Ἡ «Καθολικὴ» ἐγκαλεῖ τὸν Ἀθηνῶν καὶ τὸν Κων/λεως

Share:

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος φυσικὰ δὲν θὰ ἀπαντήση, διότι εἶναι γνωστὸν τί φρονεῖ διὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ὀφείλει ὅμως νὰ ἀπαντήση, διότι δὲν θίγεται μόνον ὡς κληρικὸς ἀλλὰ καὶ ὡς ἱστορικός! Ἀντιγράφομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ ἄρθρον τῆς ἐφημερίδος «Καθολική» τῆς 7ης Δεκεμβρίου 2021:

«Δὲν θὰ δίσταζα νὰ παρατηρήσω πὼς σὲ μία ἐπίσημη κοσμικὴ ἐπίσκεψη εἶναι τελείως ἄκομψο νὰ ἐπιτίθεσαι λεκτικὰ στὸν ἐπισκέπτη σου καὶ νὰ τοῦ καταλογίζεις εὐθύνες ποὺ χρονικὰ ἀπέχουν 8000 καὶ 200 χρόνια ἀντίστοιχα! Ὁ ἁπλὸς κόσμος φαίνεται πὼς ξεχνᾶ πολὺ εὐκολότερα (πρβλ. Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο), ἀπ’ ὅτι οἱ κληρικοί! Θὰ ἔλεγα πὼς δὲν πειράζει, ἀρκεῖ, βέβαια, νὰ θυμοῦνται σωστά, ἀντικειμενικὰ καὶ ὄχι ἐπιλεκτικά. Στὴν προκειμένη περίπτωση, πάντως, ἡ αἴτηση συγγνώμης, α) δὲν ἦταν ἀντικειμενικὴ ἱστορικά, καὶ β) εἶχε ἐντονώτατο ἐπιλεκτικὸ χαρακτῆρα. Τὰ δύο αὐτὰ στοιχεῖα καθιστοῦν τὴν προσφώνηση τοῦ Μακαριωτάτου ἄδικη καὶ ἄτοπη. Ἂς ἀρχίσουμε ἀπὸ τὸ σημεῖο β. Θὰ ἔθετα εὐθέως καὶ μὲ πολὺ σεβασμὸ πρὸς τὸν μακαριώτατο κ. Ἱερώνυμο τὸ ζήτημα: Οἱ Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως καταδίκασαν τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση μὲ περισσότερα τοῦ ἑνὸς ἐπίσημα ἔγγραφα καὶ ἀφόρισαν κάποιους ἀπὸ τοὺς πρωταγωνιστές της. Δὲν θὰ μποῦμε σὲ λεπτομέρειες. Αὐτὰ εἶναι τὰ γεγονότα καὶ εἶναι παγκοίνως γνωστά, καθὼς καὶ τὸ πλαίσιο μέσα στὸ ὁποῖο συνέβησαν καὶ δὲν θὰ ἀποτελέσουν ἀντικείμενο πρὸς ἀνάπτυξη ἢ πρὸς σχολιασμό.

Ὅμως, κατὰ τὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ πατριάρχη Βαρθολομαίου στὴν Ἀθήνα, μόλις 15 μέρες πρὶν τὸν ἐρχομὸ τοῦ πάπα Φραγκίσκου (21 Νοεμβρίου), ὁ κ. Ἱερώνυμος, ἐπικεφαλῆς τῆς Ἱ. Συνόδου, μαζὶ μὲ τὶς εὐχές του γιὰ τὰ 30 ἔτη τοῦ Παναγιωτάτου στὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο, στὴν προσφώνησή του εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς: «Ἐνώπιόν τοῦ σεπτοῦ λειψάνου τοῦ ἱερομάρτυρος προκατόχου σας, Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, ὀφείλουμε, ἰδιαιτέρως φέτος ποὺ στὴν πατρίδα μας ἑορτάζουμε τὰ 200 ἔτη ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία μας, νὰ ὑπογραμμίσουμε τὴ συμβολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴ διατήρηση τῆς πίστης καὶ τῆς ταυτότητας τῶν ὑπόδουλων Ρωμιῶν. Καὶ οἱ Πανέλληνες εἴμεθα εὐγνώμονες πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο μας γι’ αὐτό». Γιατί ὁ Μακαριότατος δὲν ζήτησε τὴ συγγνώμη τοῦ Οἰκουμενικοῦ γιὰ τὸ ἴδιο θέμα, ἀλλὰ ἐξέφρασε μόνο τὴν εὐγνωμοσύνη τῶν Παν­ελλήνων; Εἶναι ἐπιλεκτικὴ καὶ ἄδικη ἢ ὄχι ἡ μνήμη τοῦ Μακαριοτάτου;»

Previous Article

Σύντομος ἀπάντησις εἰς βλάσφημον πρόκλησιν

Next Article

Σοκ από University of Oxford: Η 3η δόση της Pfizer αυξάνει ραγδαία τις μυοκαρδίτιδες στους νέους κάτω των 40 ετών