Ἡ ΠτΔ ἀφήνει ἀνοικτὸν τὸ ζήτημα τοῦ ἀθωνικοῦ ἀβάτου καὶ τῆς χειροτονίας γυναικῶν

Share:

Ἡ ἐπιλογὴ τῆς κ. Σακελλαροπούλου διὰ τὸ ἀνώτατον πολιτειακὸν ἀξίωμα ἦτο προσωπικὴ τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ. Πράγματι δικαιώνει πλήρως τὸν κ. Μητσοτάκην, ὡς ὁμόφρων τοῦ «προοδευτισμοῦ», ὅπως ἐπίσης καὶ τὸν ἀπολύτως δεδικαιολογημένον ἀφορισμὸν αὐτοῦ ἀπὸ τὸν Σεβ. Καλαβρύτων.  Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Τὰ Νέα» τῆς 22ας Ἰουλίου 2023:

«Δημοσιογράφος: Κυρία Πρόεδρε, κάπου ἔχετε πεῖ πὼς «σέβεστε τὴν παράδοση». Ὥς ποιὸ σημεῖο; Πῶς ἀκοῦτε τὴν ἐξαγγελία τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιὰ τὴ δυνατότητα γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν;

ΠτΔ: Ἡ παράδοση εἶναι συνεκτικὸς ἱστὸς γιὰ μία κοινωνία καὶ δημιουργεῖ μία κοινότητα συναισθήματος, γύρω ἀπὸ κοινὲς ἀξίες καὶ συνήθειες. Ὅμως οἱ κοινωνίες ἐξελίσσονται, εἶναι δυναμικοὶ ὀργανισμοί. Τὴν ἐξέλιξη αὐτὴ τῆς κοινωνίας, τὴν πρόοδό της καὶ τὴ συμπερίληψη ὑπηρετεῖ ὁ σεβασμὸς στὰ δικαιώματα τῆς ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας καὶ στὶς ὑπαρξιακὲς ἐπιλογές της. Ἂν δὲν κάνω λάθος, ὁ γάμος ἔχει ἀναγνωριστεῖ σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Γύρω ἀπὸ τὰ δικαιώματα τῶν ΛΟΑΤΚΙ+ ἄλλωστε ἔκανα μία ἀπὸ τὶς πρῶτες μου ἀναρτήσεις στὰ μέσα κοινωνικὴ δικτύωσης. Ἀργότερα παραχώρησα συνέντευξη στὸ περιοδικὸ «ANTIVIRUS» τῆς LGBTQ κοινότητας. Δεῖτε πῶς τὸ διατύπωσα ἐκεῖ.

[Ἡ Πρόεδρος σηκώνεται καὶ φέρνει τὸ περιοδικό, στὸ ἐξώφυλλο τοῦ ὁποίου εἰκονίζεται ἡ ἴδια. Τραβάει μία γραμμὴ μὲ μολύβι στὸ κρίσιμο σημεῖο κι ἐγὼ διαβάζω: «Στὴ φιλελεύθερη δημοκρατία δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν ἀόρατοι πολίτες, οὔτε ἡ πλειοψηφία νὰ καταπιέζει τὶς μειοψηφίες». Ἔξοχα!]

Δ: Ἂς περάσουμε σὲ ἕνα θέμα κάπως λεπτό. Πρόσφατα ἔγινε μεγάλος θόρυβος γιὰ τὴν παρουσία στὴν ἐκκλησία κοριτσιῶν ὡς παπαδοπαίδια. Ἐ­παύ­θη μάλιστα ὁ ἱερέας ποὺ τὸ διέπραξε.

