Ἡ προκλητική καί ἐπιθετική Τουρκία θέλει καί διάλογον; Ἀς γελάσωμεν!

Share:

     Γράφει ὁ κ. Πέτρος Π. Γρουμπός,

    Ὁμότιμος καθηγητὴς Πανεπιστημίου Πατρῶν

    Ὁ κ. Ἐρντογάν ζητεῖ διάλογον!

    Τί θράσος!

   «Εἴμαστε πάντα ἐκεῖ, ἕτοιμοι γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν μέσῳ διαλόγου καὶ σὲ δίκαιη βάση. Ἡ Τουρκία εἶναι πρόθυμη νὰ καθίσει στὸ τραπέζι τοῦ διαλόγου. Ἂς ἑνωθοῦμε ὅλες οἱ χῶρες τῆς Μεσογείου. Ἂς βροῦμε μία φόρμουλα ποὺ νὰ εἶναι ἀποδεκτὴ ἀπὸ ὅλους καὶ νὰ προστατεύει τὰ δικαιώματα ὅλων». Μᾶλλον θὰ ἀστειεύεται ὁ κ. Ἐρντογάν! Διάλογο κάνεις χωρὶς νὰ ἀπειλεῖς καὶ νὰ κουνᾶς τὸ Ὀθωμανικὸ σπαθί! Διάλογο κάνεις ὅταν σέβεσαι τὸ διεθνὲς Δίκαιο καὶ γνωρίζεις καλὰ τὴν Ἱστορία. Ἡ ἱστορία ἔχει δείξει ἄλλα πράγματα γιὰ τὴν πρακτικὴ τῆς Τουρκίας. Ὁ κ. Ἐρντογάν θέλει διάλογο μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους συμμετέχοντες ὡς «σώματα» τῆς νέας Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ αὐτὸν ὡς Σουλτᾶνο, ὅπως ὀνειρεύεται.

   Δὲν ὑπάρχει ἴχνος ντροπῆς στοὺς ἡγέτες τῆς Τουρκίας; Καὶ κυρίως στὸν πρόεδρό της, κ.Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν! Ἀμφιβάλλει κανεὶς γιὰ τὴν βαρβαρότητα τοῦ Νέο Τουρκικοῦ κράτους στὶς γενοκτονίες ποὺ διέπραξε κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, Κούρδων καὶ ἄλλων μειονοτήτων ποὺ ζοῦσαν στὴν Ὀθωμανικὴ  Αὐτοκρατορία; Πλῆθος ἱστορικῶν βιβλίων τὸ καταμαρτυροῦν. Ἀκόμη ἡ περυσινὴ τηλεοπτικὴ σειρὰ «τὸ κόκκινο ποτάμι» εἶναι ἡ πιὸ καλὴ καὶ τρανταχτὴ μαρτυρία γιὰ τὸ πῶς ἡ Τουρκία συμπεριφέρθηκε στοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς. Ἂν καὶ «τὸ κόκκινο ποτάμι» ἐπικεντρώνεται στὴν ἐξόντωση τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, παρακολουθώντας την κάποιος θὰ κατανοήσει πλήρως ὅτι ἡ Τουρκικὴ βαρβαρότητα δὲν διέκρινε μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Ἀρμένιων. Ἡ σειρὰ  «Τὸ κόκκινο ποτάμι» ἦταν βασισμένη σὲ ἀδιάσειστα ἱστορικὰ γεγονότα καὶ ἡ κεντρικὴ θεματολογία της ἐκτυλίχθηκε στὴ χρονικὴ περίοδο πρὶν καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου. Οἱ Γενοκτονίες τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τῶν Ἀρμενίων ἔχουν ἀναγνωρισθεῖ ἀπὸ πολλὲς χῶρες καὶ κοινοβούλια. Μόνο ἡ Τουρκία ἀρνεῖται νὰ τὸ παραδεχθεῖ. Παράλληλα, ἡ τηλεοπτικὴ σειρά, «τὸ κόκκινο ποτάμι», ἀνέδειξε σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴ διαφορὰ δύο τελείως διαφορετικῶν πολιτισμῶν.

    Δύο τελείως διαφορετικοὶ πολιτισμοί!

