντευξιν ἀπὸ πρώην τραγουδιστὴν νικητὴν τοῦ διαγωνισμοῦ ποὺ ντύνεται προκλητικὰ μὲ γυναικεῖα ἐνδύματα, διὰ νὰ μᾶς ἀναφέρη πόσες φορὲς ἔχει μεταβῆ εἰς τὴν Μύκονον. Παραλλήλως ὁ ἴδιος καὶ ἄλλοι ἐκφωνηταὶ τῶν εἰδήσεων τῆς ΕΡΤ ἀναφέρονται συνεχῶς εἰς «Βόρεια Μακεδονία»! Ποτὲ δὲν μᾶς ἔχουν ἀπαντήσει: ποίαν θεωροῦν «Νότια Μακεδονία»; Διότι ἀνατολικὴ καὶ δυτικὴ ὑπάρχει. Νὰ πάψη ἐπιτέλους ἡ προπαγάνδα τοῦ «συμφώνου συμβιώσεως» καὶ τῶν «Πρεσπῶν-Ψαράδων» ὅπως καὶ ὁ ἀποκλεισμὸς μικρῶν κομμάτων.

Previous Article

Ὁ κ. Τσίπρας προέτεινε τὴν Τουρκίαν τιμωμένην χώραν εἰς τὴν ΔΕΘ, τὸ 2021!

Next Article

Xριστιανοί υπό εξαφάνιση στο Ιράκ