Ἡ στάσις τοῦ ΚΚΕ εἰς τὸν πόλεμον τοῦ 1940

Share:

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ σύσσωμος ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐπανέλαβε τὸ ἡρωικὸ «ΟΧΙ» τοῦ «Πρωθυπουργοῦ» Ἰ. Μεταξᾶ, στοὺς θρασεῖς φασίστες Ἰταλοὺς εἰσβολεῖς, καὶ ἔφυγε γιὰ τὸ μέτωπο μὲ τὸ «χαμόγελο στὰ χείλη», ὑπῆρξαν δυστυχῶς καὶ ὁρισμένοι «ἐφιάλτες», ὅπως οἱ διεθνιστὲς κομμουνιστές, οἱ ὁποῖοι εἶπαν μὲν «ὄχι». Δὲν τὸ εἶπαν στοὺς ἐπίβουλους τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας, ἀλλὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό, νὰ μὴ συμμετάσχει σὲ αὐτὸν τὸν δίκαιο πόλεμο! Δεῖτε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ γράμμα – διακήρυξη τοῦ τότε Γ. Γ. τοῦ ΚΚΕ Ν. Ζαχαριάδη: «…ὁ δίκαιος ἢ ὁ ἄδικος χαρακτήρας κάθε πολέμου δὲν καθορίζεται ἀπὸ τὸ ποιὸ κράτος ἐπιτίθεται καὶ ποιὸ ἀμύνεται, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ποιὰ τάξη καὶ γιὰ ποιὸ σκοπὸ διεξάγει τὸν πόλεμο, εἴτε εἶναι ἀρχικὰ καὶ τὴ συγκεκριμένη στιγμὴ ἀμυνόμενη εἴτε ἐπιτιθέμενη. Καὶ οἱ δύο ἀστικὲς τάξεις καὶ οἱ κυβερνήσεις τους συγκρούονταν, ὄχι ὅμως γιὰ τὰ συμφέροντα τῶν ἐργατικῶν τάξεων τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Ἰταλίας, οἱ ὁποῖες θὰ ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσουν τὸ δικό τους δρόμο γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας καὶ ὄχι αὐτὸν τῆς καπιταλιστικῆς “ἐθνικῆς ἑνότητας”». (Τμῆμα Ἱστορίας τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ, Τὸ ΚΚΕ στὸν ἰταλοελληνικὸ πόλεμο (1940-41), «Ἐκδόσεις Σύγχρονη Ἐποχή», Ἀθήνα 2015, σελ. 150)! Ταξικὸς λοιπὸν πόλεμος καὶ ὄχι ἐθνικοαπελευθερωτικός! Φυσικὰ «ὁ ἄλλος δρόμος» ποὺ πρότεινε τὸ ΚΚΕ ἦταν ἡ ἀνταρσία κατὰ τῆς ἐθνικῆς μας ἄμυνας! Ἂν οἱ Ἕλληνες τοὺς ἄκουγαν θὰ γίνονταν σερβιτόροι τοῦ Μουσολίνι! Εἶναι οἱ ἴδιοι, ποὺ λίγο καιρὸ ἀργότερα, στὴν διαβόητη «5η Ὁλομέλεια» θὰ παραχωρήσουν τὴν Μακεδονία μας στοὺς «Σλαβομακεδόνες» καὶ θὰ ὁρίσουν τὰ σύνορά μας στὴ Λάρισα!

Previous Article

28η Οκτωβρίου-Έπος 1940: «Γιατί ηττήθηκαν οι Ιταλοί»

Next Article

Θα θέσει ο πρωθυπουργός το θέμα των γερμανικών οφειλών στον Σολτς;