Ἡ Κυβέρνησις ἐμπαίζει καὶ πάλι τὴν Ἐκκλησίαν

Share:

Δὲν ἀποκαλύπτουν εἰς τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας ποῖος συνέταξε τὰ ἄρθρα 61-63 τοῦ σχεδίου νόμου, ἀλλὰ δηλώνουν ἄγνοιαν! Ἂς συνεχίση ἡ ΔΙΣ νὰ πειθαρχῆ πλήρως εἰς τὸν Καίσαρα… Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «vimaorthodoxias.gr» τῆς 5ης Ἰουνίου 2021:

«Στὴν ἀπόφαση «νὰ μὴ καταργηθοῦν, ἀλλὰ νὰ ἀναβαθμιστοῦν» κατέληξαν, τὴν Πέμπτη 3 Ἰουνίου 2021, τὰ μέλη τῆς Συν­οδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καὶ Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου καὶ ἡ τριμελὴς Ἐπιτροπὴ τῶν Ἀρχιερέων, ποὺ εἶχε ὁρίσει ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸ θέμα τῶν Ἀνώτατων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν. Ἡ συνεδρίαση ἔγινε ἐχθές, μὲ ἀφορμὴ τὸ κύριο θέμα τοῦ προωθούμενου σχεδίου Νόμου γιὰ τὶς Ἀνώτατες Ἐκκλησιαστικὲς Ἀκαδημίες τῆς Βόρειας Ἑλλάδας.

Ὡστόσο, ὅλοι ἀναρωτήθηκαν ποιὸς ἔδωσε τὴν ἐντολὴ καὶ ποιὸς συνέταξε τὰ ἄρθρα 61-63 τοῦ σχεδίου νόμου, ποὺ ἀφοροῦν στὶς Ἀνώτατες Ἐκκλησιαστικὲς Ἀκαδημίες καὶ διαπίστωσαν ὅτι ἐμφανίζεται ἀνυποχώρητη ἡ Πολιτεία στὸ νὰ νομοθετήσει, ὅπως ἀποτυπώνεται τὸ σχέδιο νόμου.

Ἀπάντηση γιὰ τὸν συντάκτη ἢ τοὺς συντάκτες τῶν ἄρθρων, σύμφωνα μὲ τὶς ἀποκλειστικὲς πληροφορίες τοῦ ope.gr, δὲν ἔλαβε ἡ Τριμελὴς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπὴ οὔτε ἀπὸ τὸν Ὑφυπουργὸ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Ἄγγελο Συρίγο, μὲ τὸν ὁποῖον συναντήθηκαν χθὲς τὸ μεσημέρι.

Μάλιστα, ὁ κ. Συρίγος τοὺς μετέφερε τὴν ἀμετακίνητη θέση τῆς Πολιτείας νὰ προχωρήσει ἄμεσα στὴν κατάθεση καὶ ψήφιση τοῦ σχεδίου νόμου, ὅπως συντάχτηκε, κατ’ οὐσίαν ἀδιαφορώντας γιὰ τὸ τί θέλει ἡ Ἐκκλησία.

Ἐπιπλέον, τόνισε ὅτι οὔτε ὁ ἴδιος συνέταξε τὰ ἄρθρα 61-63 ποὺ ἀφοροῦν στὴν κατάργηση τῶν Ἀνώτατων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν τῆς Βορείου Ἑλλάδος (Θεσσαλονίκης καὶ Βελλᾶς Ἰωαννίνων) καὶ τὴν κατάργηση τῶν δευτέρων Προγραμμάτων ὅλων τῶν ΑΕΑ, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ συντάκτης καὶ ὁ ἐντολέας τοῦ σχεδίου νόμου ἀκόμη ἀγνοοῦνται καὶ ἡ ΔΙΣ θὰ κληθεῖ νὰ ἀποφασίσει ἐπὶ κειμένου ποὺ δὲν ὑπογράφει κανείς!».

Previous Article

12 Ἰουνίου

Next Article

Μητρ. Ἰταλίας: ἐπετεύχθη ὁ στόχος τοῦ «λαϊκοῦ οἰκουμενισμοῦ»!

Διαβάστε ακόμα