Ἡ φρίκη τῆς νέας ἐκκλησιολογίας τοῦ Φαναρίου

Share:

   Εἶναι γεγονός πὼς ὁ νομιζόμενος «Πρῶτος ἄνευ ἴσων τῆς Ὀρθοδοξίας» καὶ παποσπουδαγμένος Πατρ. Βαρθολομαῖος, λανσάρει δική του ἐκκλησιολογία, ἀπόλυτα εὐθυγραμμισμένη μὲ ἐκείνη τοῦ Βατικανοῦ. Τὸ ἀκόλουθο δημοσίευμα τὸ ἀποδεικνύει: «Ὁ ψευδοπατριάρχης Φιλάρετος τὰ πρῶτα λίγα χρόνια τῆς ἐγκληματικῆς δράσης του στὴν Οὐκρανία ἦταν καθῃρημένος, τὶς ἑπόμενες δεκαετίες εἶναι παντελῶς ἀφορισμένος, ἀποκομμένος τελείως τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γιατί ὡς καθῃρημένος τελοῦσε ἱερατικὲς πράξεις. Ὁ ψευδεπίσκοπος Ἐπιφάνιος δὲν εἶναι χειροτονία ἑνὸς καθῃρημένου κληρικοῦ ἀλλὰ χειροτονία ἑνὸς παντελῶς ἀφορισμένου, ὅπως καὶ ἡ φιλαιρετικὴ παρέα του τῶν ὑπολοίπων ψευδεπισκόπων τῶν συγκροτούντων τὸν θίασο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀλητείας στὸ ἱερὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ἡ σύνοδός του ἀποδεχόμενοι κῦρος σὲ χειροτονίες ποὺ τελέστηκαν ἀπὸ παντελῶς ἀφορισμένο, τελοῦντος ἐκτὸς Ἐκκλησίας, διακήρυξαν μὲ τὸν πιὸ ἐπίσημο ἐκκλησιαστικὰ τρόπο, μὲ σύνοδο, γυμνῇ τῇ κεφαλῇ, ἐν μέσῇ Ἐκκλησίᾳ, τὴν περιφρόνησή τους πρὸς τὴν δογματικὴ πίστη καὶ τὴν κανονικὴ παρακαταθήκη τῆς Ἐκκλησίας μας. Περισσότερο σαφὴς καὶ εὐθεῖα προσβολὴ πρὸς τὸ δόγμα καὶ τοὺς κανόνες δὲν γίνεται. Αὐτὸ πράττουν καὶ ὅσοι στὴν Ἑλλάδα, στὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ στὴν Κύπρο συμπράττουν σὲ αὐτὰ τὰ ἀνοσιουργήματα» (Ἱστ. Τρελογιάννης)! Δυστυχῶς ἔτσι εἶναι!

Previous Article

Τί Ἐκκλησία, τί χάβρα, τί τζαμί; Ἄρνησις τῆς ΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΟΣ!

Next Article

Νά ἐκβληθοῦν ὅλοι οἱ ἀνάξιοι Ἐπίσκοποι