Ἡ «τέχνη» συσκοτίσεως τῆς κ. Κεραμέως

Share:

Εἰς τὸ μήνυμά της ἡ κ. Κεραμέως διὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐπιχειρεῖ νὰ παραπλανήση γονεῖς καὶ μαθητάς. Θεωρεῖ ὅτι ἡ «τέχνη» διαπλάσεως τῶν παίδων τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου ἀναφέρεται εἰς κάποιαν ἀσύγκριτον παιδείαν, καθ’ ἥν στιγμὴν κλείει τοὺς ἱ. ναούς! Ἦτο δυνατὸν ποτὲ οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι νὰ προκρίνουν τὴν κοσμικὴν σοφίαν ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμὸν καὶ τὴν θείαν κοινωνίαν;! Παραθέτομεν τὴν ἀρχὴν τοῦ μηνύματός της:

«Ἀπὸ αὐτὴ τὴν τέχνη, δὲν ὑπάρχει σημαντικότερη. Μὲ τί μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ ἡ διάπλαση τῆς ψυχῆς καὶ τῆς διάνοιας τῶν νέων;» Τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόμου, ποὺ μαζὶ μὲ τὸν Βασίλειο τὸ Μέγα καὶ τὸ Γρηγόριο Ναζιανζηνὸ ἢ Θεολόγο ἀποτελοῦν τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, τὴν μνήμη τῶν ὁποίων τιμοῦμε στὶς 30 Ἰανουαρίου, παραμένουν διαχρονικά. Μεταφέρουν τὸ ἀπόσταγμα τῆς σοφίας καὶ τῆς ἀρετῆς τους, σὲ μία χρονικὴ συγκυρία πού, ἐν μέσῳ παγκόσμιας πανδημίας, ἡ ἐκπαίδευση ἔχει εἰσέλθει σὲ μία νέα ἐποχή, ἀξιοποιεῖ νέα ἐργαλεῖα καὶ μεθόδους, παραμένει ὅμως πάντοτε σταθερὰ ἡ «μείζονα τέχνη» γιὰ τὴν καλλιέργεια καρδιᾶς καὶ νοῦ».

Previous Article

Κύπρου: «Νὰ σταματήσουμε νὰ κλέβουμε…»

Next Article

Διατί ἐνεβολιάσθη μὲ τὸ κινεζικόν;

Διαβάστε ακόμα