Ἡ σημασία τῆς Πατρολογίας γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια

Share:

 

Ὁμιλία τοῦ κ. Γεωργίου Ἰ. Καραλῆ, Πυρηνικοῦ ἰατροῦ, Διδάκτορος Πανεπιστημίου Γένοβα, Πολυκλινικὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata. Τμῆμα Πυρηνικῆς ἰατρικῆς

 

Previous Article

Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων – Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

Next Article

ΔΟΜ: Είσοδος 60% περισσότερων μεταναστών στα δυτικά Βαλκάνια το 2022