Ἡ Ε.Ε. ζητεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα νὰ νομοθετήση τήν υἱοθεσίαν παίδων ἀπὸ σοδομιστάς!

Share:

ΟΛΑ ΤΑ τὰ κακὰ μᾶς ἔρχονται, ὡς «ντιρεκτίβες», ἀπὸ τὴν ἀποστατημένη Εὐρώπη, τὴν ὁποία κυβερνοῦν σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ ὁδηγοῦν τὴν ἀνθρωπότητα στὸν ἠθικὸ καὶ πνευματικὸ ὄλεθρο καὶ ἀφανισμό. Δεῖτε ποιὰ «παραγγελιὰ» μᾶς ἔστειλε τελευταῖα: «Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ζητεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα νὰ βελτιώσει τὴ σχετικὴ νομοθεσία γιὰ τὰ ζευγάρια τοῦ ἴδιου φύλου. Πρόσφατα ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ζήτησε ἀπὸ τὰ κράτη-μέλη τῆς ΕΕ νὰ προωθήσουν νέα νομοθεσία γιὰ τὴν ἀναγνώριση διαφορετικῶν οἰκογενειακῶν μοντέλων, ὅπως τὰ ζευγάρια τοῦ ἴδιου φύλου μὲ παιδιά. Σύμφωνα μὲ πηγὲς τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης, τὸ θέμα δὲν ἔχει συζητηθεῖ ἀκόμη στὴν κυβέρνηση. Μάλιστα τὸ ἴδιο μέσο ἐπικαλεῖται ἔρευνες ποὺ συντείνουν στὴν ἀξία, οἱ εἰδικοὶ πιστεύουν πὼς παίζει σημαντικὸ ρόλο καὶ τὸ κοινωνικὸ περιβάλλον ποὺ θὰ πρέπει νὰ λειτουργήσει, καθὼς εἶναι πολὺ πιθανὸ τὸ παιδὶ ποὺ θὰ υἱοθετηθεῖ ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν κοινωνικὸ στιγματισμό. Ἀπὸ τὴν πλευρά της ἡ Ἐκκλησία ἀντιτίθεται στὴν τεκνοθεσία ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια, ὅσο καὶ στὴν δυνατότητα ἀναδοχῆς» (ΠΗΓΗ, enromiosini)! Ἡ «Λευκὴ Δαιμονία», ὅπως χαρακτήριζε τὴν Εὐρώπη ὁ ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος, ἔγινε ἡ κοιτίδα τῆς σύγχρονης ἀποστασίας! Ἐφόσον ἀποφάσισαν «κάποιοι», χωρὶς νὰ μᾶς ρωτήσουν, νὰ «ἀνήκουμε στὴ Δύση» εἴμαστε ἀναγκασμένοι νὰ ἐκτελοῦμε τὶς ὀλέθριες ἀποφάσεις της! Ἀλίμονο στὰ δύσμοιρα ὀρφανὰ καὶ ἀπροστάτευτα παιδιά μας!

Previous Article

Πατερικὸς λόγος εἰς τὴν Ἁγίαν Πεντηκοστήν

Next Article

Σταματήστε τη χρηματοδότηση στις Υπερδομές. Είναι παράνομες!

Διαβάστε ακόμα