«Ἡ Χάλκη δὲν θὰ ξανανοίξει»!

Share:

Εἰς συνέντευξίν του ὁ κ. Βασίλειος Μιχαλόπουλος, πνευματικὸν τέκνον τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, παρέχει μίαν ἀποκαλυπτικὴν μαρτυρίαν διὰ τὴν Χάλκην. Ἂς προσέξουν αἱ Θεολογικαὶ Σχολαὶ νὰ μὴ ἔχουν τὴν ἰδίαν κατάληξιν. Συμφώνως πρὸς βίντεο, ποὺ ἐδημοσιεύθη τὴν 14ην Μαρτίου 2021:

«Ὁ Μητροπολίτης Σταυρουπόλεως Μάξιμος ἦταν οἰκογενειακὸς φίλος. Κάποια μέρα ζήτησε ἀπὸ τὸν πατέρα μου νὰ ἐπισκεφθοῦν τὸν Γέροντα Πορφύριο καὶ ἔτσι πήγανε μαζί… Στὴν ἐπιστροφὴ ὁ Μητροπολίτης εἶπε ὅτι μεταξὺ ἄλλων συζήτησαν καὶ γιὰ τὸ θέμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, ἐπειδὴ ἦταν ὁ τελευταῖος διευθυντής. Τοῦ εἶπε λοιπὸν ὁ Ἅγιος Πορφύριος: «Ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ κλείσει ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, γιατί ἐνῷ οἱ μαθητὲς ἐκεῖ διδασκόντουσαν τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ἐσεῖς τοὺς στέλνατε στὴν Δύση, στὰ Δυτικὰ Πανεπιστήμια νὰ μάθουν τὸ ὀρθολογικὸ πνεῦμα τῆς Δύσης καὶ γινόντουσαν ἄθεοι θεολόγοι. Γιὰ αὐτὸ ἡ Χάλκη δὲν θὰ ξανανοίξει!».

Previous Article

Πρωτειακαὶ στρεβλώσεις λόγῳ “Οὐκρανικοῦ”, ὑπὸ τὸ πρῖσμα τοῦ διαλόγου μὲ τοὺς Παπικοὺς

Next Article

Διεστραμμένος ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ἐπειδή ἐκήρυξε παναίρεσιν τόν Οἰκουμενισμόν;!