   Στὸν ἕνα κυριαρχοῦν ἀξίες ἀγάπης, ἀλληλεγγύης, δικαιοσύνης, ἰσότητας, σεβασμοῦ τῶν ἄλλων θρησκειῶν, σεβασμὸ στὶς «ὀρθόδοξες» παραδόσεις. Στὸν ἄλλο: σκοτωμοί, βιασμοί, ἀδικίες, μῖσος γιὰ τοὺς Ὀρθόδοξους, καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, βίαιο ἐξισλαμισμό, στυγνὲς δολοφονίες ἄοπλων, παιδιῶν ἀκόμη καὶ τῶν ἴδιων τῶν Τούρκων.  Οἱ γενοκτονίες τῶν Ὀρθοδόξων πληθυσμῶν ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἦταν μία τραγῳδία καὶ ἦταν βάσει σχεδίου ποὺ προτάθηκε ἀπὸ Γερμανὸ ὑπουργὸ (κατὰ τὸ «κόκκινο ποτάμι»).

   Γιὰ πιὰ Ἑλληνοτουρκικὴ φιλία μιλᾶμε; Ὅταν ὅλες ἀνεξαιρέτως οἱ τουρκικὲς κυβερνήσεις ἀρνοῦνται πεισματικὰ νὰ ἀναγνωρίσουν τὶς διαπραχθεῖσες «γενοκτονίες». Κανεὶς δὲν θίγεται ποὺ Κεμαλιστές, Ἰσλαμιστὲς καὶ ἡ σημερινὴ Τουρκικὴ ἡγεσία τοῦ κ. Ἐρντογάν, ἀρνούμενοι τὶς γενοκτονίες, σκυλεύουν ξανὰ καὶ ξανὰ τοὺς σφαγιασμένους προγόνους μας. Ἡ μὴ ἀναγνώριση, ἐκτὸς ἀπὸ ἀνήθικη πράξη βαρβαρότητας, εἶναι καὶ μία σαφὴς δήλωση, ὅτι ἂν χρειαστεῖ θὰ τὸ ξανακάνουν. Καὶ τὸ ἔκαναν καὶ τὸ 1955 στὰ «Σεπτεμβριανὰ» γεγονότα τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ ἄλλων πόλεων τῆς Τουρκίας.

     Τὰ «Σεπτεμβριανὰ» τοῦ 1955

   Τὸ πογκρὸμ ποὺ ἐξαπέλυσε ὁ τουρκικὸς ὄχλος, ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τῆς κυβέρνησης Μεντερές, ἐναντίον τῆς πολυπληθοῦς καὶ εὐημερούσας ἑλληνικῆς κοινότητας τῆς Κωνσταντινούπολης στὶς 6 καὶ 7 Σεπτεμβρίου 1955. Ἀποτέλεσμα, οἱ 100.000 Ἕλληνες ποὺ ζοῦσαν ἐκείνη τὴν περίοδο στὴν Πόλη νὰ συρρικνωθοῦν σταδιακὰ καὶ σήμερα μόλις καὶ μετὰ βίας νὰ ξεπερνοῦν τὶς 2.000.

   Πλῆθος Τούρκων μὲ τὰ συνθήματα «Θάνατος στοὺς γκιαούρηδες», «Σπάστε, γκρεμίστε, εἶναι γκιαούρης», «Σφάξτε τοὺς Ἕλληνες Χριστιανούς », «Κάτω ἡ Εὐρώπη» καὶ «Ἐμπρὸς νὰ βαδίσουμε κατὰ τῆς Ἀθήνας καὶ τῆς Θεσσαλονίκης» δὲν ἄφησαν τίποτε ὄρθιο. Ἀδιευκρίνιστος ἀριθμὸς ἀνδρῶν βιάσθηκαν καὶ  ἐξαναγκάστηκαν νὰ ὑποστοῦν περιτομή, καὶ μεγάλος ἀριθμὸς γυναικῶν βιάστηκαν. Σύμφωνα μὲ τὴ μαρτυρία τοῦ γνωστοῦ Τούρκου συγγραφέα Ἀζὶζ Νεσίν, πολλοὶ ἱερεῖς ἐξαναγκάστηκαν νὰ ὑποστοῦν περιτομή, μὲ θῦμα καὶ ἕνα Ἀρμένιο παπά. 16 Ἕλληνες ἔχασαν τὴ ζωή τους καὶ 32 τραυματίστηκαν. Καταστράφηκαν: 4.348 ἐμπορικὰ καταστήματα, 83 ἐκκλησίες, 110 ξενοδοχεῖα, 27 φαρμακεῖα, 35 σχολεῖα, 21 ἐργοστάσια καὶ περίπου 1000 κατοικίες ὅλα ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας. Τὸ οἰκονομικὸ κόστος τῶν ζημιῶν ἀνῆλθε σὲ 150 ἑκατομμύρια δολλάρια , σύμφωνα μὲ διεθνεῖς ὀργανισμούς.

