Ἡ παγκόσμιος δικτατορία καταφθάνει

Share:

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Ἀθανασόπουλος

Συγχωρῆστε με ἐὰν γίνομαι κουραστικός, ἀλλὰ ἐπιμένω νὰ σᾶς δώσω καὶ πάλι συγχαρητήρια γιὰ τὸ ἐξαιρετικὸ καὶ οὐσιαστικότατο συνάμα πρωτοσέλιδο ἄρθρο σας μὲ τίτλο “ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΙΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ;” (ἀρ. Φυλ. 2425). Καὶ πάλι νὰ ἀναφέρω ὅτι γράφετε – κατὰ τὴν ἐλάχιστη ταπεινή μου γνώμη πάντα – πεφωτισμένα. Ταυτίζομαι ἀπόλυτα μὲ αὐτὰ ποὺ ἀναφέρετε.

Προσθέτω ὅτι, ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ “τεχνικὰ-θεσμικὰ” στὴν οὐσία νὰ ὑπάρξει “παγκόσμια διακυβέρνηση” (μίας καὶ εἶναι “τεχνικὰ-θεσμικὰ” στὰ πλαίσια μίας δημοκρατίας ἀδύνατον λαοὶ διαφορετικοὶ νὰ “ἐκλέγουν” παγκόσμιους κυβερνῆτες), αὐτὸ ποὺ προωθοῦν στὴν οὐσία εἶναι μία παγκόσμια δικτατορία βασισμένη στὸ Κινέζικο μοντέλο, μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι θὰ εἶναι πολὺ ποιὸ σκληρή, ἀπάνθρωπη καὶ βασανιστικὴ γιὰ τοὺς πολίτες ποὺ θὰ τοὺς ὑποστοῦν.

Μάλιστα – καὶ μὲ δεδομένη τὴν ἄγνοια καὶ τὴν ἀναλγησία τοῦ ὄχλου, ὅπως ἀναφέρετε πολὺ εὔστοχα στὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο σας – οἱ ὄψιμοι παγκόσμιοι δικτάτορες ἔχουν φτάσει σὲ τέτοιο σημεῖο ἀλαζονείας καὶ αὐταρχισμοῦ ποὺ τὸ λένε ἀνοικτὰ ὅτι ὁδεύουν στὸ νὰ ἐγκαθιδρύσουν μία παγκόσμια δικτατορία. Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς δεῖτε (μεταξὺ ἄλλων) καὶ τὸ παρακάτω βίντεο διάρκειας ἑνάμιση λεπτοῦ περίπου:

Μέρος τῆς “Μεγάλης τους Ἐπανεκκίνησης” εἶναι καὶ ἡ “ἀπαλοιφὴ” διὰ τῆς ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς, ποὺ καταντᾶ τὸν ἄνθρωπο ΠΛΗΡΩΣ ἐξαρτώμενο ἀπὸ τὸ (φασιστικὸ πλέον) κράτος (μὲ τὴν ταυτόχρονη μείωση τῶν πληθυσμῶν), ὅσων ἀπὸ τοὺς ὄχλους δὲν τοὺς χρειάζονται πλέον, οἱ ὁποῖοι (ἀπὸ τὸν ὄχλο ποὺ δὲν τοὺς χρειάζονται) εἶναι καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν κατοίκων τῆς γῆς. Δεῖτε σχετικὰ καὶ τὸ παρακάτω βίντεο διάρκειας περίπου ἑνὸς λεπτοῦ:

