«Ἡ Πολιτεία ξεγέλασε τὴν Ἐκκλησία»

Share:

Ὀρθὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἔθεσε τὸ ζήτημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Φοβούμεθα ὅμως ὅτι, ὅπως τὸ Κράτος ἐξηπάτησε τοὺς προηγουμένους Ἀρχιεπισκόπους, τὸ ἴδιον θὰ συμβῆ καὶ τώρα, διότι, ὅταν αὐτὸ εἰς μείζονα ζητήματα πίστεως καὶ ἠθικῆς (μέχρι καὶ τὴν Θ. Λειτουργίαν ἔπαυσεν…) ὑποχρεώνει τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν νὰ ὑποταχθῆ, δὲν θὰ συμβῆ τὸ ἴδιον πολὺ περισσότερον εἰς τὸ περιουσιακόν; Μᾶλλον οἱ ἀπελθόντες Ἀρχιεπίσκοποι -πλὴν ἐξαιρέσεων- προετίμησαν τὸν θρόνον τους… Παραθέτομεν δήλωσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου πρὸς φοιτητὰς θεολογίας, ὡς ἀναφέρεται εἰς δελτίον τύπου τῆς 24ης Μαΐου 2022:

«ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ μάνα τοῦ Γένους καὶ ἡ μάνα δὲν διώχνει τὸ παιδί της. Τώρα, ἂν προκύψει κάποιος χωρισμός, ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ εἶναι ἕτοιμη. Μὲ πολλοὺς τρόπους ἡ Πολιτεία ξεγέλασε τὴν Ἐκκλησία καὶ ἅρπαξε τὴν περιουσία της καὶ πλέον ἔχει μείνει μόνο ἕνα 4%. Ὡστόσο, ἂν αὐτὸ τὸ μικρὸ ποσοστὸ μπορέσουμε νὰ τὸ ἀξιοποιήσουμε θὰ κάνουμε μία Ἐκκλησία αὐτοδύναμη».

Previous Article

Ποῖον εἶναι τὸ «παραδοσιακὸ μενού»;

Next Article

Ἀπεργοὶ πείνης ὑγειονομικοὶ καὶ Ἀρχιεπίσκοπος