Ἡ Τουρκία διχάζει τὸ Κόσσοβον: Ἀνεγείρει τζαμί εἰς Πρίστινα

Share:

Ἡ Τουρκία ἀνεγείρει τζαμιὰ εἰς τὰ Βαλκάνια, διὰ νὰ αὐξήση τὴν ἐπιρροὴν της, κάτι τὸ ὁποῖον ὅμως δημιουργεῖ καὶ ἀποσταθεροποίησιν. Αἱ ἑλληνικαὶ Κυβερνήσεις ἀπεναντίας, μὲ τὴ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» ἐδίχασαν τὸν ἑλληνικὸν λαόν. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «exofitsio.blogspot.com» τῆς 23ης Ἰουλίου 2020:

«Διαδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στὶς 22 Ἰουλίου τὸ μεσημέρι στὴν Πρίστινα κατὰ τῆς ἀνέγερσης τζαμιοῦ ποὺ χρηματοδοτεῖ ἡ Τουρκία. Ὁ θεμέλιος λίθος γιὰ τὸ ἀποκαλούμενο «Μεγάλο τζαμὶ» τέθηκε τὸ 2012 ὡστόσο καθυστεροῦσε ἡ ἀνέγερσή του ἐξαιτίας τῶν ἀντιδράσεων, ποὺ ἐκδηλώνονταν στὴν κοινωνία γιὰ τὸν τρόπο χρηματοδότησής του. Ἀντιρρήσεις ἐξέφραζαν ἐπίσης καὶ πολλοὶ ἀρχιτέκτονες -πολεοδόμοι θεωρώντας τὸ σχέδιο ποὺ ἐπελέγη ὡς «πολὺ τουρκικό».

Νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ «Μεγάλο τζαμὶ» θὰ κατασκευαστεῖ κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ Σελιμιγιὲ τζαμιοῦ στὴν Ἀδριανούπολη ποὺ χτίστηκε τὸ 1575 καὶ σχεδιάστηκε ἀπὸ τὸν μεγαλύτερο Τοῦρκο ἀρχιτέκτονα Μιμὰρ Σινάν. Οἱ ἐργασίες γιὰ τὸ τζαμὶ στὴν Πρίστινα ξεκίνησαν στὶς 16 Ἰουλίου καὶ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ ἔργου ἔχει ἡ Τουρκικὴ Διεύθυνση Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων (DIANET). Σήμερα τὸ πρωὶ μέσω τοῦ διαδικτύου κυκλοφόρησε κάλεσμα γιὰ συγκέντρωση διαμαρτυρίας, τὸ μεσημέρι, ἔξω ἀπὸ τὸ ἐργοτάξιο μὲ αἴτημα νὰ σταματήσει ἡ ἀνέγερση τοῦ τζαμιοῦ καὶ μὲ σύνθημα: «Τὸ Κόσσοβο δὲν εἶναι ἐπαρχία τῆς Τουρκίας». Στὸ κάλεσμα ἀνταποκρίθηκαν μερικὲς ἑκατοντάδες πολίτες, ὡστόσο παράλληλα ὀργανώθηκε καὶ ἀντιδιαδήλωση ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς ἀνέγερσης τοῦ τζαμιοῦ. Προκλήθηκε πρὸς στιγμὴν ἔνταση, ἀλλὰ δὲν σημειώθηκαν ἐπεισόδια.

Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἡ πολιτικὴ τῆς Τουρκίας στὸ Κόσσοβο, προκαλεῖ διχασμὸ καὶ τριβές. Τὸ 2013 ὁ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογὰν κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Πρίστινα εἶχε δηλώσει ὅτι «ἡ Τουρκία εἶναι Κόσσοβο καὶ τὸ Κόσσοβο εἶναι Τουρκία». Μία φράση ποὺ προκάλεσε ἀντιδράσεις σὲ πολιτικοὺς παράγοντες στὴν Πρίστινα καὶ χαρακτηρίστηκε ὡς ἔκφραση τοῦ «νέο-ὀθωμανισμοῦ». Γνωστὴ εἶναι ἐπίσης ἡ σύγκρουση, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2018, τοῦ προέδρου τοῦ Κοσσόβου Χάσιμ Θάτσι μὲ τὸν τότε πρωθυπουργὸ Ράμους Χαραντινάι, ὅταν ὁ δεύτερος ἀντέδρασε γιὰ τὴν ἔκδοση στὴν Τουρκία ἕξι Τούρκων καθηγητῶν, ὀπαδῶν τοῦ Φετουλὰχ Γκιουλέν, χωρὶς τὴν ἔγκριση τῆς κυβέρνησης.

Γενικὴ εἶναι ἡ ἐκτίμηση στὴν Πρίστινα ὅτι ἡ Τουρκία προσ­παθεῖ νὰ ἐκμεταλλευτεῖ τὴν ἀδιαφορία τῆς δύσης καὶ νὰ αὐξήσει τὴν ἐπιρροή της στὸ Κόσσοβο, τὸ ὁποῖο ἀντιμετωπίζει πλέον ὡς δική της ἐπαρχία. Οἱ οἰκονομικὲς ἐπενδύσεις καὶ ἡ θρησκεία ἀποτελοῦν τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ Ἄγκυρα, γιὰ νὰ ἑδραιώσει τὴν παρουσία της στὸ Κόσσοβο, ἐπισημαίνουν ἀναλυτές. Τὸ τζαμὶ στὴν Πρίστινα δὲν εἶναι τὸ πρῶτο μουσουλμανικὸ τέμενος ποὺ κατασκευάζει ἡ Τουρκία στὸ Κόσσοβο. Ἔχουν ἀνεγερθεῖ καὶ ἄλλα τεμένη μὲ μεγαλύτερο τὸ «Bajram Pasha» τζαμὶ ποὺ βρίσκεται στὴν Νότια Μιτρόβιτσα, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ βόρειο, σερβικό, τμῆμα τῆς πόλης».

Previous Article

Ὁ Ἀμερικῆς ἐπεσκέπτετο τζαμιά;

Next Article

Παραφωνίαι… εἰς Ξάνθην

Διαβάστε ακόμα