Ἡ Πρόεδος τῆς Δημοκρατίας, ἡ Κυβέρνησις καὶ ἡ Ἀντιπολίτευσις ὑπονομεύουν τὸν θεσμὸν τῆς οἰκογενείας!

Share:

Ἠκυρώθη τελικῶς συνέδριον σχετικῶς μὲ τὴν ἀναπαραγωγὴν μετὰ ἀπὸ θύελλα ἀντιδράσεων τῆς πολιτειακῆς καὶ πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς πατρίδος μας, ἐπειδὴ ἐθεωρήθη δῆθεν προσβλητικὸν διὰ τὰ δικαιώματα τῶν γυναικῶν διαφημιστικὸν βίντεο μὲ τὴν ὑπόμνησιν ὅτι ἡ φύσις ἔχει θέσει ἡλικιακὰ ὅρια! Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καὶ οἱ Μητροπολῖται Ναυπάκτου, Ἀλεξανδρουπόλεως, Λαρίσης, καὶ Ἰωαννίνων, ποὺ θὰ συμμετεῖχον εἴτε διὰ χαιρετισμοῦ εἴτε διὰ εἰσηγήσεως δὲν ὀφείλουν νὰ καταγγείλουν τὸν παραλογισμὸν ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ εἰς τὴν καταστροφήν; Ἢ τελικῶς προκρίνουν καὶ αὐτοὶ ὡς λύσιν τοῦ δημογραφικοῦ τὴν ἐνσωμάτωσιν τῶν μεταναστῶν; Ἀκολουθεῖ κείμενον ποὺ ἐστάλη εἰς τὸν «Ο.Τ.»:

«Ὁ παγκοσμίως διάσημος γυναικολόγος Κωνσταντῖνος Πάντος, ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴν τεχνικὴ γονιμοποίηση, ὀργάνωσε ἕνα συνέδριο γιὰ τὴν γονιμότητα, στὸ ὁποῖο συμμετεῖχαν ἢ ὑποστηρίχθηκε πέρα τῶν ἄλλων ἀπὸ τὴν Ἀξιότιμη κυρία ΠτΔ, τὴν ΕΡΤ καὶ τὸ ΑΠΕ. Γιὰ τὴν διαφήμιση τοῦ συνεδρίου φτιάχτηκε ἕνα βίντεο 50΄δευτερολέπτων, τὸ ὁποῖο ἔστειλαν οἱ ὑπεύθυνοι πρῶτα στὸ Ε.Σ.Ρ (Ἐθνικὸ Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης) γιὰ ἔγκριση πρὶν παιχθεῖ στὴν TV καὶ γιὰ μία ὁλόκληρη ἑβδομάδα δὲν ὑπῆρχε κανένα πρόβλημα. Οὐσιαστικὰ τὸ βιντεάκι δείχνει μία ἐπιτυχημένη γυναίκα ποὺ ἐνῷ παντρεύεται καὶ ἤθελε νὰ κάνει παιδί, ἀσχολούμενη ἀποκλειστικὰ μὲ τὶς προσωπικές της φιλοδοξίες, κάποια στιγμὴ διαπιστώνει ὅτι πέρασαν τὰ χρόνια της καὶ λόγω ἡλικίας ἔχει πρόβλημα, γιὰ νὰ τεκνοποιήσει.

“Μὴ περιμένετε νὰ σαρανταρήσετε γιὰ νὰ ἀρχίσετε τὶς προσ­πάθειες νὰ ἀποκτήσετε παιδί”. Αὐτὸ εἶναι τὸ τελικὸ συμπέρασμα ἀπὸ τὸ βίντεο καὶ γιὰ αὐτὸ ἀκριβῶς, ξαφνικὰ ξεκίνησε ἕνας ἄνευ προηγουμένου πόλεμος ἐναντίον τοῦ συνεδρίου, ἀφοῦ χαρακτηρίστηκε ὡς “Σεξιστικὸ” ἀπὸ τοὺς “γνωστοὺς –ἄγνωστους” ἀκολούθους τῆς “πολιτικῆς ὀρθότητας” καὶ εἰδικὰ τὴν Ἀριστερὰ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ΚΚΕ. Μὴ μείνει βεβαίως πίσω ἡ κ. Γεννηματὰ τοῦ ΚΙΝΑΛ δήλωσε «Κανεὶς δὲν θὰ μᾶς γυρίσει στὸν μεσαίωνα. Οἱ γυναῖκες ἐπιλέγουμε τὸ ἂν καὶ πότε θὰ γίνουμε μητέρες. Εἶναι δικαίωμα μας», λὲς καὶ ἡ ἀναφορὰ στὴν πραγματικότητα καὶ τὴν ἀνθρώπινη φύση, ὅτι δηλαδὴ ἐὰν ἡ γυναίκα περάσει κάποια ἡλικία δὲν μπορεῖ νὰ κάνει παιδί, μᾶς γυρίζει στὸ “Μεσαίωνα”. Βεβαίως στὴν Ἀριστερά, δοθείσης εὐκαιρίας, θυμήθηκαν καὶ τὰ ἔβαλαν καὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία ποὺ τολμᾶ νὰ προτείνει στὶς γυναῖκες νὰ κάνουν παιδιά, τὰ ἔβαλαν καὶ μὲ τὴν Κυβέρνηση γιὰ τὴν ὑποστήριξη τοῦ συνεδρίου, ἡ ὁποία μὴ χάσει καὶ μείνει πίσω στὴν “προοδευτικότητα” μέσῳ τοῦ Ἄκη Σκέρτσου (ὑφυπουργὸς παρὰ τῷ πρωθυπουργῷ) δήλωσε ὅτι “Τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα δὲν ἐπιλύεται οὔτε καὶ θὰ ἐπιλυθεῖ μὲ ἀναχρονιστικὲς προσεγγίσεις ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ καθορίσουν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο κάθε ἄνθρωπος ὁρίζει τὸ σῶμα της/του καὶ τὶς ἐπιλογὲς ποὺ κάνει στὴν προσωπικὴ ζωή της/του”. Ταυτόχρονα μὲ ὅλα τὰ παραπάνω ἀκολούθησε καὶ ἡ ἀπόσυρση τῆς ὑποστήριξης τοῦ συνεδρίου ἀπὸ τὴν ΠτΔ καθὼς τῶν χορηγῶν ἐπικοινωνίας ΕΡΤ καὶ ΑΠΕ.

