Ἡ ψευδοεκκλησία τοῦ Ἐπιφανίου εἰς τὴν Οὐκρανίαν «κατεβάζει ρολά»;

Share:

ΤΟ ΨΕΜΑ καὶ ἡ ἀπάτη ἔχουν ἡμερομηνία λήξεως. Αὐτὸ συμβαίνει στὴν Οὐκρανία, ὅπου ἡ ἐκεῖ ψευδοεκκλησία, ὑπὸ τὸν σχισματικὸ καὶ ἀχειροτόνητο ψευδοαρχιεπίσκοπο Ἐπιφάνιο, ὕστερα ἀπὸ δύο σχεδὸν χρόνια «αὐτοκεφαλίας», δὲν κατόρθωσε νὰ ἐντάξει στὸ ἐκκλησιαστικό της μόρφωμα τὴν διασπασμένη τοπικὴ Ἐκκλησία καὶ τὸ σπουδαιότερο: δὲν κατάφερε νὰ «καταπιεῖ» τὴν κανονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Φαίνεται πὼς ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς «γύρισε τὴν πλάτη» καὶ γι’ αὐτὸ ὁ ψευδοπροκαθήμενός της πρόσφατα «παραπονέθηκε ὅτι μὲ τὴν ἐκλογὴ τῆς νέας κυβέρνησης ἡ διαδικασία “μεταβάσεων” τῶν ἐνοριῶν UOC στὴν OCU εἶχε σταματήσει» (Ἱστ. Ρομφαία)! Δεῖτε τὴν συνέχεια τῆς εἴδησης: «Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς OCU, Ἐπιφάνιος Ντουμένκο, ζήτησε ἀπὸ τὶς οὐκρανικὲς ἀρχὲς νὰ προστατεύσουν ἐκεῖνες τὶς ἐνορίες ποὺ ἀποφάσισαν νὰ “μεταβοῦν” στὴ θρησκευτική του δομή, ἀναφέρει ἡ ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση cbn.com.ua. Σύμφωνα μὲ τὸν Ντουμένκο, μετὰ τὴν παραλαβὴ τοῦ Τόμου, ἀρκετὲς ἑκατοντάδες ἐνορίες πέρασαν στὴν OCU. Ὡστόσο, παραπονέθηκε αὐτός, μετὰ τὴν ἐκλογὴ τῆς νέας κυβέρνησης, αὐτὴ ἡ διαδικασία σταμάτησε, σ’ αὐτὸ συμβάλλουν ἐπίσης ὁρισμένοι κρατικοὶ ὑπάλληλοι. “Δὲν ζητᾶμε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς νὰ μᾶς βοηθήσουν. Ζητᾶμε νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν ἐπιλογὴ ἐκείνων τῶν πιστῶν ποὺ ἔχουν ἀποφασίσει νὰ πᾶνε στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας”, εἶπε ὁ Ἐπιφάνιος»! Τί σημαίνει αὐτὴ δραματικὴ διακοίνωση τοῦ οὐκρανοῦ «ψευδοαρχιεπισκόπου»; Δύο πράγματα: πρῶτον, ὅτι οἱ ἐλάχιστες ἐνορίες ἐντάχτηκαν μὲ κρατικὴ βία καὶ δεύτερο, ὅτι ἡ «νέα ἐκκλησία» κινδυνεύει νὰ βάλει λουκέτο, ἀπὸ ἔλλειψη πιστῶν! Αὐτὰ εἶναι τὰ «κατορθώματα» τοῦ «σβησμένου» Φαναρίου!

Previous Article

Συνοδικοί κόβουν τα συλλείτουργα με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου

Next Article

Τιμωρίαι καὶ ἐναγκαλισμοὶ εἰς τὴν Ἱ. Ἀ. Ἀμερικῆς

Διαβάστε ακόμα