Ἡ μασονία «ζώνει» τὸ Φανάρι

Share:

Ἑκατομμύρια – ἑκατομμυρίων ἀπὸ τὴν ὀργάνωσιν ΑΧΕΠΑ, εἰς τοὺς κόλπους τῆς ὁποίας ὑπάρχουν πολλοὶ μασόνοι, ρέουν πρὸς τὸ Φανάρι. Ὑπάρχει διαφάνεια; Διατί δὲν δημοσιεύεται οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον; Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «ekirikas.com» τῆς 24ης Μαΐου 2021:

«Ὁ ὕπατος πρόεδρος τῆς ἑλληνοαμερικανικῆς ὀργάνωσης AHEPA, Γεώργιος Χωριάτης, ἀνακοίνωσε ὅτι ἡ AHEPA συμπεριελήφθη ἀνάμεσα στὰ ἱδρυτικὰ μέλη τοῦ Πατριαρχικοῦ Κληροδοτήματος «Οἰκουμενι­κὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖ­ος». Ἡ Ὀργάνωση προέβη στὴν ὑπόσχεση καταβολῆς $100.000 κατὰ τὰ ἑπόμενα δέκα ἔτη, ποὺ ἀντιστοιχοῦν σὲ $10.000 κατ’ ἔτος…

Ὁ πρόεδρος τῆς AHEPA, δικηγόρος, δήλωσε πὼς «εἴμαστε πολὺ χαρούμενοι ποὺ ἡ AHEPA ὁρίσθηκε ὡς ἱδρυτικὸ μέλος τοῦ Κληροδοτήματος ‘Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος’». Συμπλήρωσε πὼς «ἡ AHEPA καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς μοιράζονται ἑκατὸ χρόνια προσ­φορᾶς, γι’ αὐτὸ δὲν ἐκπλήσσει τὸ γεγονὸς ὅτι θεωροῦνται οἱ δύο πυλῶνες τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ AHEPA ἀπὸ τὸ 1922 ἔχει κάνει δωρεὲς ἑκατομμυρίων δολλαρίων σὲ ἐκκλησίες ἀνὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴν ὑφήλιο. Ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ πεποίθησή μας εἶναι πὼς μὲ αὐτὸ τὸ νέο Κληροδότημα, τὸ φῶς τοῦ Φαναρίου θὰ συνεχίσει νὰ λάμπει στὸν κόσμο μας καὶ πὼς ὁ ἡγέτης τῶν Ὀρθόδοξων πιστῶν μπορεῖ νὰ ζεῖ μὲ εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια».

Ὁ Δρ Ἀντώνιος Λυμπεράκης, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ Κληροδοτήματος «Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος», εἶπε πὼς «εἶναι μέγιστη τιμὴ νὰ ἔχομε τὴν AHEPA ὡς ἱδρυτικὸ μέλος τοῦ Κληροδοτήματος ‘Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος’. Ἐπὶ ἕνα αἰώνα ἡ AHEPA εἶναι μία ἀπαραίτητη πηγὴ ὑποστήριξης γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς καὶ τώρα μὲ ἀνιδιοτέλεια καὶ γενναιοδωρία παρέχει τὴν ἴδια ἀρωγὴ στὴ Μητέρα μας Ἐκκλησία. Ὅλοι οἱ Ἑλληνορθόδοξοι πιστοὶ ὄχι μόνο στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ ἀνὰ τὸν κόσμο ὀφείλουμε στὴν AHEPA χρέος εὐγνωμοσύνης, διότι κάνει τόσα πολλά, γιὰ νὰ διασφαλίσει, ὑπερασπισθεῖ καὶ ἐνδυναμώσει τὰ θεμέλια τῆς Ἁγί­ας Πίστης μας».

Previous Article

Συνελήφθησαν οἱ διαρρῆκται τῆς οἰκίας τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Next Article

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐνέκρινε μουσεῖον διὰ τὸν ἑαυτόν του!