Ἡ ἀκατανίκητος δύναμις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Share:

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ εἶναι τὸ καύχημα τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ἰσχυρὸ καὶ ἀκατανίκητο φυλακτήριο τῶν πιστῶν καὶ τὸ φοβερὸ ἐλιξήριο κατὰ τοῦ διαβόλου. Ὁ φωτισμένος μακαριστὸς Γέροντας π. Γεώργιος Καψάνης μίλησε γιὰ τὴν δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, μὲ μία διήγηση ἀπὸ τὸ Γεροντικό, στὴν ὁποία ἀποκαλύπτεται ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ τρία πράγματα ποὺ φοβοῦνται περισσότερο οἱ δαίμονες, εἶναι ὁ Σταυρός: «Ὁ Ἰωάννης ὁ Βοστρηνός, ἄνθρωπος ἅγιος καὶ μὲ ἐξουσία κατὰ πνευμάτων ἀκαθάρτων, ρώτησε δαίμονες ποὺ κατοικοῦσαν μέσα σὲ κόρες καὶ ποὺ ἐξ αἰτίας τους ἦταν κυριευμένες ἀπὸ μανία καὶ ὑπέφεραν φοβερά, καὶ τοὺς εἶπε: “Ποιὰ πράγματα φοβᾶστε ἀπὸ τοὺς Χριστιανούς;” καὶ αὐτοὶ ἀπάντησαν: “Ἔχετε πράγματι τρία μεγάλα πράματα, ἐκεῖνο ποὺ φορᾶτε στὸ λαιμό σας, ἐκεῖνο ποὺ λούζεστε στὴν ἐκκλησία κι ἐκεῖνο ποὺ τρῶτε στὴ Λειτουργία”. Αὐτὸς ρώτησε πάλι: “Ποιὸ ἀπὸ τὰ τρία αὐτὰ φοβᾶστε περισσότερο;” καὶ ἀποκρίθηκαν: “Ἂν φυλάγατε καλὰ ἐκεῖνο ποὺ μεταλαμβάνετε, κανένας ἀπὸ μᾶς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ βλάψει Χριστιανό”. Αὐτὰ λοιπὸν ποὺ φοβοῦνται περισσότερο οἱ δαίμονες εἶναι ὁ Σταυρός, τὸ Βάπτισμα καὶ ἡ θεία Κοινωνία”» (Ἱστ. Κατάνυξη)! Ἂς ὁπλιστοῦμε καὶ ἐμεῖς μὲ τὴν ἀκατανίκητη δύναμη τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, γιὰ νὰ κρατᾶμε μακριά μας τοὺς πονηροὺς δαίμονες!

Previous Article

Η Εκκλησία ελπίζει ο Πρόεδρος να ακούσει φωνές των πιστών

Next Article

Τὰ μὴ Ὀρθόδοξα τοῦ Σεβ. Ἰλίου τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας

Διαβάστε ακόμα