«Ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καθορίζει ἐξελίξεις»

Share:

Τῆς κ. Ἠλέκτρας Σαββίδη

Εἶναι ἆραγε τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι ἀνάλογο σενάριο μὲ τὸ Οὐκρανικὸ στήνεται τώρα καὶ στὴ Λευκορωσία;… Γιὰ τὴν ὥρα πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὴ δημιουργία ρήγματος στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἐν λόγῳ χώρας,  διαδραματίζουν οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ ἡ Καθολική (!) Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας…

Ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ (στὸ Οὐκρανικὸ) φαίνεται νὰ προβληματίζει σοβαρὰ καὶ τὴ Λευκωσία, ἡ ὁποία ἀφενὸς δὲν θέλει νὰ ἐναντιωθεῖ στοὺς σχεδιασμοὺς τῶν Δυτικῶν συμμάχων της, ἀφετέρου ὅμως δὲν ἔχει γιὰ εὐνόητους λόγους τὴν πολυτέλεια νὰ προκαλέσει ρήξη στὶς σχέσεις της μὲ τὴν Μόσχα.

Εὑρισκόμενη σὲ δύσκολη θέση, ἡ κυβέρνηση Ἀναστασιάδη φαίνεται νὰ βολεύεται ἀπὸ τὴ στάση οὐδετερότητας, ποὺ γιὰ τὴν ὥρα τηρεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Σὲ ὅ,τι δὲ ἀφορᾶ τὴν τελευταία, θὰ πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρὸ ἀσκοῦνται πάνω της πιέσεις γιὰ ἀλλαγὴ τῆς στάσης της καὶ γιὰ συμμόρφωση μὲ τὶς ὑποδείξεις τοῦ Βαρθολομαίου καὶ τῶν ὑπεραντλαντικῶν συμμάχων του. Ὡστόσο ἡ πλειοψηφία τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, θεωρεῖ ἀπαράδεκτη τὴν ὅλη συμπεριφορὰ τοῦ Κωνσταντινουπόλεως, ἐπιρρίπτοντάς του εὐθύνες γιὰ τὸ ντὲ φάκτο σχίσμα ποὺ προκλήθηκε στὶς τάξεις τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ πλειοψηφία τῶν Κυπρίων Συνοδικῶν ἐπιμένουν στὴν τήρηση στάσης οὐδετερότητας, θεωρώντας ὅτι αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἐκεῖνο ποὺ  προέχει εἶναι νὰ δοθεῖ ἔμφαση στὶς προσπάθειες γιὰ ἑνότητα καὶ ὄχι γιὰ πλήρη διάσπαση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἡ ἀπόφαση αὐτή, σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ἐπαναβεβαιώθηκε καὶ κατὰ τὴν τελευταία Ἱερὰ Σύνοδο τοῦ Σεπτεμβρίου.

Δὲν ἔγινε γνωστὸ ἂν κατὰ τὴν τελευταία ἐπίσκεψή του στὸ νησί, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ζήτημα τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Λευκορωσίας, ὁ Ἀμερικανὸς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, συζήτησε καὶ τὴ στάση τῆς κυπριακῆς Ἐκκλησίας στὸ Οὐκρανικό. Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι τὸ θέμα αὐτὸ ἀποτέλεσε τὸν σκοπὸ τῆς αἰφνίδιας ἐπίσκεψης στὸ νησί, τὴν ἴδια περίοδο, τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Θεόδωρου. Σημειώνεται ὅτι ὁ ἐν λόγῳ Πατριάρχης, παρὰ τὴν ἀρχικὴ ἄρνησή του νὰ ἀναγνωρίσει τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας, στὴ συνέχεια γιὰ ἀδιευκρίνιστους ἀκόμη λόγους, ὑπέκυψε στὶς πιέσεις καὶ ταυτίστηκε μὲ τὸ Φανάρι. Κι ὄχι μόνο αὐτό: Ἀνέλαβε φαίνεται παράλληλα τὴν εὐθύνη νὰ μεταπείσει καὶ τοὺς Κύπριους ἀδελφούς του. Ὡστόσο ἡ τακτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ φαίνεται νὰ φέρνει τ’ ἀντίθετα ἀποτελέσματα. Γιὰ παράδειγμα, ἡ πρωτοβουλία ποὺ ἀνέλαβε κατὰ τὴν πρώτη ἐπίσκεψή του στὸ νησὶ τὸν Νοέμβρη τοῦ 2019 νὰ μνημονέψει τὸν προκαθήμενο τῆς οὕτω καλούμενης Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ξεσήκωσε θύελλα ἀντιδράσεων ἀνάμεσα στοὺς Κύπριους Ἱεράρχες. Αὐτὸς προφανῶς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὴν Κύπρο, δὲν κατέστη ἐφικτὴ ἡ πραγματοποίηση συλλείτουργου, κάτι ποὺ θεωρεῖται πρωτοφανὲς γιὰ τέτοιου ψηλοῦ ἐπιπέδου ἐπισκέψεις στὴ χώρα μας. Ἀξιοσημείωτο εἶναι ἐπίσης τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Θεόδωρος δὲν συνάντησε τὸν Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στὴν Ἀρχιεπισκοπή, ἀλλὰ στὴ Μητρόπολη Πάφου. …

Μὲ ὅλα αὐτὰ ὑπόψη, ἡ θέση τῆς Λευκωσίας κάθε ἄλλο παρὰ εὔκολη μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ. Πρέπει νὰ θεωρεῖται δεδομένο ὅτι στὸ ἀμέσως ἑπόμενο διάστημα οἱ πιέσεις ποὺ θὰ ἀσκηθοῦν πάνω στὴν κυπριακὴ κυβέρνηση ἀπὸ τοὺς συμμάχους της θὰ ἐνταθοῦν. Στόχος τῶν πιέσεων θὰ εἶναι ἀφενὸς ἡ εὐθυγράμμιση μὲ τὴν πολιτικὴ ἐπιβολῆς κυρώσεων ἐπὶ τῆς Λευκορωσίας καὶ ἀφετέρου ἡ ἀναγνώριση τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας. Ἂν θὰ ὑποκύψει ἢ ὄχι, θὰ τὸ δείξει ὁ χρόνος. Πάντως σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ Οὐκρανικό, ρόλο – κλειδὶ στὸ πολιτικὸ παιχνίδι διαδραματίζει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, μὲ τὸν ὁποῖο ἡ Κυβέρνηση βρίσκεται σὲ συνεχῆ ἐπικοινωνία…

Πηγή: Ἱστοσελὶς cyprusnews.eu, 30.9.2020

Previous Article

12 Ὀκτωβρίου

Next Article

Ἡ διαίρεσις τῆς Ὀρθοδοξίας ἔφερε τήν «πτῶσιν» τῆς Ἁγ. Σοφίας

Διαβάστε ακόμα