Ἡ Ν.Δ. κατὰ τῆς Θ. Κοινωνίας

Share:

Δὲν ἔφθανεν ὁ ἐμπαιγμὸς τοῦ Πρωθυπουργοῦ μὲ τὴν περίπτωσιν τῆς κ. Πρωτοψάλτη καὶ τοῦ ἀνηψιοῦ του κ. Μπακογιάννη, Δημάρχου Ἀθηναίων, μὲ τὸν συνωστισμὸν κατὰ τὰ ἐγκαίνια τῆς πλατείας Ὁμονοίας, τώρα καὶ στελέχη τοῦ ἰδίου κόμματος βάλλουν κατά τῆς Θ. Κοινωνίας. Ὁ εὐρωβουλευτὴς τῆς ΝΔ κ. Γιῶργος Κύρτσος εἰς ἐκπομπὴν τοῦ ΣΚΑΙ εἶπε «ἐγὼ δὲν θὰ πήγαινα μὲ τίποτα νὰ μεταλάβω. Αὐτοὶ ποὺ τὸ κάνουν ἀναλαμβάνουν περιττὸ ρίσκο. Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ προστατεύσει τοὺς πιστούς της». Ἀκόμη πιὸ κριτικὸς ὑπῆρξεν ὁ παλαιὸς Ὑπουργὸς τῆς ΝΔ (μετέπειτα τοῦ ΠΑΣΟΚ) κ. Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, ὁ ὁποῖος εἰς ἄρθρον ποὺ ἐδημοσίευσεν ἔγραψε καὶ τὰ ἑξῆς:

«Ὑπάρχει μία ἀντίφαση στὴν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας. Ὅταν γίνονται ἀποδεκτὲς οἱ ἐπιστημονικὲς ὑποδείξεις γιὰ τὰ μέτρα ὑγειονομικῆς προστασίας σὲ ὅλες τὶς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις, ἀπὸ τὰ χειροφιλήματα ἕως τὸν ἀσπασμὸ τῶν εἰκόνων, δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἀπολυμαίνεται τὸ κουταλάκι τῆς Θείας Κοινωνίας ἢ νὰ μὴν ἀντικαθίσταται ἀπὸ πλαστικὸ μίας χρήσης. Γιατί οὐδεὶς μπορεῖ νὰ ἀγνοήσει τὸ ἐπιστημονικὸ δεδομένο τῆς ταχύτατης μετάδοσης τοῦ ἰοῦ μὲ τὸ σάλιο τοῦ ἀσθενοῦς… Ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ πίστη καὶ ὄχι τὸ ὑλικὸ ἀντικείμενο ποὺ θεοποιεῖται».

Αὐτοὶ οἱ ἄπιστοι μᾶς ἐκυβέρνουν καὶ μᾶς κυβερνοῦν καὶ θὰ μᾶς κυβερνοῦν, ἄν οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοὶ συνεχίζουν νὰ τοὺς ψηφίζουν ἐπικροτοῦντες τὴν ἐκθεμελίωσιν τῆς πίστεως ἀπὸ τὴν πατρίδα μας.

Previous Article

Μέγας ἐμπαιγμὸς τὸ ὅριον τῶν πιστῶν

Next Article

Δύο επικίνδυνες εκτροπές: «Καισαροπαπισμός» και «Σεργιανισμός»!