Ἀντὶ λοιπὸν νὰ χρησιμοποιήσουν τὴν ὑπάρχουσα (καὶ τὴν μελλοντικὴ) τεχνολογία γιὰ τὴν βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, τὴν δημιουργία ἀξιοπρεπῶν συνθηκῶν ἐργασίας καὶ διαβίωσης γιὰ ὅλους ἀνάλογα μὲ τὶς δυνατότητές τους, τὴν εὐημερία τους καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ἀξιοποίηση τῶν πόρων τοῦ πλανήτη μας, ὥστε – ὡς ἀνθρωπότητα – νὰ πορευόμαστε μὲ τὸ “αὐξάνεστε καὶ πληθύνεστε καὶ κυριεύσατε τὴν γῆ”, μία πολὺ μικρὴ ἀριθμητικὰ ὁμάδα ἀνθρώπων ποὺ βρίσκονται στὴν κορυφὴ αὐτῆς τῆς παγκόσμιας “πυραμίδας” πλούτου καὶ πολιτικῆς ἰσχύος, ποὺ διαμορφώνεται ἀπὸ τὴν παροῦσα δομὴ τῆς δυτικῆς παγκόσμιας τραπεζικῆς μαφίας (ποὺ ἐπιβάλλεται παντοῦ σχεδὸν σὲ ὅλα τὰ δυτικὰ κράτη), ἐπιχειροῦν νὰ χρησιμοποιήσουν τὴν ὑπάρχουσα τεχνολογία, ὥστε – μὲ πρότυπο τὸ ἀπολυταρχικὸ καθεστὼς Κίνας – νὰ δημιουργήσουν μία ἀπόλυτα φασιστικὴ καὶ παγκόσμια δικτατορία βασισμένη σὲ μία παγκόσμια ψηφιακὴ ταυτότητα ὡς μέσο παρακολούθησης, ἐλέγχου καὶ καταστολῆς τῶν πολιτῶν τῆς δικτατορίας σὲ πραγματικὸ χρόνο. Στὴν οὐσία δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπὸ μία πολὺ καλὰ παγκόσμια ὀργανωμένη μαφία, ἡ ὁποία ἔχει “τοποθετήσει” (εἴτε ἀπευθείας εἴτε καὶ ἐργαλειοποιώντας διεφθαρμένους ἐπὶ πληρωμῇ χρήσιμους καὶ μή, ἠλίθιους – ΠΑΝΤΑ μὲ τὰ λεφτὰ τῶν δοκιμαζομένων λαῶν καὶ διαδρομὲς χρήματος ποὺ ξεκινοῦν ΠΑΝΤΑ ἀπὸ τὰ δημόσια ταμεῖα, εἴτε μὲ ἀπευθείας χρηματοδότηση ἀπὸ τὰ δημόσια ταμεῖα, εἴτε διαμέσου ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ἀπὸ τὴν παγκόσμια τραπεζικὴ μαφία, τὴν ὁποία θὰ ξεχρεώνουν ΠΑΛΙ τὰ δημόσια ταμεῖα) ἄτομα σὲ κάθε κράτος  τὰ ὁποῖα ἐλέγχουν ἀπόλυτα, σὲ “καίριες θέσεις” τῶν θεσμικῶν ὀργάνων τῆς ἑκάστοτε χώρας (ὅπως πχ “Καναλάρχες-ΜΜΕ, Κυβερνῶντες-Βουλευτές, Προϊσταμένους Εἰσαγγελιῶν-Ἀρείου Πάγου, Ἄρχοντες στὴν Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση, κ.ἄ.), ὥστε νὰ προωθεῖται ἡ ἀτζέντα τῆς “ἀναδιάρθρωσης” τοῦ κόσμου, σὲ μία παγκόσμια διδακτορία ἀπόλυτα ἐλεγχόμενη ἀπὸ αὐτούς.

