Ἡ παροῦσα κυβέρνησις πιστὴ ἀκόλουθος τῆς προηγουμένης!

Share:

ΓΙΑ ΤΗΝ ψήφιση τοῦ ἐπαίσχυντου καὶ ἄκρως ἐπικίνδυνου γιὰ τὰ παιδιά μας νόμου περὶ τῆς σεξουαλικῆς ἐκπαίδευσης, τὸ Γραφεῖο ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς ἔγραψε: «… θὰ θέλαμε γιὰ μία ἀκόμη φορά νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἀγωνία καὶ τὸν προβληματισμό μας, γιὰ τὸν ἐπικίνδυνο κατήφορο στὸν ὁποῖο ὁδηγεῖται ἡ παιδεία μας, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν αὐριανὴ Ἑλλάδα καὶ νὰ κρούσουμε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, πρὶν εἶναι πλέον πολὺ ἀργά. Περιμέναμε ἀπὸ τὴν νέα κυβέρνηση, νὰ διορθώσει τὰ λάθη τῆς προηγούμενης καὶ νὰ βαδίσει πάνω στὰ χνάρια τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παράδοσής μας. Νὰ μὴ ἀκολουθήσει τὸν ὀλέθριο δρόμο, ποὺ ἀκολούθησε ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον σὲ θέματα παιδείας. Ὅμως δυστυχῶς μὲ θλίψη καὶ ἀπογοήτευση διαπιστώνουμε τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο. Ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ “μαθήματος” αὐτοῦ μαζὶ μὲ τὴν μετάλλαξη τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σὲ θρησκειολογικό, πολὺ φοβούμεθα ὅτι θὰ ἀποτελέσει τὴν ταφόπλακα τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παιδείας στὴ χώρα μας. Ἀπὸ μᾶς, καὶ πρωτίστως ἀπὸ τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία, ἐξαρτᾶται, ἂν θὰ φθάσουμε σ’ αὐτὸ τὸ κατάντημα, ἢ ὄχι»! Ἐμεῖς, ἐξ ἀρχῆς δὲν περιμέναμε νὰ εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν προηγούμενη μαρξίζουσα, διότι ἀμφότερες ὑπηρετοῦν τὸ ἴδιο ἀφεντικό: τὴ Νέα Τάξη Πραγμάτων, ἡ ὁποία πασχίζει νὰ ἐκθεμελιώσει κάθε ἀξία τοῦ παρελθόντος καὶ κύρια τὴ χριστιανικὴ πίστη! Ἡ πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ κατάπτωση εἶναι τὰ ἰσχυρά της ὅπλα! Ἔχουμε νὰ δοῦμε καὶ νὰ ζήσουμε πολλὰ ἀκόμη…

Previous Article

Ὑπὸ ἔρευναν ὁ κ. Ποροσένκο ἀπὸ τὴν Εἰσαγγελίαν καὶ διὰ τὸ θέμα τῆς «Αὐτοκεφαλίας»

Next Article

Τὸ κατ’ οἰκονομίαν, ἡ φανέλλα καὶ ἡ… ποδαψία

Διαβάστε ακόμα