Ἡ Κυβέρνησις τῆς… ἀποτεφρώσεως

Share:

Κάποτε οἱ Κυβερνῆται ἀνέστησαν ἐκ τῆς τέφρας τὸ Κράτος, ἀλλὰ σήμερα ὁδηγοῦν εἰς τὴν τέφραν τὴν πίστιν ποὺ διεκράτησεν αὐτὴν τὴν Πατρίδα ἑνωμένην καὶ ἂς λέγουν ὅτι σέβονται τὴν Ἐκκλησίαν… Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «REAL NEWS» τῆς 26ης Ἰουλίου 2020:

«Τὴν πόρτα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου πέρασε μέσα στὴν ἑβδομάδα ὁ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας Ἀποτέφρωσης Ἀντώνης Ἀλακιώτης, γιὰ νὰ συναντήσει τὸν γενικὸ γραμματέα τοῦ πρωθυπουργοῦ Γρηγόρη Δημητριάδη. Ἡ συζήτηση ἐπικεντρώθηκε στὶς ἀποτεφρώσεις καὶ στὰ προβλήματα ποὺ ὑπάρχουν. Τὸ πρῶτο ἀποτεφρωτήριο λειτουργεῖ στὴ χώρα μας ἀπὸ τὸν περασμένο Ὀκτώβριο καὶ μέχρι σήμερα ἔχουν γίνει 980 ἀποτεφρώσεις. Μπορεῖ ὁ Γρ. Δημητριάδης νὰ εἶναι σὲ ἀνοιχτὴ γραμμὴ μὲ τὴν Ἀρχιεπισκοπή, καθὼς οἱ σχέσεις τῆς κυβέρνησης μὲ τὴν Ἐκκλησία εἶναι διαχρονικὰ καλὲς ὡστόσο, παράλληλα, εἶδε καὶ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν ὑποστηρικτῶν τῶν ἀποτεφρώσεων, γιὰ νὰ δοθοῦν λύσεις σὲ ζητήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν».

Previous Article

Η Παναγία, η Υπέρμαχος Στρατηγός που ενέπνεε σθένος, ενότητα και ομοψυχία στις δύσκολες ώρες

Next Article

Έφτασε η ώρα της κατ’ οίκον εκπαίδευσης