Τὰ κύρια ἐργαλεῖα τους εἶναι (αὐτὰ τοῦ σατανᾶ) ἡ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ καὶ ἡ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ, κατὰ τέτοιον τρόπο ὥστε νὰ ἐξυπηρετοῦνται ἡ ἀπατηλὴ ρητορική τους, οἱ σκοτεινοὶ σκοποί τους καὶ νὰ ἀμαυρώνονται ὅσοι ἐπιχειροῦν μὲ κάθε τρόπο νὰ γίνουν ἐμπόδιο στὰ καταστροφικὰ / ἀπολυταρχικὰ σχέδιά τους. Μεταξὺ αὐτῶν, εἶναι τὸ μεγάλο ψέμα ὅτι “οἱ πόροι τοῦ πλανήτη μας δὲν ἐπαρκοῦν γιὰ νὰ σιτίσουν τὸν ὑπάρχοντα – ἢ τὸν συνεχῶς μέχρι πρότινος αὐξανόμενο – πληθυσμό”. Οἱ φυσικοὶ πόροι τοῦ πλανήτη μας (καὶ μάλιστα μὲ τὴν τρέχουσα τεχνολογία τροφίμων καὶ καλλιέργειας ποὺ ἀφοροῦν τὴν γῆ καὶ τὴν θάλασσα) ΕΠΑΡΚΟΥΝ ἀπόλυτα, ὥστε νὰ σιτίσουν κυριολεκτικὰ ἀμέτρητο πληθυσμὸ πάνω στὴν γῆ. Κάτι τέτοιο βέβαια προϋποθέτει ὅτι πχ, τεράστιες ἀγροτικὲς ἐκτάσεις θὰ εἶναι διαθέσιμες πρὸς καλλιέργεια σὲ ἀνεξάρτητους ἐπαγγελματίες ἀγρότες καὶ ΔΕΝ θὰ εἶναι δεσμευμένες ἀπὸ ἕνα ἄτομο (ἢ ἀπὸ αὐτὴ τὴν μικρὴ φασιστικὴ συμμορία ἀτόμων ποὺ ἀποτελοῦν τὴν παγκόσμια μαφία – ὅπως πχ αὐτὴν τὴν στιγμὴ ὁ Bill Gates εἶναι ὁ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ γαιοκτήμονας στὸν κόσμο) ἢ ὑπὸ τῶν συμφερόντων μίας μικρῆς ὁμάδας ἀτόμων. Ἐπαγγελματίες ἀγρότες ἔχοντας στὰ χέρια τους ἕνα πολὺ μικρὸ κομμάτι καλλιεργήσιμης γῆς καὶ μὲ κανόνες ἐλεύθερης ἀγορᾶς καὶ ὄχι ἐλεγχόμενης ἀπὸ ὑπόδουλα κράτη (ἢ funds ἢ ὁποιοδήποτε σκιῶδες παγκόσμιο “group” καὶ π.χ.  μὲ ἕνα “μικρὸ” μέρος γῆς ἀπὸ αὐτὸ ποὺ κατέχει σήμερα ὁ Bill Gates) καὶ μὲ τὴν ὑπάρχουσα τεχνολογία καλλιέργειας τροφίμων, εἶναι σὲ θέση νά σιτίσουν ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ πληθυσμὸ ἀπὸ τὸν ὑπάρχοντα αὐτὴ τὴν στιγμὴ στὸν πλανήτη. Καὶ μάλιστα μὲ προϊόντα φυσικὰ καὶ θρεπτικὰ καὶ ὄχι αὐτὰ τὰ “δηλητήρια”, προερχόμενα ἀπὸ “ἔντομα” (ἢ ἄλλες τέτοιες διαστρεβλωτικὲς ἀνοησίες ποὺ ἀναφέρει τὸ WEF).

Παρεμπιπτόντως, ἐὰν καταφέρει καὶ γίνει τάση ἡ ἐξωφρενικὴ διατροφὴ μὲ ἔντομα καὶ συνθετικὰ τρόφιμα, νὰ ἔχετε ὑπόψιν σας ὅτι τὰ αὐτοάνοσα νοσήματα καὶ οἱ ἀρρώστιες ἐν γένει θὰ αὐξηθοῦν κατακόρυφα, ὁπωσδήποτε θὰ μειωθεῖ αὐτομάτως ὁ μέσος ὅρος ζωῆς καὶ ὁ  παγκόσμιος πληθυσμὸς θὰ μειωθεῖ κατακόρυφα. Τέλος, δὲν χρειάζεται νὰ ἀναφέρω ὅτι τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ ἔκτασης κατοικήσιμης γῆς, εἶναι ἀκατοίκητο καὶ συνάμα κατέχεται ἀπὸ τίτλους ἰδιοκτησίας τῆς παραπάνω μικρῆς παγκόσμιας ὁμάδας-μαφίας.

Ὁ Κύριός μας μαζί μας.

Previous Article

Τεράστιες ελλείψεις τροφίμων στη Βρετανία

Next Article

«Δῶσε μας καλοὺς Ποιμένες»