     Τουρκικαὶ Ἀπειλαί!

   Μὲ δηλώσεις ὅπως: «Ἀπορρίπτουμε ὡς ἀβάσιμους, ψευδεῖς καὶ συκοφαντικοὺς τοὺς ἐχθρικοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, κατὰ τῆς ἱστορίας μας ἀλλὰ καὶ ὅσα εἶπε κατὰ τὴν ὁμιλία του στὸ «Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸ Ἔγκλημα τῆς Γενοκτονίας» ποὺ ὀργανώθηκε στὴν Ἀθήνα στὶς 6-8 Δεκεμβρίου 2019» ἀνέφερε ἀνακοίνωση τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Γιὰ νὰ πάρει μία πολὺ καλὴ καὶ ξεκάθαρη ἀπάντηση ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ ΥΠΕΞ: «Ἡ ὕβρις εἶναι ἡ ἐπιλογὴ ἐκείνου ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδεχτεῖ τὴν Ἱστορία του» Ἢ ἀκόμη ἡ δήλωση: «Ἡ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ ξεχάσει ὅτι τοὺς ρίξαμε στὸ Αἰγαῖο» ἦταν ἕνα ἄλλο προκλητικὸ σχόλιο γιὰ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας. Ἂς μάθουν ὅτι τοὺς Ἕλληνες τοὺς ἔριξαν στὴ θάλασσα οἱ Τοῦρκοι, μὲ τὶς πλάτες τῶν συμμάχων μας ποὺ μᾶς γύρισαν τὴν πλάτη, διότι ἐπέστρεψε ὁ Βασιλιὰς Κωνσταντῖνος στὴ Ἑλλάδα. Διαφορετικὰ δὲν θὰ ὑπῆρχε Τουρκία, ὅπως τὴ ξέρουμε σήμερα.

   Ἡ πρόσφατη ἔξοδος τοῦ Τσεσμὲ στὸ κεντρικὸ Αἰγαῖο στὰ ὅρια τῆς λεγόμενης «γαλάζιας πατρίδας» δὲν ἀποτελοῦν πρωτοβουλία ποὺ παρενοχλεῖ τὶς ὑπὸ ἐξέλιξη διερευνητικὲς καὶ δὲν ἔχουν στόχο νὰ προβάλλουν μὲ ἐκκωφαντικὸ τρόπο τὴν ἐπιθετική τους διάθεση οἱ Τοῦρκοι;

   Οἱ ἐπιθετικὲς αὐτὲς κινήσεις συνοδεύονται ἀπὸ ἐξ ἴσου προκλητικὲς ἀπειλές. Πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες, μετὰ τὸ τέλος τοῦ ὑπουργικοῦ Συμβουλίου ὑπὸ τὸν Σουλτᾶνο τῆς Ἄγκυρας, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ΑΚΡ Omar Celik δήλωσε ὅτι τὰ μαξιμαλιστικὰ ὄνειρα τῶν Ἑλλήνων θὰ μετατραποῦν σὲ ἐφιάλτη. Ἀπὸ κοντὰ καὶ ὁ ΥΠΕΞ τῆς Τουρκίας, ποὺ ἐπανέλαβε μὲ ἀγέρωχο ὕφος, γιὰ πολλοστὴ φορά ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ γίνει τίποτα στὸ Αἰγαῖο χωρὶς τὴν Τουρκία,

