Ἡ εὐθανασία κάνει θραῦσιν εἰς τὴν Εὐρώπην!

Share:

ΙΔΟΥ καὶ μία ἄλλη ἀπόδειξη ὅτι ἡ Εὐρώπη «ψυχορραγεῖ». Ἡ ἀθεΐα καὶ ἡ ἀπιστία ὁδηγεῖ τοὺς Εὐρωπαίους στὴν «εὐθανασία». Δεῖτε τί ἔγινε τὴν περασμένη χρονιὰ μόνο στὸ Βέλγιο: «Ἐν μέσῳ “πανδημίας” τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ μὲ τὴν δημόσια ὑγεία νὰ βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο τῶν συζητήσεων ἀξίζει νὰ παρατηρήσουμε τὴν ὑποκρισία τῆς Δύσης ποὺ προάγει τὸν θάνατο εἴτε στὰ πρῶτα στάδια τῆς ζωῆς μὲ τὶς ἐκτρώσεις εἴτε στὰ τελευταῖα μὲ τὸ περιβόητο καὶ νομοθετημένο πλέον “δικαίωμα στὸ θάνατο” […]  Ἡ Ἐπιτροπὴ Εὐθανασίας τοῦ Βελγίου ἀνακοίνωσε πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν πὼς τὸ 2019 ἔλαβε 2.655 δηλώσεις γιὰ εὐθανασία, αὔξηση… ποὺ ἀνέρχεται γύρω στὸ 12,5%, συγκριτικὰ μὲ τοὺς θανάτους ποὺ καταγράφηκαν ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς εὐθανασίας τὸ 2018. Τό 67,8% τῶν ἀσθενῶν ἦταν ἄνω τῶν 70 ἐτῶν καὶ τὸ 39,3% τῶν ἀσθενῶν ἦταν ἄνω τῶν 80 ἐτῶν» (Ἱστ. enromiosini)! Καὶ ἐρωτᾶ τὸ καλὸ ἱστολόγιο: «Ποιὸς θὰ ὑπερασπιστεῖ τὸ θεῖο δῶρο τῆς Ζωῆς; Γιατί Κράτη καὶ Ὀργανισμοὶ τηροῦν δύο μέτρα καὶ δύο σταθμὰ γιὰ τὴν ὑπεράσπισή της; Τελικά, ὁ πολιτισμός μας ἀγαπᾶ περισσότερο τὸν θάνατο;». Δυστυχῶς αὐτὴ εἶναι ἡ τραγικὴ κατάσταση στὸν ἀποστατημένο δυτικὸ κόσμο, ὁ ὁποῖος τρέχει «σὰν τὸ στραβὸ στὸν Ἅδη»! Ἡ ἀπουσία τοῦ Θεοῦ, τῆς πηγῆς τῆς ζωῆς, ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα στὸ θάνατο, τὸν ὁποῖο κάνει ἑλκυστικό!

Previous Article

Ενοχλήθηκαν από την τοποθέτηση του Σταυρού οι Τούρκοι!

Next Article

Μωάμεθ: Τὸ πλέον δημοφιλὲς ὄνομα νεογεννήτων εἰς τὴν Βρετανίαν!