Ἡ Κυβέρνησις στηρίζει τὴν ταλμουδικὴν βλασφημίαν κατὰ τῆς Θεοτόκου!

Share:

ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ καὶ ἐρεβῶδες Ταλμούδ, τὸ ἱερότερο βιβλίο τοῦ ἑβραϊσμοῦ, μεταξὺ τῶν πάμπολλων ἄλλων συκοφαντιῶν, βλασφημιῶν καὶ ὕβρεων κατὰ τῶν ἱερῶν προσώπων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀναφέρει καὶ τὴν φρικώδη συκοφαντία καὶ βλασφημία, ὅτι δῆθεν ὁ Χριστὸς ὑπῆρξε καρπὸς μοιχείας τῆς Θεοτόκου μὲ κάποιον ρωμαῖο στρατιώτη! Αὐτὴν τὴν δαιμονικὴ διδασκαλία διάλεξε καὶ ὁ ἑβραϊκῆς καταγωγῆς καθηγητὴς καὶ στενὸς συν­εργάτης τοῦ Πρωθυπουργοῦ, Ἠλίας Μόσιαλος, νὰ ἀναρτήσει, παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων. Μὲ πρόσχημα τὴν «προώθηση τῶν μέτρων προστασίας ἀπὸ τὸν κορωνοϊό», ἀνάρτησε βλάσφημο καὶ ἀκαλαίσθητο σκίτσο, διᾳκωμωδώντας, μὲ χυδαῖο καὶ βλάσφημο τρόπο, τὸ μυστήριο τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὴν καρδιὰ τῆς σωτηριολογίας μας. Ὁ πραγματικὸς σκοπὸς του ἦταν νὰ θυμίσει, νὰ κάμει γνωστὴ στὸν χριστιανικὸ κόσμο τὴν βλάσφημη ἀντίληψη τοῦ ἑβραϊσμοῦ γιὰ Ἐκεῖνον καὶ τὴν Θεοτόκο! Νὰ βεβηλώσει τὴν μεγάλη χριστιανικὴ ἑορτή! Νὰ μειώσει τὴν σωτήρια σημασία τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου! Νὰ κλονίσει τὴν πίστη τῶν χλιαρῶν στὴν ἐν Χριστῷ σωτηρία! Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι προκάλεσε μεγάλη ἀντίδραση ἡ ἀνίερη καὶ προκλητικὴ πράξη του, ἀκόμα καὶ σὲ στελέχη τοῦ κυβερνῶντος κόμματος, τὸ πρωθυπουργικὸ περιβάλλον, ὄχι μόνο δὲν ἀντέδρασε, ἀλλά, διὰ τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου, κάλυψε ἀπόλυτα τὸν βλάσφημο καθηγητή! Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὴν κύρια εὐθύνη φέρνει ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος, ἂν δὲν ὑπαγόρευσε τὴν βλάσφημη ἀνάρτηση, σαφέστατα τὴν στήριξε! Θυμηθεῖτε (μεταξὺ τῶν ἄλλων πολλῶν) καὶ αὐτὸ τὸ συμβὰν στὶς ἑπόμενες ἐκλογές!

Previous Article

Σκέψεις ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ μας εἰς τὸ νέον ἔτος

Next Article

Βρετανία χρηματοδοτεί ΜΚΟ για να αποσταθεροποιήσει τη Ρωσία!