   Καὶ ζητοῦν, σήμερα,  διάλογο ἐπὶ ὅλων τῶν ζητημάτων! Γιατί ὅμως ἡ Τουρκία παραβιάζει μόνο τὸν Ἑλληνικὸ ἐναέριο χῶρο; Ζητᾶ διάλογο μὲ ὅλες τὶς γειτονικὲς χῶρες! Γιατί δὲν πάει νὰ παραβιάσει καὶ τὸν Ἰσραηλινό, Κυπριακὸ ἢ καὶ Λιβανέζικο ἐναέριο χῶρο; Γιατί αὐτὴ ἡ παραβίαση τῶν κανόνων Διεθνοῦς δικαίου γίνεται μόνο εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος; Γιατί δὲν στέλνει ἕνα δικό της πλοῖο ἔξω ἀπὸ τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ; Διότι μήπως δὲν θὰ εἶναι στὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας γιὰ πολλὲς ὧρες; Ζητᾶ διάλογο, ἀλλὰ ἀπειλεῖ ἀκόμη καὶ μὲ πόλεμο μόνο τὴν Ἑλλάδα! Δηλώνει ὅτι μπορεῖ νὰ πάρει τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου ἐν μιᾷ νυκτὶ ἢ/καὶ νὰ φθάσει σὲ 6 ἡμέρες στὴν Ἀθήνα! Εἶναι αὐτὸ σοβαρὴ πολιτικὴ ἑνὸς κράτους ποὺ θέλει νὰ θεωρεῖται πολιτισμένο  καὶ νὰ ζητᾶ νὰ μπεῖ καὶ στὴν ΕΕ;

     Εἶναι καιρὸς ἡ Τουρκία νὰ ἀλλάξη τὴν ἀπάνθρωπον συμπεριφοράν της!

   Ἔλεος! Ἡ Τουρκία τελευταῖα τολμᾶ νὰ μᾶς κάνει μαθήματα ἀνθρωπισμοῦ! Ἡ χώρα ποὺ μὲ πρόσχημα τὴν τρομοκρατία ρίχνει βόμβες σὲ ἄλλες χῶρες καὶ δημιουργεῖ πρόσφυγες! Ἡ χώρα ποὺ πρόσφατα ἀνάγκασε τοὺς Ὀρθόδοξους Ἀρμένιους νὰ φύγουν ἀπὸ τὰ σπίτια των, τὰ ὁποῖα ἔκαψαν, γιὰ νὰ μὴ πέσουν στὰ χέρια τῶν Τούρκων; Ἡ χώρα ποὺ βουλιάζει τοῦ μετανάστες στὴ θάλασσα, γιὰ νὰ ἐκβιάσει τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴν Ἑλλάδα! – Ἡ χώρα ποὺ δὲν σέβεται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα οὔτε γιὰ τοὺς δικούς της πολίτες! Ὥς πότε θὰ ἀνεχόμαστε αὐτοὺς τοὺς ἐθνοκτόνους «γείτονες»; Ὥς πότε θὰ ἀνεχόμαστε τὴν ὑποκρισία τῶν συμμάχων μας;

   Τὸ «κόκκινο ποτάμι» ἂς εἶναι ἡ ἀρχὴ ἑνὸς μεγάλου καὶ δύσκολου ἔργου ἀποκατάστασης τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς δικαιοσύνης. Εἶναι ἀνάγκη γιὰ ἕνα παγκόσμιο μέτωπο ἐναντίον τῆς Τουρκίας τοῦ Ἐρντογάν. Κινδυνεύομε ὅλοι. Ἰσχύει ἢ δὲν  ἰσχύει γιὰ ὅλους τὸ διεθνὲς δίκαιο; Ἡ Τουρκία τὸ παραβιάζει συστηματικὰ καὶ συνεχόμενα ἀπό τὸ 1974; Μέχρι πότε ὁ ΟΗΕ καὶ ἡ Διεθνὴς Κοινότητα θὰ ἀνέχεται αὐτὴν τὴν θρασύτατη παραβατικότητα τῆς Τουρκίας; Μέχρι ὅταν θὰ εἶναι πολὺ ἀργά!;

Previous Article

Ο εφησυχασμός βλάπτει σοβαρά το μέλλον!

Next Article

Αλυτρωτισμός η ονοματοθεσία μιας πλατείας…