ΠτΔ: Εὐτυχῶς γιὰ λίγες μόνο μέρες…

Δ: Θὰ ἤθελα νὰ κάνω ἕνα βῆμα παραπέρα: πῶς θὰ βλέπατε τὴν πιθανότητα νὰ ὑπάρξουν καὶ στὴν Ἑλλάδα γυναῖκες ἱερεῖς;

ΠτΔ: Πρόκειται γιὰ ζήτημα ἐσωτερικὸ τῆς Ἐκκλησίας ποὺ δὲν ἀφορᾶ τὴν Πολιτεία, [ἀποφαίνεται ἡ Πρόεδρος αὐστηρά, ἀλλὰ συμπληρώνει:] Εἶναι βέβαια σημαντικὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ παρακολουθεῖ τὶς κοινωνικὲς ἐξελίξεις. Κατὰ τὸ δυνατόν. [Καταλαβαίνω πὼς ἡ περιοχὴ εἶναι δύσβατη γιὰ τὴν Πρόεδρο. Κάτι μὲ γαργαλᾶ ὡστόσο νὰ συνεχίσω στὸ ἴδιο πεδίο:]

Δ: Νὰ τολμήσω νὰ θέσω καὶ τὸ ζήτημα τοῦ ἄβατου τοῦ Ἁγίου Ὄρους; Φυσικὰ δὲν θὰ ἔπρεπε ποτὲ νὰ γίνει τουριστικὸς τόπος. Ὅμως, τηρουμένων τῶν κανόνων εὐπρέπειας, δὲν εἶναι ὥρα νὰ ἀνοίξει καὶ στὸ γυναικεῖο φῦλο; [Σὰν ἕτοιμη ἀπὸ καιρὸ ἡ Πρόεδρος ἀπαντᾶ:]

ΠτΔ: Ἐπειδὴ τὸ ζήτημα τίθεται στὴ βάση τοῦ δικαιώματος πρόσ­βασης στὶς γυναῖκες, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Ἅγιον Ὄρος ἀκολουθεῖ μία παράδοση περισσότερων ἀπὸ χιλίων χρόνων, ἄποψή μου εἶναι ὅτι πολὺ σημαντικότερο ζήτημα εἶναι ἐκεῖ­­νο τῶν καθημερινῶν διακρίσεων σὲ βάρος τῶν γυναικῶν. Πέρα ἀπὸ τὶς ἀκρότητες ποὺ βλέπουμε σὲ ἄλλες χῶρες ἐκτὸς τοῦ Δυτικοῦ κόσμου, ἀκόμα καὶ στὴν Εὐρώπη ὑπάρχουν φαινόμενα ἔμφυλης βίας καὶ φυσικὰ ἡ μὴ ἀναγνώριση τῶν γυναικῶν στὸν ἐργασιακὸ χῶρο σύμφωνα μὲ τὴν ἀξία τους. Ὁμολογῶ πὼς αὐτὰ τὰ θεωρῶ πιὸ σημαντικά.

[Μὰ θὰ εἶχε μεγάλη συμβολικὴ σημασία τὸ ἄνοιγμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μουρμουρίζω. Ὅπως καὶ τὸ νὰ ξαναδοῦμε τοὺς παλιοὺς βιβλικοὺς μύθους. Ἐκείνη τὴν παλιὰ ἱστορία μὲ τὴν Εὔα ποὺ παρέσυρε τὸν Ἀδὰμ μήπως εἶναι καιρὸς νὰ τὴν… ἀναθεωρήσουμε; Ἀντὶ γιὰ ἀπάντηση, ἡ Πρόεδρος πηγαίνει στὴν κουζίνα, ἀπὸ ὅπου φέρνει ἕνα ποτηράκι τσίπουρο γιὰ τὴν καθεμιά. «Δῶρο τοῦ Ἀρχιεπίσκοπου», λέει. «Ἔχω πολὺ καλὲς σχέσεις μαζί του». Στὴν ὑγειά μας!].

Previous Article

Πόλεμος κατὰ ἀντιοικουμενιστικῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγ. Ὄρους

Next Article

Οἱ Ἰβηρῖται Νεοσιομάρτυρες τῆς Μικρασιατικῆς Μαύρης Βίβλου τοῦ 1922 – 3ον