Ἡ Θεολογία εἰς τὸν 21ον αἰῶνα εἶναι Ὀρθόδοξος;

Share:

  Τὰ συνέδρια τῶν κρατικοδίαιτων Σχολῶν καὶ τῶν κολάκων πρὸς τοὺς ὑψηλὰ ἱσταμένους Καθηγητῶν δὲν ἔχουν ἀπολύτως νὰ εἴπουν τίποτε οὐσιῶδες, παρὰ μόνον νὰ ἐπιβεβαιώσουν ὅτι εἶναι «political correct», δηλ. δέχονται τοὺς αἱρετικοὺς ὡς συναδέλφους, ἀναγνωρίζουν «πρωτεῖον» τοῦ Κων/λεως, σιωποῦν διὰ τὸν γάμον ὁμοφυλοφίλων καὶ συμφωνοῦν εἰς τὴν ποινικοποίησιν τῆς Θ. Λειτουργίας. Οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν μὲ ἐκεῖνα τοῦ 1936 καὶ 1976, τὰ ὁποῖα διέθετον τουλάχιστον κάποιας προσωπικότητας. Ἀξιοσημείωτον εἶναι ὅτι εἰς τὸ πρόγραμμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς σήμερα ὑπάρχουν τὰ ἀντιχριστιανικὰ μαθήματα «Ἰησοῦς ὁ Ἰουδαῖος καὶ ἀρχαῖος Ἰουδαϊσμὸς» καὶ «Μυστικὸς Ἰουδαϊσμὸς καὶ ἀρχαία Μυστηριοσοφία»! Διὰ ποίαν ἑπομένως «Ὀρθόδοξη Θεολογία» συζητοῦν, ὅταν διδάσκουν τὰ ἀντίθετα; Παραθέτομεν μέρος τοῦ ἀνακοινωθέντος:

  «Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Ε.Κ.Π.Α.) διοργανώνει Διεθνὲς Συνέδριο στὴν Ἀθήνα 24-28 Νοεμβρίου τοῦ 2024 μὲ θέμα: «Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ». Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τὸ Συνέδριο ἐντάσσεται στὴ σειρὰ τῶν Διεθνῶν Θεολογικῶν Συν­εδρίων ποὺ πραγματοποιήθηκαν στὴν Ἀθήνα κατὰ τὸν 20ό αἰώνα (1936 καὶ 1976) καὶ στοχεύει στὴν ἀνάδειξη, διερεύνηση καὶ συμβολὴ στὰ καίρια ζητήματα καὶ προβλήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία σὲ πανορθόδοξο ἐπίπεδο κατὰ τὸν 21ο αἰώνα… Τὶς ἐργασίες τοῦ Διεθνοῦς Συν­εδρίου «Ἡ Θεολογία στὸν 21ο αἰώνα. Προκλήσεις καὶ Προοπτικὲς» θὰ τιμήσει μὲ τὴν παρουσία του ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος Α΄, ὁ ὁποῖος θὰ ἐκφωνήσει καὶ τὴν ἐναρκτήρια ὁμιλία τοῦ Συνεδρίου… Παράλληλα, ὡς παρατηρητὲς ἔχουν προσκληθεῖ καὶ θὰ συμμετάσχουν θεολογικὲς προσωπικότητες διεθνοῦς κύρους ἀπὸ ἄλλες χριστιανικὲς ὁμολογίες καὶ παραδόσεις».

Previous Article

Τι διαστρέβλωσε και τι δεν είπε ο Αλβανός πρωθυπουργός στην Αθήνα

Next Article

Βόλος: Αθωώθηκαν πανηγυρικά μοναχοί για διασπορά ψευδών ειδήσεων