Ἡ φιλοζωΐα τῆς «Καθολικῆς Ἐκκλησίας»

Share:

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ μόδα τῆς ζωοφιλίας εἰσέβαλε «γιὰ τὰ καλὰ» καὶ στὴν «καθολικὴ ἐκκλησία», ἡ ὁποία κατρακυλᾶ σὲ ἀκραῖες μορφὲς ἐκκοσμίκευσης. Ἐδῶ καὶ κάποια χρόνια, καθιέρωσε τὴν «ἡμέρα τῶν ζῴων», τὴν ὁποία «ἑορτάζει» στὶς 4 Ὀκτωβρίου, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ «ἁγίου» Φραγκίσκου τῆς Ἀσσίζης, «προστάτη τῶν ζῴων». Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ὁδηγοῦν οἱ παπικοὶ τὰ κατοικίδιά τους στοὺς ναούς, γιὰ νὰ «λειτουργηθοῦν». Τὸν περασμένο Ὀκτώβριο στὴν Κέρκυρα, στὸν ἐκεῖ παπικὸ ναό, πολλοὶ παπικοί, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ πολλοὶ ὀρθόδοξοι φιλόζῳοι πῆγαν τὰ ζῷα τους νὰ «λειτουργηθοῦν»! Ὅμως ὑπάρχουν καὶ χειρότερα στὴν παπικὴ «ἐκκλησία». Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Στὴ Γραβάτα τῆς Βραζιλίας καὶ συγκεκριμένα στὴν Ἐνορία τῆς Ἁγίας Ἄννας, κάθε Κυριακὴ συμβαίνει κάτι πραγματικὰ ἀπίστευτο! Ὁ φιλόζῳος “ἱερέας” Paulo Araujo Gomes, ἐπιτρέπει στὰ ἀδέσποτα τῆς περιοχῆς, τὴν εἴσοδό τους μέσα στὴν “ἐκκλησία” προσφέροντάς τους ἔτσι ζεστασιά, προστασία καὶ ἴσως μία οἰκογένεια ποὺ θὰ τοὺς χαρίσει ἕνα παντοτινὸ σπίτι. Μάλιστα μέχρι νὰ βρεθεῖ σπίτι τὰ ἀφήνει νὰ κοιμοῦνται στὸ πρεσβυτέριό του. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς “Λειτουργίας” τὰ σκυλάκια κάθονται ἥσυχα, ὅμως δὲν λείπουν καὶ οἱ στιγμὲς ποὺ ζητοῦν χάδια καὶ τὴν προσοχὴ ἀπὸ τοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀντιστέκονται καὶ χαρίζουν ἁπλόχερα τὰ χάδια τους. Φυσικά, ὁ ἱερέας ἐπιτρέπει στοὺς ἐνορίτες ἂν θέλουν, νὰ ἔχουν μαζί τους ὁ καθένας τὸ δικό του ζωάκι, μέσα στὴν ἐκκλησία κατὰ τὴ διάρκεια τῆς “λειτουργίας”» (Ἱστ. Κατάνυξη)! Ἰδοὺ καὶ τί δήλωσε ὁ φιλόζῳος φάδερ: «Θὰ εἶναι πάντα ἐλεύθερα νὰ κοιμηθοῦν, νὰ φᾶνε, νὰ πιοῦν νερὸ καὶ νὰ βρίσκουν καταφύγιο καὶ προστασία, γιατί ἐδῶ εἶναι ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτὰ εἶναι πλάσματά Του. Ἐὰν εἶμαι ὁ μεγαλύτερος ἁμαρτωλὸς καὶ μπορῶ νὰ μπῶ, σκέψου αὐτοὶ οἱ μικροὶ τετράποδοι ἄγγελοι. Κανένας δὲν θὰ πειράξει τὰ προστατευόμενά μου»! Μάλιστα, τὰ σκυλιὰ καὶ οἱ γάτες ἔγιναν «τετράποδοι ἄγγελοι»! Καὶ μὴ χειρότερα!

Previous Article

The Patriarch of Alexandria violates the rights of the poor African priests

Next Article

Τὸ alter ego τοῦ Ἀρχιεπισκόπου «ὑποθάλπει» τὴν βίαν;

Διαβάστε ακόμα