«Ἡ Πάνσεπτος τῶν Ἀποστόλων ἐπεδήμησεν ἑορτή»

Share:

ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει λαμπρὰ τὴν ἑορτὴ τῶν δύο πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου καὶ στὶς 30 τὴν Σύναξη τῶν 12 Ἀποστόλων. Ἡ χορεία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων ἀποτελεῖ τὴν κορωνίδα τῶν μεγάλων ἐκείνων ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι, «ὡς συνεχιστὲς τοῦ σωτηριώδους ἔργου τοῦ Κυρίου ἐπὶ τῆς γῆς, ἔστρεψαν τὸν ροῦ τῆς ἱστορίας καὶ ἄλλαξαν κυριολεκτικὰ τὴν μορφὴ τοῦ κόσμου! Ἐμεῖς ὡς συν­ειδητὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα γνωρίζουμε τὴν ἀνεκτίμητη προσφορά τους στὴν ἑδραίωση καὶ ἐπέκταση τῆς Ἐκκλησίας στὸν κόσμο καὶ γι’ αὐτὸ μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς σεπτῆς τους ἑορτῆς, τοὺς ἐναποθέτουμε τὴ βαθιά μας εὐγνωμοσύνη καὶ τὶς εὐχαριστίες μας. Οἱ ἱερὲς μορφές τους εἶναι ἱστορημένες σὲ περίοπτες θέσεις στοὺς ναούς μας καὶ ἡ μνεία καὶ ἀναφορά τους στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες εἶναι συχνές, διότι αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὴ σπουδαιότερη ἁγιολογικὴ χορεία τῆς Ἐκκλησίας μας. Χάρη στὸ δικό τους τιτάνιο ἀγώνα, τὶς ἀφάνταστες προσωπικές τους θυσίες, θεμελιώθηκε ἡ Ἐκκλησία στὸν κόσμο, μέσα σὲ ἕνα ἐξαιρετικὰ ἐχθρικὸ γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ σωτηρία καὶ ἀλήθεια περιβάλλον. Ἐπισφράγισμα τοῦ ἔργου τους ὑπῆρξε ὁ ἐμποτισμός του μὲ τὸ αἷμα τους. Στὸ σύνολό τους ἔδωσαν καὶ αὐτὴ τὴ ζωή τους γιὰ τὸν εὐαγγελισμὸ τοῦ κόσμου», σημειώνει σύγχρονος θεολόγος. Ὄντως ἡ συμβολή τους στὴν συνέχιση τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ ὑπῆρξε καθοριστική. Ἔγιναν, ὅπως τοὺς παράγγειλε ὁ Κύριος «μάρτυρές του, ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ.1,8). Οἱ ἁπλοϊκοὶ καὶ ἀγράμματοι αὐτοὶ ψαράδες τῆς Γαλιλαίας ἔγιναν οἱ φωτιστὲς τῆς οἰκουμένης. Μὲ τὴ χάρη καὶ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διέλυσαν τὰ πνευματικὰ σκοτάδια τῆς ἀνθρωπότητας καὶ ἔφεραν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸ καὶ ἀνέσπερο, «ὅ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον εἰς τὸν κόσμον» (Ἰωάν.1,9). Ἂς τοὺς τιμήσουμε λοιπὸν καθὼς τοὺς πρέπει καὶ αὐτὴ τὴ χρονιά, τοὺς τὸ ὀφείλουμε!

Previous Article

Ο Μητροπολίτης Σπάρτης ομιλεί για τον Αποστόλο Παύλο

Next Article

Ενθρονίστηκε ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος

Διαβάστε ακόμα