Ἡ τραγικότης τοῦ ἀθέου καὶ μηδενιστοῦ ἀνθρώπου

Share:

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ Πόποβιτς ἔγραψε τὰ ἑξῆς χαρακτηριστικὰ γιὰ τὴν τραγικότητα τοῦ σύγχρονου ἄθεου καὶ μηδενιστῆ ἀνθρώπου: «Ἂν ὑπάρχει τραγικότητα στὸν κόσμο, τότε τὸ κέντρο της εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Εἶναι τραγικὸ τὸ νὰ εἶσαι ἄνθρωπος, ἀσυγκρίτως τραγικότερο ἀπὸ τὸ νὰ εἶσαι κουνούπι ἢ σαλιγκάρι, πουλὶ ἢ φίδι, ἀρνὶ ἢ τίγρης. […] Ἂν ὁ ἄνθρωπος κοιτάξει δίχως προκαταλήψεις στὴν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ περίεργου κόσμου, πρέπει νὰ παραδεχτεῖ πὼς ὁ κόσμος αὐτὸς εἶναι ὁ τεράστιος νερόμυλος τοῦ θανάτου ποὺ χωρὶς διακοπὴ ἀλέθει τὶς ἄβλητες σειρὲς τῶν ἀνθρώπων, ἀπὸ τὸν πρῶτο ἄνθρωπο ἕως τὸν τελευταῖο. Καὶ ἐμένα μὲ ἀλέθει, φίλε μου, καὶ σένα σὲ ἀλέθει καὶ ὅλους μᾶς ἀλέθει, ὥσπου καὶ μία μέρα ἢ νύχτα θὰ μᾶς ἀλέσει ὁλοκληρωτικά. […] Στέκομαι στὴν ἄκρη τοῦ τάφου καὶ μετρῶ τὴν κουλτούρα στὴ ζυγαριὰ τοῦ θανάτου. Καὶ ἰδού, εἶναι ἐλαφρύτερη καὶ ἀπὸ τὸ τίποτα. Ἐνώπιον τοῦ θανάτου αὐτὴ καταλήγει στὸ ἀπόλυτο μηδέν. Ὅλα τὰ πλεονεκτήματά της ὁ θάνατος σιγὰ σιγὰ τὰ φθείρει καὶ τὰ ἀποσπᾶ, ὥσπου ὅλα νὰ τὰ πάρει καὶ κατολισθαίνοντας νὰ τὰ μεταφέρει στὴ σκοτεινή του ἄβυσσο»! Αὐτὴ εἶναι ἡ φρίκη μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό!

Previous Article

Ὁ διωγμὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ πιόνια τῆς νέας τάξης πραγμάτων

Next Article

Ξεκίνησε επίσημα στην Ελλάδα η 3η δόση, και ο ΕΟΦ δεν τολμά να δώσει άδεια