Ἔπειτα ἀπὸ τὰ παραπάνω ἐντελῶς τυχαῖα διαπιστώνει κάποιος ὅτι οἱ τόσο ἔντονα ἀντιδρῶντες εἶναι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ θέλουν “ἀνοιχτὰ σύνορα” καὶ τὴν ἐνσωμάτωση τῶν μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ λύσουν τὸ πρόβλημα ὑπογεννητικότητας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐντελῶς τυχαῖα θυμᾶται κάποιος τὶς Ἀντιδράσεις ποὺ ἀντίστοιχα προέκυψαν ἀπὸ τὴ διαφήμιση στὸ Μετρὸ (Ἰανουάριο τοῦ 2020) μιᾶς ἀφίσας γιὰ τὰ “ἀγέννητα παιδιὰ ποὺ ὁδηγοῦνται στὴν ἔκτρωση”. Ἦταν οἱ ἴδιοι ποὺ καὶ σήμερα ἀντιδροῦν γιὰ τὸ “σπὸτ” τοῦ συνεδρίου, οἱ ὁποῖοι κατάφεραν νὰ ἀφαιρέσουν τὴν ἀφίσα στὸ Μετρό, μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Μεταφορῶν (Ὑπουργὸς Κώστας Ἀχ. Καραμανλῆς) μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι ἡ ἀφίσα “δίχαζε τὴν κοινὴ γνώμη καὶ πρόσ­βαλε τὶς γυναῖκες”.

Ἐντελῶς τυχαῖα κάποιος συνδυάζει τὸ γεγονὸς μὲ τὴ δήλωση τῆς ΠτΔ στὶς 3 Ἰουνίου 2021 «Εἶναι τέλος ἀναγκαῖο νὰ δοῦμε τὸ θέμα τῆς ἐνσωμάτωσης τῶν μεταναστῶν, ἰδιαίτερα αὐτῶν ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐνταχθοῦν στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Ἡ ὁμαλὴ ἔνταξή τους δὲν συμβάλλει μόνο στὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη, ἀλλὰ βοηθᾶ καὶ στὴν τόσο ἀναγκαία ἀνανέωση τοῦ πληθυσμιακοῦ δυναμικοῦ τῆς χώρας μας», ποὺ λέει δηλαδὴ ὅτι οἱ “μετανάστες” θὰ συμβάλλουν στὸ δημογραφικὸ μὲ τὴν ἐνσωμάτωσή τους!

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ γυναικολόγος Κωνσταντῖνος Πάντος, εἶπε γιὰ τὸ σπότ, ποὺ προβλήθηκε μὲ ἀφορμὴ τὸ συνέδριο γονιμότητας καὶ προκάλεσε ἀμέτρητες ἀντιδράσεις:

«Νομίζω ὅτι ἀγγίξαμε εὐαίσθητες χορδές. Ἡ σημερινὴ γυναίκα, ποὺ πολλὲς φορὲς ἔχει τὴν καριέρα μπροστά της, τὰ μεταπτυχιακά της, φτάνει σὲ ἡλικίες ἄνω τῶν 40, γιὰ νὰ σκεφτεῖ νὰ ἀποκτήσει παιδί. Αὐτὲς ποὺ θέλουν νὰ ἀποκτήσουν παιδί. 40άρες, 45άρες καὶ 50 χρονῶν, ἔρχονται γιὰ πρώτη φορά νὰ ἀποκτήσουν παιδί, μὴ γνωρίζοντας τὰ ὅρια ποὺ θέτει ἡ φύση».

Previous Article

Μήπως τα Ηνωμένα Έθνη δημιουργούν τη δική τους «Λίστα μίσους»;

Next Article

22 Ἰουνίου

Διαβάστε ακόμα